загрузка...
 
9.1. Загальні положення.
Повернутись до змісту
Виконання МКК— це процес, який включає певну систему послідовних дій, пов'язаних з реалізацією сторонами взятих на себе зобов'язань: зі сторони продавця — щодо передачі (поставку) покупцеві предмета контракту, зі сторони покупця — в оплаті встановленої ціни.
Зобов'язання — правові взаємовідносини контрагентів, врегульовані нормами зобов'язуючого права.
Боржник і кредитор є учасниками кожного зобов'язання, але їх кількість в одному зобов'язанні нічим не обмежується.
Види зобов'язань за кількістю учасників представлено на рис. 9.1.

Зобов'язання з великою кількістю учасників— зобов'язання з кількома боржниками і кредиторами.
Пайові зобов'язання — кожний боржник повинен виконати зобов'язання у відповідній частці, а кожний з кредиторів має право вимагати виконання.
Солідарні зобов'язання — при такому зобов'язанні кредитор має право вимагати його виконання не тільки частково, а й повністю від будь–якого боржника чи від усіх боржників разом. Таке зобов'язання повинно бути прямо передбачено у контракті, у противному разі воно буде вважатись пайовим зобов'язанням.
Субсидіарні додаткові зобов'язання— передбачається, що за контрактом при невиконанні зобов'язання основним боржником вимоги кредитора можуть бути пред'явлені додатковому боржнику.
Зобов'язання за участю третіх осіб — третя особа, пов'язана правовідносинами з одним із основних учасників зобов'язання, — кредитором або боржником.
Регресні (зворотні) зобов'язання — виникають, коли боржник за основним зобов'язанням виконує його замість третьої особи або ж з вини третьої особи. У даному разі боржник по основному зобов'язанню перетворюється на кредитора по регресному зобов'язанню, а третя особа стає боржником.
Договірні зобов'язання на користь третіх осіб —– згідно з цим зобов'язанням третя особа, яка не брала участі в укладанні контракту, має право (але не обов'язок) вимагати виконання зобов'язання. Якщо третя особа відмовляється від такого права, його може використати перший кредитор, якщо це не суперечить закону, контракту або ж суті зобов'язання.
Зобов'язання, виконувані третіми особами, — в цих випадках треті особи не набувають прав вимагати виконання стосовно боржника, який залишається зобов'язаним тільки перед своїм кредитором.
Законодавчі принципи виконання зобов'язань.
Належне виконання — реалізація умов щодо предмета зобов'язання, забезпечення належної якості виконання, дотримання встановлених строків, умов щодо місця та способу виконання.
Реальне виконання — здійснення зобов'язання в натурі, тобто виконання обумовлених у контракті дій і робіт.
Економічність виконання — належне виконання контракту за мінімально можливих затрат.
Співробітництво і взаємодія контрагентів— дотримання громадянських прав одного контрагента не повинно порушувати права та інтереси іншого контрагента.


загрузка...