загрузка...
 
7.3. Види транспортних документів
Повернутись до змісту
7.3.1. Коносамент
Судовий чи морський коносамент являє собою транспортний документ для товарів, перевезених по морю. Коносамент може виступати в трьох різних якостях.
а) Він є свідченням про укладення контракту на перевезення між судноплавною компанією, з одного боку, і або експортером, або іноземним покупцем, з іншої, відповідно до якого здійснюється транспортування товарів морем.
б) Він є розпискою за товари, прийняті на борт судна, і містить визначені подробиці про стан цих товарів.
1) Чистий коносамент — це коносамент, що не містить ніяких зауважень судноплавної компанії про дефектність товарів чи упакування.
2) Нечистий коносамент (коносамент із застереженнями) може містити висновок про те, що отримані товари чи їх упакування ушкоджені (зазначеним образом).
3) Отриманий для відвантаження коносамент містить твердження, що дана судноплавна компанія зберігає товари, призначені для відвантаження. Коносамент такого типу звичайно використовується, якщо товари упаковані в контейнери на чи заводі на складі експортера, а потім перевезені на борт судна. Транспортна компанія індосує отриманий для завантаження коносамент для підтвердження того, що вона взяла ці контейнери під свою відповідальність. Використовується також термін "контейнерний коносамент".
в) Після підписання експортером коносамента він стає документом, який надає право власності. Це означає, що власник цього коносаменту має право на володіння зазначеними товарами.
Безумовно, у порту призначення ці товари будуть передані транспортною компанією тільки представнику покупця, що надасть підписаний оригінал коносаменту.
Коносамент підготовляється експортером (чи експедитором), а потім передається транспортної компанії для заповнення. Транспортна компанія підтверджує приймання вантажу і вносить застереження про ушкодження товарів чи упакування, якщо такі маються. Якщо товари не ушкоджені, то транспортна компанія випускає чистий коносамент. На звороті коносамента друкуються умови й терміни перевезень.
Фірми, що виконують функції експедиційних агентств, можуть використовувати власний "фірмовий" коносамент.
Коли судноплавна компанія повертає підписані екземпляри коносамента, він може бути використаний у якості: свідчення контракту, розписки за товари, документу на право власності.
Відправник може передати право власності на товари за допомогою морського коносаменту одним із трьох способів:
• Оформлення коносаменту за розпорядженням і індосування його на бланку. Право власності на товари може бути отримано будь-якою особою, що надає підписаний оригінальний екземпляр даного коносамента.
• Оформлення коносаменту за розпорядженням зазначеного покупця чи банку за рубежем.
• Оформлення коносаменту для надання зазначеному покупцю, але із застереженням, що даний коносамент повинний бути наданий покупцю через міжнародну банківську систему.
У коносаменті повинно бути чітко показано, що умови договору про перевезення між покупцем і продавцем дотримані у відношенні домовленостей про поділ відповідальності за перевезення й страхування.
7.3.2. Види коносаменту
Рейсовий коносамент.
Це морський коносамент для перевезення товарів на судах, що робить рейси за розкладом, для яких у місці призначення мається зарезервований причал —тобто коносамент для регламентованих перевезень, а не "разових плавань" без постійного маршруту чи розкладу. Він може бути використаний у тих же цілях, що і звичайний коносамент: як свідчення про контракт; як розписка за товари, прийняті на борт; як документ на право власності.
Короткий коносамент
Короткий коносамент являє собою коносамент, що не містить умов і термінів перевезення транспортної компанії. Іншими словами, "дрібний шрифт" на зворотному боці коносамента відсутній. Тому він не є контрактом на перевезення між судноплавною компанією і експортером чи закордонним покупцем. Короткий коносамент містить посилання на умови перевезення, що можуть бути зазначені в якому-небудь іншому документі, наприклад:
а) у "основному документі";
б) на бланку стандартних умов перевізника, який можна одержати в конторах транспортної компанії.
Короткий коносамент являє собою "стандартну форму", використовувану деякими судноплавними компаніями.
Коносамент на змішані перевезення
В даний час, коли широко поширені контейнерні перевезення, товари все частіше перевозяться від місця узяття під відповідальність до місця доставки в тих самих контейнерах, але на різних видах транспорту.
Ці товари, хоча і перевозяться двома чи більш видами транспорту, доставляються відповідно до одного контракту на перевезення, і перевізник чи експедитор несе відповідальність за ці товари протягом усього шляху. У цьому випадку експедиційне агентство оформляє один коносамент на змішані перевезення для покриття всього шляху від місця узяття під відповідальність до місця доставки.
Коносамент на змішані перевезення FIATA, затверджений Міжнародною торговельною палатою, є свідченням того, що дане експедиційне агентство діє як довіритель, тобто приймає на себе відповідальність перевізника за виконання всього контракту на перевезення і за втрату чи ушкодження товару, поза залежністю від того, де це відбулося.
