загрузка...
 
2.3. Поняття митної політики і митної справи
Повернутись до змісту
Поняття, зміст і структура митної справи мають не тільки концептуально-теоретичне, але й прикладне, практичне значення. Відповідно до Закону України «Про митну справу в Україні» та Митного кодексу України із змінами та доповненнями 1992—1997 pp. (ст. 1) митною справою є порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов'язане з встановленням мит та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики.
Разом з тим є можливості для більш чіткого і повного визначення поняття «митна справа».
Уже підкреслювалося, що характерними рисами, особливостями такого феномену, як митна справа, є його комплексний характер, неоднорідність складових елементів. Це обґрунтовується природою і призначенням митної справи, в функції якої входить вирішення різнопланових завдань, задоволення різних інтересів і потреб держави, суспільства і людей, які іноді майже протилежні.
За визначенням ст. 1 МК, митна політика є складовою митної справи. Але необхідно додати ще багато елементів, які містяться у цьому складному феномені.
Якби назвати всі елементи, то структура митної справи виглядала б неоднорідною і складною:
• митна політика;
• порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;
• митні режими;
• митно-тарифне регулювання;
• митні платежі;
• митне оформлення;
• митний контроль;
• митна статистика;
• визначення поняття контрабанди та проведення дізнання;
• порушення митних правил і відповідальність за них;
• провадження у справах про порушення митних правил;
• розгляд (судовий) справ про порушення митних правил.
В окремий блок треба виділити також і здійснення міжнародних відносин у питаннях митної справи.
Усі ці блоки різні, але їх об'єднує націленість на захист внутрішньо- і зовнішньоекономічних інтересів України, їх реалізація у вигляді вирішення завдань, що покладені на митні органи, і становить митну справу.
Але наука ще чекає на того, хто дасть більш чітке формулювання поняття «митна справа» та термінам.
Митну політику в цілому можна визначити як систему політико-правових, економічних, організаційних та інших широкомасштабних заходів, націлених на реалізацію і захист внутрішньо- та зовнішньоекономічних інтересів держави з метою активного і цілеспрямованого здійснення політичних і соціально-економічних перетворень в умовах формування ринкової економіки і відповідних ринкових суспільних відносин.
Згідно зі ст. 2 Закону «Про митну справу в Україні» та ст. 2 і З Митного кодексу держава закріпила за собою право здійснювати митну політику на своїй території самостійно.
Митна політика становить серцевину митної справи, всі складники якої призначені для вдосконалення та ефективної реалізації цієї політики.
Митна політика історично була першою формою державного регулювання зовнішньої торгівлі. Основними засобами здійснення митної політики є встановлення митного режиму переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон, застосування митних тарифів, митних податків та інших платежів.


загрузка...