загрузка...
 
3.2. Процес кадрового планування та його етапи; Управління людськими ресурсами - Красношапка В.В.
Повернутись до змісту

3.2. Процес кадрового планування та його етапи

Планування людських ресурсів повинно гарантувати, що організація отримає необхідну кількість персоналу відповідної кваліфікації у визначений термін. Ефективне кадрове планування людських ресурсів в кінцевому підсумку позитивно впливає на результати діяльності організації завдяки:

1. Оптимізації використання персоналу, тобто детальне КП дозволяє виявити і продуктивно використовувати потенціал працівників шляхом розширення посадових обов'язків, переводу працівників на інші робочі місця, реорганізацію виробничих процесів.

2. Вдосконалення процесу прийому на роботу оскільки дає можливість забезпечи ти пошук і вибір кандидатів на плановій основі, знизити витрати та уникнути кризових ситуацій, пов'язаних з дефіцитом персоналу.

3. Організації професійного навчання. План потреби в персоналі є основою для планування і проведення професійного навчання працівників організації. Детальна розробка плану навчання дозволяє забезпечити необхідну кваліфікацію працівників і досягти реалізації бізнес-планів з найменшими витратами.

4. Скорочення загальних витрат на робочу силу за рахунок продуманої, послідовної і активної політики на ринку праці.

Як правило, основна відповідальність за планування майбутньої потреби в кадрах лежить на департаменті людських ресурсів. Однак, лінійні керівники структурних підрозділів також виступають замовниками персоналу, оскільки саме вони розробляють плани розвитку своїх підрозділів і визначають майбутню потребу в персоналі, і тільки лінійні керівники можуть надати детальну інформацію для планування потреб в людських ресурсах організації (табл.3.1).

Таблиця 3.1.

Відмінності функцій лінійних менеджерів і менеджерів з персоналу.

Кадрова служба

Лінійний менеджер

1. Формує цілі кадрового планування.

2. Приймає участь в розробці стратегій організації.

3. Аналіз інформації про потребу в персоналі в організації.

4. Реалізує плани з УЛР після їх затвердження.

1. Визначає потребу в персоналі для свого підрозділу.

2. Обговорює інформацію для планування з працівниками кадрової служби.

3. Слідкує за планом розвитку персоналу підрозділу з метою визначення нових потреб.

4. Забезпечує розвиток персоналу в підрозділі.

схема процесу кадрового планування

 
загрузка...