загрузка...
 
13.2. Види балансів міжнародних розрахунків
Повернутись до змісту
Існує кілька видів балансів міжнародних розрахунків: розрахунковий баланс, баланс міжнародної заборгованості і платіжний баланс.
Розрахунковий баланс використовується для виявлення країн нетто -кредиторів і нетто - боржників. Він характеризує співвідношення всіх заборгованостей даної країни з боку іноземних партнерів на певну дату і зобов язань по відношенню до них даної країни незалежно від строків надходження платежів.
З одного боку, розрахунковий баланс дає змогу визначити масштаби зовнішньоекономічної діяльності, особливо у сфері міжнародного кредиту. Однак, із другого, - він недостатньо повно відбиває стан справ, оскільки і серед іноземних боргів і серед зобов язань країни можуть бути як прострочені позиції, так і платежі, строк погашення яких ще не настав. Крім того, при цьому не враховується таке широковживане у світогосподарських стосунках поняття, як надійність іноземного боржника.
Баланс міжнародної заборгованості (баланс міжнародних інвестицій) не враховує поточну заборгованість, а показує лише співвідношення між закордонними активами і золотовалютними резервами країни, з одного боку, і зобов яканням перед іноземними вкладниками – з другого.
Платіжний баланс є найбільш поширеним балансом міжнародних розрахунків, який показує співвідношення платежів за кордон і надходжень із-за кордону за певний період часу (рік, квартал, місяць).
При побудові платіжного балансу враховується той факт, що всі зовнішньоекономічні операції можна поділити на кредитні (які приносять іноземну валюту) і дебетні (пов язані з її витратами). Тому в балансі перші йдуть зі знаком “+”, і другі – “-“. Так, експорт товарів і запозичення, одержані країною, -це кредитні операції, а імпорт і кредитування інших країн – дебетні.


загрузка...