загрузка...
 
ТЕМА1: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ; 1.1. Визначення сутності управління людськими ресурсами; Управління людськими ресурсами - Красношапка В.В.
Повернутись до змісту

ТЕМА1: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

1.1. Визначення сутності управління людськими ресурсами

Рішення щодо планування, найму на роботу, заохочення та мотивації, просування по службі, підготовки та розвитку персоналу є однією з головних задач для керівника. Саме тому значну частину свого часу керівники організації приділяють кадровим питанням, і ця діяльність є не менш важливою, а ніж управління фінансовими ресурсами організації.

Поняття управління людськими ресурсами (УЛР) має передавати більш широкий зміст, ніж просто управління кадрами або управління персоналом. Тому що поняття УЛР означає застосування цілого ряду дій, які необхідні для створення продуктивних взаємин співробітництва між працівниками організації (табл.1.1).

Управління людськими ресурсами – це стратегічний і цілісний підхід до управління найбільш цінними активами організації, а саме персоналом, який індивідуально і колективно робить внесок в досягнення організаційних цілей

Специфіка людських ресурсів полягає у наступному:

1. Люди наділені інтелектом, тому їх реакція на зовнішній вплив є емоційно-осмисленою, внаслідок чого процес взаємодії між працівником і організацією є двостороннім;

2. Люди здатні до постійного вдосконалення та розвитку, і саме це є найбільш важливим джерелом для підвищення ефективності функціонування організації;

3. Трудове життя людини в сьогоднішньому суспільстві займає період 30-50 років, тому стосунки між працівником і організацією мають довгостроковий характер.

П’ять аксіом управління кадровим потенціалом організації*

1. Будь-яка проблема підприємства – це проблема УЛР.

2. Персонал підприємства – це не тільки сьогоднішні працівники, а й ті, хто прийде працювати завтра, а також ті, хто звільняється.

3. Розуміння і зближення цілей роботодавця та працівників – це найкращий шлях до підвищення ефективності роботи підприємства.

4. Будь-яка проблема УЛР – це спільна проблема лінійних керівників і працівників кадрової служби;

5. В управлінні кадровим потенціалом організації завжди присутні як стратегічний аспект (УЛР), так і операційний аспект (управління персоналом).

Таблиця 1.1.

Концепції в управлінні кадровим потенціалом організації

Рівень розвитку в управлінні кадровим потенціалом

Зовнішній фактор, що впливає на вибір концепції

Акцент

Головний інструмент управління

Елементи системи управління кадровим потенціалом

Приклад

1.Управління кадрами

Вимоги законодавства і профспілки

Процес

1.Посадові інструкції

та функціональні обов'язки

1.Кадрове діловодство

2.Охорона праці

3. Колективний договір

4.Трудовий договір

5. Оплата праці

1.Пошук клієнтів

2.Укладання договорів

3.Контроль дебіторської заборгованості

2. Управління трудовими ресурсами

Посилення конкуренції

Результат (що необхідно зробити)

1. див. п.1

2.Постановка цілей

1-5 див.п.1

6.Оцінка виконання роботи

7. Стимулювання за досягнуті результати

8.Навчання персоналу

1.Підтримка

зв’язків з клієнтами

2.Подовження договорів

З.Пошук нових клієнтів

3. Управління людськими ресурсами

Глобалізація

Якість (як робити)

1-2 див. п.2

З.Компетенції працівника

1-8 див. п.2

9.Аналіз роботи

10.Планування кар'єри

11.Підбір персоналу

12.Ацаптація

13. Розвиток персоналу

1.Розробка нових стратегій збуту

2.Вивчення іноземної мови

З.Вдосконалення комунікаційних навичок

роль кадрової служби в організаційному розвитку

 
загрузка...