загрузка...
 
6.5. Способи укладання контракту.
Повернутись до змісту
МКК може укладатися кількома способами, основні з яких представлені на рис. 6.5 і проаналізовані нижче. Проте конкретний вибір залежить від особливостей і специфіки контракту та від вибору сторін.

Підписання контракту контрагентами.
МКК вважається укладеним, якщо він належним чином підписаний. Звичайно контракт підписується першими керівниками або їх заступниками, тобто особами, які вповноважені довіреністю, підписаною керівниками компаній, юридичні адреси яких вказані в контракті.
Якщо контракт підписує три і більше сторін, то всі вони повинні підписати один контракт або підписати кілька двосторонніх контрактів з посиланням у тексті кожного з них на зв'язок з іншим контрактом.
Якщо сторони знаходяться в одному і тому ж місці, то вони одночасно підписують контракт, якщо в різних географічних пунктах, то спочатку всі примірники контракту підписує одна сторона і пересилає їх інший, яка потім повертає першій стороні домовлену кількість примірників з двома підписами.
Довідково:
Інколи недобросовісні партнери, не бажаючи виконувати свої зобов'язання за контрактом і нести відповідальність, оголошують про те, що особа, яка підписувала контракт, таких повноважень не мала. Тому деякі юристи рекомендують методики перевірки повноважень особи, що підписує контракт та перевірки довіреності.
Етапи перевірки повноважень особи, що підписує контракт:
– перевірка паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;
– якщо перед вами директор підприємства контрагента, то необхідно переконатись в тому, що він дійсно директор (наказ про призначення особи директором, відповідне посвідчення, протокол зборів власників підприємства);
– якщо перед вами директор, то необхідно переконатись в тому, що його права не обмежені. Іноді вищі менеджери за наймом обмежені тією чи іншою мірою у повноваженнях власниками фірми. Наприклад, у статуті підприємства у розділі «Компетенція директора» може бути вказано, що директор має право укладати угоди на суму понад 100 млн.. грн. лише за згодою Адміністрації ради підприємства;
– згідно з українським законодавством заступник керівника, хоча і є уповноваженою особою, не має права виступати від імені підприємства без довіреності. Однак іноді статут підприємства передбачає ширші повноваження заступника з конкретних питань, у такому випадку довіреність не потрібна;
– перевірка довіреності: а) чи є на довіреності підпис керівника організації (керівника і нікого більше!) та її печатка; б) дата, коли довіреність видана (якщо такої не вказано, то довіреність недійсна); в) строк, на який видана довіреність; г) обсяг повноважень, особи, на яку видана довіреність.
Акцепт покупцем твердої оферти продавця.
Якщо покупець згоден з усіма умовами оферти, він надсилає продавцю письмове підтвердження, яке містить безумовний акцепт, тобто згоду прийняти без змін усі умови твердої оферти продавця.
Акцепт має виходити лише від тієї особи, якій зроблено оферту. Коли оферту здійснено із зазначенням строку для відповіді, контракт вважається укладеним, якщо відповідь про прийняття (акцепт) пропозиції одержано протягом цього строку. Коли строк в оферті не вказано, то прийняття має юридичне значення, якщо відповідь одержано протягом нормального необхідного часу, встановленого законодавством.
Приклад.
– А звернувся до В з пропозицією виготовити моделі за запропонованими ескізами і перерахував В аванс. В на пропозицію А не відповів, а через деякий час запросив представників А прийняти виконане замовлення. А забракував виготовлені моделі і поставив вимогу повернути аванс. Спір було розглянуто в арбітражі, згідно з рішенням якого з В було стягнуто аванс і державне мито на таких підставах:
– пропозиція А не містила всіх належних умов майбутнього контракту;
– згоди на пропозицію укласти контракт А одержано не було;
– перерахований аванс у рахунок майбутнього контракту не свідчить про те, що контракт було укладено.
Акцепт продавцем контроферт покупця.
Якщо покупець не згоден з умовами пропозиції, він посилає продавцеві контроферту, в якій вказує свої умови і строки для відповіді.
Якщо продавець згоден з усіма умовами контроферта, він її акцептує і письмово повідомляє про це покупця. Якщо продавець або вважає себе вільним від обов'язків щодо даної пропозиції, про що він письмово повідомляє покупця, або робить нову оферту.
Акцепт продавцем письмової згоди покупця з умовами вільної оферти (контроферти покупця).
Цей спосіб застосовується у випадку, коли у продавця є вибір контроферта кількох покупців. Продавець акцептує контрофертого покупця, який оформив її належним чином, відіслав у встановлений строк f якому він віддає перевагу.
Підтвердження продавцем замовлення, зробленого покупцем. У такий спосіб укладається контракт між контрагентами, які перебувають у тривалих ділових відносинах. Це, в основному, замовлення на складне устаткування. У таких операціях покупець, в основному, фінансує продавця. Замовлення включає основні умови операції (товар, кількість, строк поставки, ціна). Решта умов зазначаються у раніше укладеному контракті. Отримавши таке замовлення, продавець письмово акцептує свою згоду з ним.
Обмін листами на підтвердження досягнутої раніше особистої домовленості між: контрагентами.
У листах підтверджуються всі основні умови контракту з посиланням на відомі обом сторонам загальні умови чи попередній контракт.
Довідково:
Останнім часом можна чути твердження, що за кордоном багато угод укладаються по телефону або усно. Дійсно, для підтримки іміджу такі угоди укладаються. Але після телефонної угоди західні бізнесмени дають завдання своїм адвокатам оформити і врегулювати всі необхідні формальності майбутнього контракту. Обсяг цих «формальностей» інколи становить десятки сторінок тексту комерційного контракту.загрузка...