загрузка...
 
ГЛАВА 29. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Повернутись до змісту
Економічне зростання — умова процвітання будь-якого народу. Він виражається насамперед у двох показниках: у загальній величині валового національного продукту і його розмірів на душу населення. Другий показник більш придатний для виміру рівня життя, ніж перший. Варто, однак, пам'ятати, що це все-таки достатньо приблизний показник життєвого рівня. Дуже важливі параметри життєвого рівня залишаються за його рамками. Це стосується, насамперед, умов відпочинку людей, виміру покращення якості товарів і послуг, стану навколишнього середовища. Душовий обсяг ВНП нічого не говорить про характер і механізм його розподілу.
При аналізі економічного зростання велике значення має показник темпів зростання. Для відносно незначних проміжків часу невеликі розходження в щорічних темпах зростання двох країн не грають істотної ролі. Проте, якщо спрогнозувати динаміку росту на кілька десятиліть, те ці несуттєві розходження виллються в дуже істотні. Саме тому дослідження довгострокових темпів економічного зростання виявляється дуже важливим для всіх країн, особливо для тих, котрі знаходяться на низькому рівні економічного розвитку.загрузка...