загрузка...
 
9.2. Способи платежу
Повернутись до змісту
9.2.1. Платіж готівкою
Платіж готівкою здійснюється через банк до чи при передачі продавцем товаророзпорядчих документів чи самого товару покупцю.
Це означає, що товар цілком оплачується від моменту його готовності до експорту до моменту його переходу в розпорядження покупця. Готівковий платіж, у залежності від обраної сторонами в контракті форми розрахунків, здійснюється, якщо виконані наступні умови: імпортер одержав від експортера повідомлення про готовність товару до відвантаження; імпортер одержав від капітана судна телеграфне повідомлення про закінчення завантаження товару на борт судна в порту відправлення; імпортер одержав комплект документів і право відстрочки платежу на кілька годин чи днів, якщо перед цим імпортер надав банківську гарантію, що він заплатить проти приймання товару в порту призначення. Природно, що для експортера найвигіднішою буде перша умова, а для імпортера – остання.
9.2.2. Авансовий платіж.
Авансовий платіж передбачає виплату покупцем погоджених у контракті сум до передачі товаророзпорядчих документів і самого товару в розпорядження покупця, а найчастіше – під час і навіть до початку виконання замовлення. Авансовий платіж відіграє подвійну роль. З одного боку, авансом імпортер кредитує експортера, з іншого боку (експортера), забезпечує виконання зобов'язань, узятих імпортером за контрактом, і, якщо після виконання замовлення покупець відмовляється від прийняття замовленого товару, експортер може використовувати аванс для відшкодування своїх збитків.
Аванс може бути наданий у грошовій і товарній формах. Аванс у товарній формі передбачає надання замовником-імпортером сировини і комплектуючих, необхідних для виконання замовлення (давальницька сировина). Аванс у грошовій формі визначається у відсотках від контрактної вартості замовлення.
Розміри замовлення залежать від цілей авансу, характеру й новизни товару, його вартості, терміну виготовлення й інших умов. Найчастіше аванс складає 15-20 % від вартості замовлення, виплачується після підписання контракту.
Аванс може виробляється вроздріб декількома внесками. Сума авансу може відніматися із суми, що імпортер повинний заплатити за перше постачання, чи при кожнім окремому постачанні із суми цього постачання віднімається визначений відсоток від суми авансу.
Звичайно, покупець, виплачуючи аванс, жадає від продавця банківської гарантії, на випадок якщо експортер не виконає умов замовлення. Тому у контракті робиться застереження про те, що у випадку невиконання експортером своїх контрактних зобов'язань, аванс повертається імпортеру в повному розмірі. У міжнародній торгівлі аванси звичайно даються солідним фірмам, що добре себе зарекомендували, при постачаннях товарів, що вимагають тривалого терміну виготовлення, виконуваних по індивідуальних специфікаціях, а також при постачаннях дефіцитних товарів, коли аванс є запорукою того, що дефіцитний товар буде поставлений саме цьому покупцю.
9.2.3. Платіж у кредит.
Платіж у кредит передбачає, що покупець сплачує суму, обумовлену в контракті через якийсь час після постачання товару, іншими словами, продавець надає покупцю комерційний (товарний) кредит, а оскільки кредит надається одній фірмі інший, такий кредит називається ще і фірмовим товарним кредитом.
По термінах комерційні кредити поділяються на короткострокові (до одного року), середньострокові (від одного до п'яти років) і довгострокові (від п'яти до десяти років і більш). Середньострокові й довгострокові кредити звичайно надаються при постачаннях промислового устаткування, морських судів, літаків, будівництві промислових об'єктів і гарантуються урядовими органами чи банками країни-замовника.
Середньостроковий, довгостроковий, а іноді і короткостроковий кредит спричиняє сплату покупцем відсотків за користування кредитом. У контракті обумовлюються вартість кредиту, виражена у відсотках річних, термін використання кредиту, термін погашення кредиту, пільговий період, протягом якого по кредиту не виробляється погашення відсотків і інші умови.
Кредит надається тільки при наявності в продавця достатнього резервного капіталу. Межа кредиту, тобто максимальний розмір кредиту, наданий покупцю одноразово, звичайно не повинний перевищувати 10% від капіталу покупця (природно, мається на увазі, що продавець, перш, ніж дати кредит, поцікавиться фінансовим станом покупця).
Кредит надається не на всю суму контракту, а на 80-85 %, іншу частину покупець виплачує авансом, що дозволить продавцю відшкодувати свої витрати, якщо покупець порушить свої зобов'язання за контрактом.
При наданні комерційного кредиту виникає питання про гарантії платежів. Серед способів запобігання неплатежу основними є гарантійні листи першокласних банків, підтверджені (резервні) акредитиви першокласних банків, векселі, банківський акцепт і аваль векселів, аваль чеків. Гарантії бувають платіжні й договірні. Платіжні гарантії захищають інтереси продавця, договірні – покупця.


загрузка...