загрузка...
 
5.2. Поняття «міжнародний комерційний контракт».
Повернутись до змісту
У сучасній правовій вітчизняній і зарубіжній літературі, в чинному законодавстві та на практиці існує кілька юридичних термінів для визначення поняття контракту. Так, вживаються такі з них: договір, угода, пакт, конвенція, контракт.
Міжнародний комерційний контракт (МКК) — це правова форма, що відображає МКО; договір (угода, пакт, конвенція) між двома або кількома контрагентами, які знаходяться в різних країнах, про обмін товарами, послугами та результатами творчої діяльності.
Міжнародний характер контракту національні законодавства, міжнародні документи визначають різними способами: від посилання на місце знаходження контрагента чи перебування партнерів у різних країнах до використання узагальнених критеріїв, таких як контракт, який відображає інтереси міжнародної торгівлі.
Довідково:
Міжнародним визнається контракт для партнерів, які знаходяться в різних країнах, але:
– якщо контрагенти різної національної (державної) належності знаходяться на території однієї держави (наприклад, філії компаній різних країн), контракт не визнається міжнародним;
– якщо контрагенти однієї державної належності, але знаходяться на території різних країн, то контракт визнається міжнародним.
Таке тлумачення міжнародного контракту визначене в Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі–продажу товарів (Відень, 1980 р.) та у новій Гаазькій Конвенції про право, яке застосовується в договорах міжнародної купівлі–продажу (Гаага, 1985 p.).
Поняття «комерційні контракти» повинно розумітися, по можливості, ширше з тим, щоб включити не тільки підприємницькі договори про поставки чи обмін товарами і послугами, але також й інші типи економічних договорів, таких як інвестиційні, контракти про надання професійних послуг і т. д.
Усе вищезгадане визначає основні ознаки міжнародного комерційного контракту, а саме:
– контрагенти знаходяться в різних країнах;
– товар перетинає кордон, якщо це матеріальний об'єкт (виняток — реекспортна операція, коли товар не завозиться в країну реекспорту);
– розрахунки в іноземній валюті (виняток— товарообмінні операції);
– комерційний характер.
Згідно з теорією договору контракт— це узгодження волі двох або кількох суб'єктів з метою виникнення, зміни або зупинення відповідних обов'язкових відносин (обов'язків). Звідси — правове визначення МКК.
Міжнародний комерційний контракт— узгодження волі, досягнуте в ході переговорів контрагентами МКО про основні умови взаємних обов'язків.
МКК виконує такі функції:
– юридично закріплює відносини між партнерами, надаючи їм характер –––––––– обов'язків, виконання яких захищене законом;
– визначає порядок, способи і послідовність здійснення дій партнерами;
– передбачає способи забезпечення обов'язків.


загрузка...