Коносамент на змішані перевезення FIATA, чи FIATA FBL, являє собою документ, авторські права на який належать федерації FIATA. Федерація FIATA надала асоціаціям, що є її членами (наприклад, Інституту експедиторів у Великобританії), право дозволяти компаніям, що входять до складу цих асоціацій, випускати коносаменти FIATA FBL. Компанії-члени асоціації повинні відповідати найсуворішим вимогам до їх фінансового положення, професійним якостям і навченості персоналу і надавати конкретні свідчення забезпечення належного покриття (звичайно шляхом страхування) відповідальності, що вони беруть на себе в результаті оформлення коносамента FIATA FBL.
Коносамент на змішані перевезення має наступні особливості:
а) експедитор бере на себе зобов'язання виконати чи організувати перевезення товарів від місця, де він бере їхній під свою відповідальність, до місця призначення;
б) якщо на ньому немає оцінки "не обертається", даний коносамент оформляється як документ на право власності;
в) експедитор передає товари в місці призначення тільки при наданні одержувачем підписаного екземпляра коносаменту;
г) коносамент на змішані перевезення з моменту оформлення експедитором є свідченням того, що експедитор прийняв від відправника товари під свою відповідальність.
Чартерний коносамент
Коли компанія чи окрема особа фрахтує (бере в наймання) судно в його власника, на борту може залишатися незаповнений вантажем простір. Експортер може укласти угоду з наймачем судна, про завантаження товарів на частину вільного простору. У такому випадку контракт на перевезення укладається між експортером і наймачем даного судна, а не з його власником. Коносамент, оформлений на цей рейс, повинний містити вказівку "за чартер-партією", а контракт на перевезення - посилання на контракт про наймання даного судна.
7.3.3. Морська й рейсова транспортні накладні
Транспортна накладна являє собою перелік перевезених товарів. Морська транспортна накладна є транспортним документом у який містяться докладні свідчення про партію товарів, і використовується в якості:
а) контракту між судноплавною компанією й експортером (чи закордонним покупцем);
б) розписки судноплавної компанії за отримані товари і, таким чином, свідчення про відвантаження.
Однак морська транспортна накладна не обігова і не є документом на право власності. Якщо вона використовується замість коносаменту, то транспортна компанія доставить товари вантажоодержувачу, зазначеному в транспортній накладній, при цьому вантажоодержувач не зобов'язаний надавати транспортної компанії оригінал цієї транспортної накладної.
Перевага морської транспортної накладної перед коносаментом полягає в тому, що вона дозволяє уникати затримок у порту призначення при передачі товарів вантажоодержувачу. Коносамент може знадобитися при одержанні платежу експортером від покупця за доставлені товари. Якщо справи йдуть саме таким чином, то затримка через чекання документів у порту призначення є змушеною незручністю. Однак, якщо експортер довіряє іноземному покупцю і бажає передати документи на право власності до одержання платежу, морська транспортна накладна виявиться зручнішою у використанні.
Тому морські транспортні накладні можуть використовуватися з метою економії часу:
а) якщо експортер відправляє товари у свою закордонну філію;
б) якщо експортер продає товари на умовах відкритого рахунка, тобто він готовий передати право власності на товари і довіряє іноземному покупцю як звичайний кредитор.
Рейсова транспортна накладна являє собою морську накладну на товари, що доставляються на судні, що робить регулярні рейси за розкладом і має зарезервований причал у порту призначення.
7.3.4. Авіаційна транспортна накладна
Авіаційна транспортна накладна — це транспортна накладна на товари, перевезені по повітрю. Як і морська транспортна накладна, вона являє собою контракт на перевезення й розписку авіакомпанії за товари, прийняті під її відповідальність, і не є документом на право власності. Авіакомпанія передає товари вантажоодержувачу в аеропорті призначення, причому вантажоодержувач не зобов'язаний надавати оригінал цієї накладної.
Товари доставляються по повітрю дуже швидко, унаслідок чого виникають проблеми в експортера, що прагне одержати платіж перед передачею контролю над товарами іноземному покупцю. Для подолання цієї проблеми експортер (чи його банк) може адресувати товари банку-кореспонденту в країні призначення, якщо на це мається згода цього банку. Банк-кореспондент потім передасть ці товари чи документи тільки відповідно до отриманих інструкцій.
7.3.5. Дорожня накладна на вантаж (дорожня розписка)
Дорожня накладна на вантаж, чи дорожня розписка, являє собою розписку, що оформлюється перевізником на товари, що повинні бути перевезені автотранспортом. У цій накладній вказуються найменування й адреси відправника вантажу і вантажоодержувача, місце доставки, а також місце й дата одержання товарів перевізником під свою відповідальність. Ця накладна дійсна як розписка, так і в якості транспортної накладної.
Для експортера перевага використання транспортних накладних полягає в тому, що вони є необоротними і містять інформацію для судноплавної чи транспортної компанії про найменування й адрес вантажоодержувача, якому повинні бути доставлені товари. Вони не засвідчують право власності на ці товари, тому вантажоодержувач не зобов'язаний надавати підписаний оригінал коносамента, щоб одержати товари.
На противагу цьому, якщо товари доставляються в місце призначення до надходження коносаменту, імпортер не має можливості прийняти товари, що поставляються, поки не одержить у своє розпорядження документацію.


загрузка...