загрузка...
 
ТЕМА 8: ДІЛОВА КАР'ЄРА ТА ЇЇ РОЗВИТОК; 8.1. Загальні поняття про кар'єру; Управління людськими ресурсами - Красношапка В.В.
Повернутись до змісту

ТЕМА 8: ДІЛОВА КАР'ЄРА ТА ЇЇ РОЗВИТОК

8.1. Загальні поняття про кар'єру

Кар’єра – це результат усвідомленої позиції і поведінки людини у сфері трудової діяльності, що пов'язаний з баченням працівником свого трудового майбутнього, шляхів професійного зростання та самореалізації.

Ділова кар'єра – це поступове просування працівника по щаблям службової ієр архії або послідовна зміна сфери діяльності в межах певної організації впродовж всього трудового життя, а також відповідна зміна розмірів винагороди та можливості самореалізації на кожному етапі кар'єрного зростання.

види ділових карєр

Внутрішньо-організаційна кар'єра – це процес коли конкретний працівник під час своєї професійної діяльності проходить всі етапи розвитку, а саме:

  • працевлаштування на роботу;
  • адаптація в організації;
  • професійний розвиток;
  • підтримка і розвиток індивідуальних та професійних здібностей;
  • вихід на пенсію.

Така кар'єра може бути як спеціалізованою, так і неспеціалізованою.

Міжорганізаційна кар'єра – означає, що конкретний працівник в процесі своєї професійної діяльності проходить всі стадії розвитку, але послідовно в різних організаціях, і така кар'єра може бути як спеціалізованою, так і неспеціалізованою.

Спеціалізована кар'єра характеризується тим, що працівник в процесі професійної діяльності проходить стадії розвитку, але в рамках конкретної професії або сфери діяльності.

Неспеціалізована кар'єра характеризується тим, що працівник в процесі своєї трудової діяльності може змінювати професію або сфери діяльності.

Вертикальна кар'єра – це вид кар'єри, з яким найбільш часто асоціюється поняття ділової кар'єри, тобто сходження на більш високий рівень ієрархії в процесі професійної діяльності.

Горизонтальна кар'єра передбачає переміщення працівника в процесі професійної діяльності в іншу функціональну галузь діяльності або виконання певної службової ролі, яка не має жорсткого організаційного закріплення в структурі підприємства (керівник проекту).

Ступенева кар'єра – це вид кар'єри, що поєднує горизонтальну та вертикальну кар'єри, тобто просування працівника відбувається шляхом чергування горизонтального просування і вертикального зростання.

Центроспрямована кар'єра – це вид кар'єри, що характерний для обмеженого кола працівників, які мають широкі ділові зв'язки в організації. Цей вид кар'єри характеризується рухом до керівного ядра організації, при чому працівник може займати незначну посаду в організації, однак завдяки своїм зв'язкам він може виконувати окремі важливі доручення керівництва організації, отримувати конфіденційну інформацію від керівництва, запрошення на важливі наради.

Головною задачею планування і реалізації кар'єри є забезпечення взаємодії всіх видів кар'єр, і це передбачає виконання ряду конкретних задач:

1. Пов'язати цілі організації і цілі окремого працівника.

2. Планувати кар'єру конкретного працівника з урахуванням його специфічних потреб і виробничої ситуації.

3. Забезпечувати відкритість процесу управління кар'єрою.

4. Усувати „глухі кути", з яких фактично немає можливостей для подальшого розвитку працівника.

5. Вивчати кар'єрний потенціал працівників.

6. Формувати наочні і зрозумілі критерії службового зростання, що використовується в конкретних кар'єрних рішеннях.

7. Використовувати обґрунтовані оцінки кар'єрного потенціалу працівників з метою скорочення нереалістичних сподівань.

Планування і контроль ділової кар'єри полягає в тому, що з моменту працевлаштування в організацію і до моменту звільнення необхідно організувати послідовне переміщення працівника як по горизонталі, так і по вертикалі. Працівник повинен знати не тільки свої перспективи на коротко- та довготерміновий періоди, але й повинен знати, яких показників йому необхідно досягнути, щоб розраховувати на кар'єрне зростання.

Таблиця 8.1

Етапи кар'єри менеджера

Етапи кар'єри

Вік

Потреби досягнення мети

Моральні потреби

Фізіологічні і моральні потреби

1. Підготовчий

до 25

Навчання та випробування на різних роботах

Початок самоствердження

Безпека існування

2. Адаптація

до 30

Освоєння роботи, розвиток навичок, формування кваліфікації

Самоствердження і початок досягнення незалежності

Безпека існування і пристойний рівень оплати праці

3. Просування

до 45

Зростання кваліфікації і досвіду, набуття нових навичок та кар'єрне зростання

Зростання самоствердження, досягнення більшої незалежності, початок самореалізації

Здоров'я та високий рівень оплати

4. Збереження

до 55

Пік вдосконалення кваліфікації, навчання молоді

Стабілізація незалежності і зростання самореалізації

Підвищення рівня оплати праці і зацікавленість до інших джерел доходів

5. Завершальний

до 60

Підготовка до виходу на пенсію, підготовка зміни, підготовка до нового виду діяльності

Стабілізація самореалізації

Збереження рівня оплати праці та підвищення зацікавленості до інших джерел доходу

6. Пенсійний

після 60

Заняття новим видом діяльності

Самореалізація в новому виді діяльності

Здоров'я, розмір пенсії та інші джерела доходу
загрузка...