загрузка...
 
2. РЕГЛАМЕНТ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Повернутись до змісту
Самостійна робота студентів з курсу «Фінансовий ринок» організовується за трьома формами. Перша — обов’язкове виконання домашніх завдань по розв’язанню задач, яке контролюється при проведенні практичних занять. Друга — обов’язкова підготовка реферату кожним студентом на 5—6 сторінок, які перевіряє викладач. Вибір теми реферату відбувається на добровільних засадах. Цікаві за змістом реферати виносяться на обговорення. Третя форма — організація «круглого столу», на якому заслуховуються реферати (5—6 хв. кожний). Проводяться два засідання: перше присвячене темам 1—4, друге — темам 5—8. Засідання «круглого столу» повинно бути організоване таким чином, щоб залучити до роботи якомога більше студентів.
Індивідуальна робота передбачає дві форми. Перша стосується студентів, які виявили інтерес до дисципліни та мають намір глибше досліджувати визначену проблему. Можливий варіант, коли студент самостійно вибирає проблему, добирає літературу та готує доповідь. Друга форма — підготовка рефератів або доповідей, інформаційний матеріал яких у подальшому буде використано для написання магістерської дисертації.
загрузка...