загрузка...
 
12.3. Ціна рівноваги
Повернутись до змісту
Класичний ринок — саморегулююча система із збаламученнями, що періодично виникають, і також регулярно гасяться ринковим механізмом. Збаламучення призводять до тимчасового порушення ринкової рівноваги, що виявляється у невідповідності попиту та пропозиції. Зміна цін, що відбувається, змушує контрагентів ринку вносити необхідні зміни у свої плани. Проте «невидима рука» ринку досконалої конкуренції забезпечить ситуацію, коли виробники запропонують рівно стільки товарів, скільки необхідно споживачу. У цьому випадку попит та пропозиція збігатимуться, і ринок набуде рівноважного стану. Інакше кажучи, за даної ціни величина пропозиції дорівнюватиме величині попиту. На графіку ринкова рівновага встановлюється на перетині кривих попиту та пропозиції. У точці перетину встановлюється рівноважна ціна (рис. 12.8).

У точці Е встановлюється рівноважна ціна, обсяг продукту визначається ринковим попитом та пропозицією. Здатність конкурентних сил з боку попиту та пропозиції встановлювати ціпу на рівні, при якому купівля і продаж синхронізуються, називається врівноваженою функцією ціни. Ринок — договірна система. Контрагенти, укладаючи угоду, керуються взаємною вигодою. Проте вони мусять прийняти певні умови ринку, що стосуються товарних цін. У договірних відносинах можуть брати участь лише ті покупці, що готові виконати основну умову ринку — платити ціну рівноважну або вищу за неї. І лише ті продавці, що встановлюють ціну рівноважну або нижчу за неї. Невиконання умови залишає потенційних покупців та продавців за межами ринку. Ті ж, хто прийняв її, залишаються у виграші — і покупці, і продавці. Розглянемо цю пропозицію на графіку (рис. 12.9). Оскільки споживач готовий платити ціну Ртах, а платить її на рівні РЕ, його виграш становить площа PEPmaxDE.
Порушення ринкової рівноваги призведе до його розбалансованості. Виникає або надлишок попиту, або надлишок пропозиції (рис. 12.10).

При ціні Pf попит становитиме Q2, тоді як пропозиція Q,. Відрізок ВГ — це дефіцит. Конкуренція між споживачами спричинить, у кінцевому рахунку, встановлення рівноважної ціни. При ціні Р2 обсяг пропозиції складе Q2, тоді як попит відрізок АБ — це надлишок пропозиції над попитом. Конкуренція за споживача знизить ціну до рівня рівноважної. Отже, ціна встановлюється у взаємодії попиту та пропозиції. Утручання держави в процес формування ринково] ціни, як правило, призводить до деформації ринкового механізму, оскільки перекручується інформація, «закодована» в цінах. Помилкова інформація позбавляє суб'єктів ринку можливостей прийняти адекватне зміненим умовам рішення щодо попиту та пропозиції товарів та послуг. Законодавче встановлення максимальної ціни призведе до ліквідації її розподільної функції. У реальному економічному житті — це дефіцит, що породжує нерівний доступ до дешевих товарів, необхідність нормованого розподілу, тіньовий ринок. Реальної економічної шкоди зазнає і практика законодавчого встановлення мінімальної ціни (наприклад, мінімуму заробітної плати).


загрузка...