загрузка...
 
8.3. Критерії суспільно-економічного прогресу
Повернутись до змісту
Розвиток суспільного виробництва як складної економічної системи проходить певні етапи. Вони розташовуються у визначеному порядку за рівнем складності та прогресивності. Власне кажучи, йдеться про етапи суспільно-економічного прогресу. Який же критерій суспільно-економічного прогресу? Зрозуміло, що він не може бути тільки зовнішнім мірилом, а мусить відповідати внутрішній сутності предмета (суспільства) і розвиватися разом з ним. Безглуздо оцінювати первісне суспільство чи феодальний маєток за критерієм прибутковості, а капіталізм — за рівнем самозабезпечення господарств необхідними матеріальними благами. Крім того, кожна підсистема суспільства відносно самостійна і до неї можна застосовувати свій критерій. Загальний критерій має бути диференційованим стосовно підсистем. Таким чином, критерій суспільно-економічного прогресу має відповідати сутності суспільства, бути диференційованим і таким, що розвивається.
Сутність суспільства розкривається через його протиріччя з людиною та природою. Людина у взаємодії з іншими людьми впливає на природу, пристосовуючи до себе природні матеріали і процеси, перетворюючи їх у засіб для досягнення цілей, у власні продуктивні сили. Створюючи з природи власний предметний світ, людина разом з тим освоює його та змінює саму себе, власні відносини. Розвиток предметного світу і розвиток людини є, власне кажучи, лише дві сторони одного й того самого природноісторичного процесу розвитку суспільства. Розвиток предметного світу виражений з боку об'єкта, а розвиток людини — з боку суб'єкта. Між ними існує ціла безліч ланок і відповідно критеріїв розвитку. За кожним з них можна в тій чи іншій мірі оцінити рівень розвитку суспільства. Рівень прогресу суспільства можна визначити за розвитком знарядь праці: кам'яний вік, бронзовий вік тощо. Рівень розвитку суспільства можна визначити також за рівнем розвитку побутової техніки, засобів зв'язку, рівнем знань людини і т. ін.
Усі критерії не просто розташовані поруч один з одним, а субординовані між собою, насамперед, за ступенем матеріальності, залежності чи незалежності від волі і свідомості людей. Загальнішим об'єктивним критерієм суспільно-економічного прогресу є рівень розвитку продуктивних сил. Цей критерій може бути диференційований та конкретизований за допомогою таких категорій, як «рівень розвитку суспільного поділу і кооперації праці», «зростання додаткового продукту», «ефективність виробництва», «розвиток здібностей людини тощо», тобто через цілу систему виробничих та інших суспільних відносин. Але ці відносини можуть бути виражені й через інтегральний критерій, що поєднує й узагальнено виявляє рівень розвитку суспільства як цілого в єдності його продуктивних сил, виробничих та інших суспільних відносин. Таким інтегральним критерієм є суспільно-економічна формація, в основі якої лежить певний засіб виробництва.загрузка...