загрузка...
 
4.4. Оформлення і стиль бізнес-плану
Повернутись до змісту
Бізнес-план — це своєрідний рекламний документ, що дозволяє зробити висновок не тільки про сам бізнес, але й про його власника. Тому важливим є не лише його зміст, але й зовнішній вигляд та стиль. Недбало оформлений, неграмотно написаний, надміру роздутий або, навпаки, невиправдано стислий бізнес-план не знайде розуміння і підтримки у потенційних інвесторів ділового проекту.
Спеціалісти з бізнес-планування рекомендують виконувати такі правила складання і оформлення бізнес-плану:
бізнес-план має бути легким для сприйняття, структурованим за розділами і параграфами, тобто складений так, щоб читач міг швидко знайти інформацію, яка його цікавить. Тому за титульним листом має йти сторінка змісту;
титульний лист має бути лаконічним і привабливим. На ньому, як правило, подається така інформація:
суть пропозицій (заявка на фінансування, проект співпраці тощо);
повна назва підприємства;
його місцезнаходження, номери телефонів (телефаксу), за якими можна зв’язатись з керівником підприємства чи уповноваженою керівником особою;
інші офіційні атрибути підприємства;
дата (місяць і рік) складання бізнес-плану;
якщо бізнес-план передбачається надсилати багатьом адресатам (банкам, партнерам), то доцільно на кожному екземплярі вказати, для кого він конкретно призначений;
— бізнес-план має бути коротким, але адекватно розкривати суть проекту і його цілі. Як показує практика, для більшості проектів (що вимагають до 100 тис. дол. США) обсяг бізнес-плану обмежується 20—25 сторінками;
— бізнес-план має бути функціональним, тобто в нього слід включати тільки ту інформацію, що може зацікавити його читача. За необхідності додаткову, пояснювальну інформацію можна винести в додатки;
— дуже допомагає висвітленню положень плану використання фотографій, схем, діаграм, графіків, таблиць. Уміле застосування цих засобів істотно поліпшує враження про бізнес-план;
— бізнес-план слід складати так, щоб забезпечити збереження конфіденційності інформації щодо вашого бізнесу. Для цього можна використовувати різні прийоми:
жорсткий контроль за розповсюдженням бізнес-плану;
розробку спеціального додатка до плану, який містить конфіденційну інформацію і надається окремо.
загрузка...