загрузка...
 
ТЕМА 11. КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ; 11.1. Особливості контролю в міжнародному середовищі; 11.2. Основні типи контролю в MNCS; 11.3. Особливості контролю в різних міжнародних корпораціях Корпорації США; 11.4. Вимірювання виконання ; Міжнародний менеджмент - Панченко Є. Г.
Повернутись до змісту

ТЕМА 11. КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

11.1. Особливості контролю в міжнародному середовищі

Три основні вимоги до контролю в міжнародних компаніях

1) Стандарти в MNCS повинні враховувати як загальнокорпоративні цілі так і місцеві умови

2) Інформація, що міститься у звітах, повинна віддзеркалювати не тільки поточне виконання, а й встановлені стандарти

3) Управлінські дії щодо коригування відхилень є заключним кроком функції контролю

Проблеми контролю в MNCS

• Цілі зовнішньоекономічних операцій конфліктують із загально-корпоративними цілями

• Цілі партнерів спільних підприємств суперечать корпоративному менеджменту

• Досвід і компетенція в плануванні дуже різняться у різних зарубіжних відділеннях

• Філософська природа конфліктів відносно цілей і політика зарубіжних операцій в основному пов'язані з культурними відмінностями між менеджерами країни походження і країни-господаря.

11.2. Основні типи контролю в MNCS

Прямий контроль

• Наради в штаб-квартирі

• Відрядження вищих менеджерів до зарубіжних відділень

• Контроль поточної діяльності персоналу

• Контроль за допомогою організаційної структури (письмові офіційні звіти, ланцюги команд)

Непрямий контроль

• Щомісячна звітність, що надсилається до офісу країн походження

• Додатки до оперативної звітності, включаючи фінансові звіти (баланс, звіти про доходи, бюджети)

• Фінансові співвідношення

Три комплекти фінансових звітів зарубіжних відділень до штаб-квартири

• Звіти, що грунтуються на національних стандартах рахунків, передбачених законодавством і професійними організаціями в країні-господаря.

• Звіти, що пов'язують принципи обліку із стандартами, що вимагає країна походження

• Консолідаційні фінансові звіти з урахуванням вимог країн походження.

11.3. Особливості контролю в різних міжнародних корпораціях Корпорації США

• Наголос на кількісних аспектах контролю діяльності зарубіжних відділень

• Контролювання виконання планів, бюджетів у відповідності із стандартами компанії

• Централізоване надходження інформації до штаб-квартири про стан виробничих процесів

• Істотний вплив кар'єрних аспектів на процес контролю

Західноєвропейські MNCS

• Тенденція до вимірювання якісних аспектів зарубіжних операцій

• Контролювання переважно поведінки і її впливу на досягнення цілей

• Переважно децентралізований характер виробничого контролю

• Короткі вертикальні відстані у каналах звітності

Японські MNCS

• Менша ніж у США участь менеджерів і контролерів у процесі безпосереднього контролю

• Наявність довгострокових планів і бюджетів призводить до більш гнучкого їх використання в комунікаціях, що розширює їх роль далеко за межі контрольних інструментів.

11.4. Вимірювання виконання

• Фінансове виконання (прибуток, фінансові коефіцієнти)

• Контроль якості (гуртки контролю якості, сучасні системи контролю якості)

• Особистий контроль (групова та індивідуальна орієнтація)
загрузка...