загрузка...
 
7.4. Порядок переміщення предметів міжнародних іноземних організацій, представництв та осіб, які користуються на території України митними пільгами
Повернутись до змісту
Порядок переміщення предметів міжнародних іноземних організацій, представництв та осіб, які користуються на території України митними пільгами визначено ст. 59—68 Митного кодексу України. Окремі аспекти цього питання з'ясовувалися в попередній лекції про митне оформлення суб'єктів, фізичних та юридичних осіб.
Якщо розглядати переміщення предметів якогось власника через кордон як одну із стадій, етапів, то це буде справедливо. Разом з тим, є підстави для питання щодо обґрунтованості розподілу процесу переміщення товарів, предметів через митний кордон на:
— митний контроль,
— митне оформлення;
— безпосередньо переміщення предметів.
Справа в тому, що під час митного оформлення вирішуються питання і про правові умови переміщення предметів, власниками яких є особи, що мають чи ні митні пільги.
Однак, враховуючи, що Митний кодекс розрізняє ці етапи, виокремлює норми, що регулюють ці етапи, ми розглянемо окремо проблеми переміщення через митний кордон осіб, що користуються митними пільгами в Україні.
Згідно зі ст. 59 Митного кодексу дипломатичні представництва іноземних держав на території України за умови дотримання встановленого порядку переміщення через митний кордон України можуть ввозити та вивозити призначені для офіційного користування представництв предмети із звільненням вид митного обкладання, за винятком зборів за митне оформлення, зберігання предметів поза місцем розташування представництва, митниці або оформлення поза робочим часом, встановленим для митниці.
У цілому митними пільгами користуються такі представництва та особи:
• дипломатичні та консульські представництва іноземних держав, якщо предмети ввозяться для службового користування;
• глави, члени дипломатичного та консульського персоналу, представники, співробітники адміністративно-технічного персоналу, якщо ці особи не мають постійного місця проживання в Україні;
• представники іноземних держав, члени парламентських та урядових делегацій;
• міжнародні організації, представництва іноземних держав при них (персонал) — відповідно до міжнародних угод України;
• міжурядові та прирівняні до них міжнародні організації;
• представники та члени делегацій іноземних держав;
• іноземні дипломатичні та консульські кур'єри;
• дипломатична пошта, консульські валізи.
Предмети вказаних організацій, призначені для офіційного користування, звільняються також від митного огляду на основі взаємності, але якщо на те будуть серйозні підстави — митний огляд може бути проведений.
Предмети для офіційного користування інофірм пропускаються без обкладання митом під зобов'язання про зворотне вивезення. Таке зобов'язання робиться в гр. 44 ВМД з визначенням строку ввезення (строк тимчасового вивезення — 1 рік, може бути продовжений за згодою митниці).
Предмети, призначені для витрати в зв'язку з діяльністю представництв інофірм, включаючи будівельні матеріали, призначені для представницьких цілей продукти харчування, виногорілчані та тютюнові вироби пропускаються після сплати мита.
Рекламні матеріали, сувенірна продукція звільняються від сплати мита, якщо їх вартість не перевищує 100 дол. США.
Особистий багаж, що прямує разом з особою, яка має митні пільги, звільняється від митного огляду. Предмети, що будуть використані на території України, звільняються від обкладання митом і пропускаються без зобов'язання про зворотне вивезення. Пропускаються без мита і продукти харчування, вино-горілчані та тютюнові вироби для особистого використання цими особами (в обмеженій кількості).


загрузка...