загрузка...
 
8.2. Класифікація за предметом.
Повернутись до змісту
МКК купівлі–продажу товарів — це контракт, згідно з яким продавець зобов'язується передати товар у власність покупця, а останній зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.MICK купівлі–продажу інжинірингових послуг — це договір про надання комплексу або окремих видів інженерно–технічних послуг, зв'язаних з проектуванням; з будівництвом та введенням об'єкта в експлуатацію; з розробкою нових технологічних процесів на підприємстві замовника; з удосконаленням існуючих виробничих процесів однією стороною МКК та оплатою їх іншою.Крім перелічених, МКК купівлі–продажу консультаційних послуг включає умови, що визначають валюту платежу, порядок вирішення суперечок, арбітраж тощо (загадані у МКК купівлі–продажу товару та за своїм змістом ідентичні для названого контракту).
Міжнародний орендний контракт — це договір про надання орендодавцем орендатору товарів, які перетинають кордон країни орендодавця, у виключне користування на встановлений строк за певну винагороду на визначених умовах.


Види міжнародної оренди.
За строками:
– лізинг;
– хайринг;
– рейтинг.
За змістом і методами здійснення:
– фінансова;
– поточна.
Крім перелічених, МКК купівлі–продажу орендних послу включає умови, що визначають валюту платежу, порядок вирішення суперечок, арбітраж тощо (згадані МКК купівлі–продаж товару та за своїм змістом ідентичні для названого контракту).
МКК перевезень — договір, в якому одна сторона виступає перевізником (на залізничному транспорті, суднах, автотранспорті) і зобов'язується перевезти товар з однієї країни в іншу за відповідну винагороду
МКК про міжнародну експедицію — договір, згідно з яким одна сторона — експедитор — зобов'язується від свого імені, але за рахунок іншої сторони — комітента — організувати відправки або прийняття товарів, здійснити всі необхідні операції та формальності, пов'язані з перевезенням товару, а комітент зобов'язується оплатити йому експедиторську винагороду та інші необхідні витрати.
Структура МКК міжнародної експедиції:
– пропозиція;
– диспозиція.
МКК страхування — договір, згідно з яким страховик за умови отримання страхової премії зобов'язується виплатити страхувачу визначену суму за товар, якщо виникне страховий випадок, передбачений контрактом.
Транспортне страхування.
За способом перевезень:
– морське;
– авіаційне;
– наземне.
Види морських страхових контрактів: за фіксацією вартості:
– таксовані;
– не таксовані
– за змістом:
– рейсові;
– генеральні;
– часові;
– змішані;
– відкриті;
– блок–поліси.
Способи страхування перевезень:
– на ринку морського страхування через брокерів;
– на ринку авіаційного страхування за авіанакладною.
МКК факторингу — це угода між банком та його клієнтом про оплату неоплачених вимог клієнта за рахунок банку за визначену винагороду з виплатою клієнту цієї вартості негайно з відрахуванням суми банківської винагороди та передачі клієнтом вимог банку з гарантією їх вартості.
MICK купівлі–продажу посередницьких послуг — це угода, згідно з якою одна сторона МКК надає іншій визначені послуги посередництва, а остання їх оплачує.

МКК про консигнаційний склад — договір, згідно з яким одна сторона (консигнатор) зобов'язується зберігати у себе складований товар, отриманий з–за кордону, за визначену винагороду і передати його покупцям після виконання митних формальностей.
МКК купівлі–продажу результатів творчої діяльності.
Міжнародні ліцензійні контракти— це МКК про встановлення науково–технічних зв'язків, де власник законного права на патент бере на себе зобов'язання передати іншій стороні право на використання даного патенту, а та, в свою чергу, зобов'язується сплачувати власнику визначену винагороду (роялті).

МКК про передачу ноу–хау — МКК, згідно з яким одна сторона — власник ноу–хау — зобов'язується передати певні знання та досвід іншій стороні — користувачу ноу–хау — за відповідну винагороду (роялті).
МКК франчайзингу (обігу) — МКК, згідно з яким ліцензіар франшизи надає ліцензіату пакет послуг (свої секрети, метод виробництва своє реноме, свої методи збуту, знання і досвід, товарні знаки та знаки обслуговування і т. д.) за певну винагороду у відсотках від вартості торгового обігу.


загрузка...