загрузка...
 
6.4. Порядок укладання контракту.
Повернутись до змісту
Переддоговірний період.
Основними шляхами попередніх переговорів вважають поштове, телеграфне, телетайпне листування, особисті зустрічі, розмови–по телефону та різні комбінації з них. Найпоширеніший з них—це поштове листування. Для встановлення контактів з майбутніми контрагентами на виставках і ярмарках, при укладанні контрактів на І великі партії товарів використовуються особисті зустрічі партнерів. При укладанні контрактів на масові стандартні товари, коли основні умови є типовими і відомі як продавцеві, так і покупцеві, переговори ведуться в основному по телефону.

Проект контракту.
В практиці міжнародних економічних відносин не має чіткої регламентації відносно того, хто готує текст контракту. Такою підготовкою можуть займатися: представники обох сторін— при масштабних операціях, пов'язаних з рухом великих грошових мас і матеріальних цінностей; представники однієї сторони — коли це рядовий контракт, покупець — при укладанні контрактів на машини та устаткування. Переваги сторони, яка займається підготовкою проекту контракту, включають, по–перше, можливість провести вигіднішу редакцію тексту контракту, по–друге, можливість внести пропозицію про використання цін і валюти оплати, форми оплати, відповідних умов перевезення та пакування і т. ін.; по–третє, можливість уникнути додаткових валютних витрат, пов'язаних з консультаціями спеціалістів, проживанням, використанням оргтехніки.
Проект тексту контракту готують працівники, які мають відповідний досвід і знання в цій сфері. Проект узгоджується зі службами організації, які відповідають за фінансову діяльність, організацію постачання, перевезення, пакування, спеціалістами сфери міжнародних валютно–позичкових відносин, права і т. д.
Комерційні переговори.
Це — вивчення об'єктивних аргументів сторін і знаходження на цій основі взаємозадовольняючих компромісних рішень. Переговори ведуться на рівні керівництва контрагентів чи призначених ними представників, які приймають рішення в межах даних їм повноважень. При узгодженні умов контракту одна сторона відсилає іншій проект контракту. Триває вивчення і знаходження компромісних рішень і як наслідок з'являється кінцевий текст контракту.
На цьому етапі складається цілий ряд передконтрактних документів: Протокол розбіжностей, Протокол узгодження розбіжностей, Протокол про залік взаємних вимог, Угода про зміну договору, Супровідний лист до проекту договору та до самого контракту.
Парафування тексту контракту — візування кожної сторінки підписами повноважних представників сторін.
Кінцевим етапом укладання контракту є його підписання.


загрузка...