загрузка...
 
5.1. Міжнародна комерційна операція та етапи її проведення.
Повернутись до змісту
Міжнародна комерційна операція (MKO) –— це дії, спрямовані на організацію, проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами і результатами творчої діяльності між двома або кількома контрагентами різної національної належності.
Об'єкти МКО — процеси обміну товарами, послугами і результатами творчої діяльності. Вони визначають види МКО, які залежать від критерію систематизації (рис. 5.1). Класифікація МКО по об'єктах торгівлі розглядатиметься нижче.

Суб'єкти МКО — це учасники, тобто сторони, які перебувають у договірних відносинах з купівлі–продажу товарів, послуг і результатів творчої діяльності і мають право здійснення комерційної діяльності. Багатокритеріальна класифікація суб'єктів МКО наведена на рис. 5.2.

Міжнародна практика проведення комерційних операцій передбачає здійснення визначених видів діяльності, що складаються з етапів, на кожному з яких вирішуються конкретні завдання і виконуються формальності, пов'язані з підготовкою, оформленням, пересилкою та обробкою документів, необхідних для забезпечення виконання операції. Етапи проведення МКО зображені на рис. 5.3.

Слід визнати, що перший (підготовчий) етап — це суто маркетингові заходи, які не є предметом даного курсу. Сам контракт (договір, угода) з'являється на другому (організаційному) етапі, Де він укладається. І нарешті, на третьому (виконавчому) етапі контракт стає головним документом для завершення МКО, який регулює взаємовідносини між контрагентами.


загрузка...