загрузка...
 
4.1. Бізнес-план та його функції
Повернутись до змісту
Щороку сотні тисяч людей у країнах з ринковою економікою відкривають власний бізнес. Наприклад, у Німеччині за рік створюється 540 тис. нових фірм, а ліквідується 510 тис. Статистика свідчить, що із 100 фірм, які почали свою діяльність в один рік, у перший рік зазнають невдачі 20, на другий — 17, а до кінця п’ятого року — 67. Отже, на ринку утримуються тільки 33% фірм. Це відбувається в основному через невміння більшості підприємців планувати свій бізнес. І навпаки, якщо комусь удалося з нуля підняти і поставити свою справу, то саме завдяки правильному підходу до аналізу ринку і плануванню своїх дій на ньому.
Багатьох невдач у підприємницькій діяльності можна було б уникнути, якби підприємці були до неї краще підготовлені. І одним із головних елементів такої підготовки якраз і є бізнес-планування.
Бізнес-план — це документ, в якому викладено суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації, а також подано характеристику ринкових, виробничих, організаційних і фінансових аспектів передбачуваного бізнесу та особливості його управління.
Бізнес-план може бути розроблений як для нового підприємства, що тільки створюється, так і для вже діючого на черговому етапі його розвитку. Він виконує щонайменше 8 основних функцій — як зовнішніх (познайомити з підприємством і розкрити суть його діяльності різним представникам ділового світу), так і внутрішніх, життєво важливих для діяльності самого підприємства.
Як жоден інший з планів підприємства бізнес-план має зовнішню спрямованість, перетворюється на своєрідний товар, через продаж якого можна отримати максимально можливий виграш. По-перше, на початковому етапі створення бізнесу цей план є основним інструментом комунікацій між підприємцем і зовнішнім світом. Він повинен переконати майбутніх постачальників, покупців і найманих працівників у тому, що ви віднайшли привабливу ідею, що у вас є обґрунтована і реальна програма здійснення вашого задуму. Бізнес-план дозволяє стандартизувати процес ознайомлення з підприємством, зекономити час підприємця, упорядкувати контакти.
По-друге, наявність бізнес-плану — обов’язкова вимога з боку цивілізованого ринку. Це чисто психологічно викликає відчуття ґрунтовності, солідності підприємницького починання його власника. І, навпаки, відсутність такого плану породжує насторожливе ставлення з боку партнерів, кредиторів та інвесторів.
По-третє, бізнес-план — це засіб залучення ззовні капіталу, що необхідний для розвитку бізнесу. Він забезпечує всебічну (виробничу, ринкову, організаційну та фінансову) інформацію про майбутній бізнес і є основою конструктивних відносин з потенційними інвесторами.
У сучасних умовах в Україні бізнес-план здійснює ще одну важливу функцію — він є інструментом процесу приватизації державних підприємств. Тут він використовується для обґрунтування пропозицій щодо приватизації, для визначення кола завдань, зв’язаних із санацією (оздоровленням) підприємств, які приватизуються. Бізнес-план входить до складу проспектів емісії цінних паперів, які публікуються при акціонуванні економічної організації.
Крім цих зовнішніх бізнес-план виконує чимало важливих внутрішніх функцій. По-перше, планування — це ключ до успіху в бізнесі. Такий успіх визначається трьома головними факторами:
— правильним розумінням реальної нинішньої ситуації;
— чітким визначенням цілей, яких хоче досягти підприємець;
— якісним плануванням процесів переходу від одного стану до іншого.
Бізнес-планування якраз і спрямоване на розв’язання цих питань. Тобто бізнес-план — це засіб моделювання систем управління новим бізнесом, що дозволяє перевірити підприємницьку ідею на раціональність та реалістичність ще до її практичної реалізації. Ваш проект може не відбутись уже на папері, але краще такий неприємний висновок зробити на стадії проектування, а не тоді, коли на створення фірми вже витрачено час, кошти і зусилля підприємця.
По-друге, бізнес-план — це можливість виявити у зародковому стані ті проблеми розвитку підприємства, які в майбутньому загрожують перерости в серйозні перешкоди та істотно ускладнити роботу. Багатьох із виявлених у ході планування сильних і слабких сторін підприємства ви, можливо, не змогли б побачити, якби не працювали над створенням бізнес-плану. Звичайно, він не може виключити ці помилки, але дозволяє значно зменшити ризик.
По-третє, складання бізнес-плану дозволяє одержати інструмент контролю та управління, який забезпечує планомірне просування підприємства до поставленої мети.
По-четверте, бізнес-план є потужним інструментом самонавчання. У процесі його розробки розвиваються здібності підприємця як менеджера, набувається досвід оцінки умов конкуренції, способів просування товарів на ринок, використання переваг свого бізнесу, фінансового планування, розробки різних сценаріїв діяльності.
Бізнес-план, як і стратегічний план підприємства, охоплює досить тривалий період, звичайно 3—5 років, інколи більше, однак між ними є ряд відмінностей:
якщо стратегічний план включає весь комплекс загальних цілей фірми, то бізнес-план тільки одну з них, а саме ту, що пов’язана зі створенням і розвитком певного бізнесу;
бізнес-план орієнтований тільки на розвиток, у той час як стратегічний план може включати інші типи стратегій підприємства (стабільності, скорочення, відокремлення і т. д.);
у бізнес-плані функціональні складові (плани маркетингу, виробництва тощо) є, на відміну від стратегічного плану, рівнозначними частинами бізнес-плану;
стратегічні плани — це, як правило, плани з горизонтом часу, що зростає. Бізнес-плани мають чітко окреслені часові межі, після закінчення яких визначені планом цілі й завдання мають бути виконані. Наприклад, бізнес-планом передбачається, щоб протягом двох років був побудуваний і досяг проектної потужності цех з переробки сільськогосподарської сировини. Таким чином, бізнес-план за своєю формою, на відміну від стратегічного плану, тяжіє до проекту з його конкретною проробкою і певною самодостатністю.
Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) — це ще один варіант плану розвитку підприємства. У зв’язку з цим функції ТЕО багато в чому близькі до функцій бізнес-плану. Головною відмінністю ТЕО від бізнес-плану є те, що ТЕО — специфічний плановий документ для створення і розвитку виробничих об’єктів. Тому в структурі ТЕО особливий акцент зроблено на виробничо-технічні аспекти проекту, у той час як комерційні, ринкові проблеми майбутнього бізнесу залишаються майже нерозкритими.
Методику складання ТЕО розроблено комітетом ООН з промислового розвитку (ЮНІДО). Вона передбачає таку послідовність викладу матеріалів ТЕО:
загальні вихідні дані та умови;
ринок і потужність підприємства;
матеріальні фактори виробництва;
місцезнаходження підприємства;
проектно-конструкторська документація;
організація підприємства і накладні витрати;
трудові ресурси;
планування строків здійснення проекту;
фінансово-економічна оцінка проекту.
В Україні методику ЮНІДО було використано під час розробки рекомендацій щодо обґрунтування пропозицій про створення спільних підприємств.
Бізнес-план, як форма обґрунтування підприємницького проекту, поступово витісняє ТЕО зі сфери планової діяльності бізнесу. У ньому закладено переваги гнучкого поєднання виробничого і ринкового, фінансового і технічного, внутрішнього й зовнішнього аспектів діяльності підприємства.
загрузка...