загрузка...
 
2.1. Систематизація форм міжнародної торгівлі.
Повернутись до змісту
Купівля–продаж товарів і послуг на світовому ринку має свої особливості залежно від існуючого механізму регулювання торгівлі між країнами або їх угрупованнями, специфіки взаємодії суб'єктів торгівлі — продавців (експортерів) і покупців (імпортерів) — та об'єктивних характеристик конкретного товарного ринку, що визначають механізми торгівлі, форми угод, торговельних традиції тощо. Так, торгівля сировинними товарами може здійснюватися за режимом найбільшого сприяння та на компенсаційне основі або за преференційним торговельним режимом та на основ виробничої кооперації, або за звичайним торговельним режимом на традиційних умовах взаємовідносин продавця і покупця.
Форми міжнародної торгівлі доцільно класифікувати за такими критеріями:
– регулювання торговельно–економічних відносин між країна ми (групами країн);
– специфіка торговельно–економічної взаємодії суб'єктів торгівлі — експортерів та імпортерів;
– особливості предмета торгівлі (рис. 2.1).

В основу систематизації форм міжнародної торгівлі за критерієм специфіки регулювання покладено наявність відповідні міждержавних і багатосторонніх угод, які визначають тип торгівельного режиму даної країни з кожною окремою країною партнером. За цим критерієм виокремлюється звичайна торгівлі торгівля за режимом найбільшого сприяння, преференційна, прикордонна та дискримінаційна торгівля.
З точки зору глибини відносин, економічної взаємозалежності та виникаючих при цьому прав та обов'язків сторін виокремлюються такі форми міжнародної торгівлі, як традиційна, компенсаційна (зустрічна) і торгівля за кооперацією. Таким чином, критерієм виокремлення цих форм є специфіка взаємодії суб'єкті торгівлі:
– сировинними товарами;
– промисловими товарами, машинами та обладнанням;
– продукцією інтелектуальної праці;
– послугами.
Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання є віддзеркаленням державно–політичного підходу уряду певної країні до торговельно–економічних відносин з іншими країнами, а форми торгівлі за специфікою взаємодії торговельних партнерів відображенням операційного аспекту міжнародної торгівлі.


загрузка...