загрузка...
 
ТЕМА2: КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ЗАДАЧІ КАДРОВИХ СЛУЖБ В СУЧАСНИХ УМОВАХ; 2.1 Кадрова політика та її напрямки; Управління людськими ресурсами - Красношапка В.В.
Повернутись до змісту

 

ТЕМА2: КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ЗАДАЧІ КАДРОВИХ СЛУЖБ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

2.1 Кадрова політика та її напрямки

Кадрова політика визначає генеральний напрямок і основні форми роботи з персоналом, а також загальні та специфічні вимоги до нього. Кадрова політика повинна базуватися на наступних принципах:

 • справедливість;
 • послідовність;
 • додержання норм трудового законодавства;
 • рівність та відсутність дискримінації.

Розробка кадрової політики покладається на вище керівництво організації і кадрову службу. Основною метою кадрової політики є забезпечення організації персоналом відповідної кваліфікації, в необхідній кількості та визначений час. Інші цілями кадрової політики наступні:

1. Забезпечення умов реалізації, передбачених трудовим законодавством прав і обов'язків працівників.

2. Раціональне використання кадрового потенціалу організації.

3. Формування і підтримка ефективної роботи трудових колективів.

Основними складовими кадрової політики виступають»-

1. Політика підбору персоналу.

2. Політика навчання працівників організації.

3. Політика оплати праці.

4. Політика формування кадрового резерву.

5. Політика формування соціальних стосунків в організації.

В сучасних провідних компаніях кадрова політика офіційно декларується і детально фіксується в загальнокорпоративних документах. Кадрова політика організації визначається рядом факторів, які можна розділити на зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх належать:

 • національне трудове законодавство;
 • взаємостосунки з профспілкою;
 • стан економічної кон’юнктури країни;
 • перспективи розвитку ринку праці.

Внутрішніми факторами виступають:

 • цілі і структура організації;
 • територіальне розташування;
 • корпоративна культура;
 • технології, що використовує підприємство.

Головними напрямками кадрової політики є наступні;

1. Визначення основних вимог до персоналу на основі прогнозу і перспективи розвитку організації.

2. Розробка комплексної системи управління людськими ресурсами в організації.

3. Розробка концепції оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників на основі визначеної стратегії розвитку організації.

4. Вибір шляхів залучення, використання і збереження персоналу, а також надання допомоги працівникам у випадку звільнення.

5. Розвиток соціальних стосунків в організації.

6. Визначення шляхів розвитку персоналу, навчання, підвищення кваліфікації.

7. Залучення працівників організації до участі в управлінні.

8. Формування корпоративної культури.
загрузка...