загрузка...
 
4. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ УКРАЇНИ — ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СНР-93
Повернутись до змісту
Україна почала складати основні рахунки СНР, починаючи з 1989 р. Щорічно Держкомстат України публікує збірники з національного рахівництва.
Перший статистичний збірник «Національні рахунки України за 1989 рік» містив рахунки економічної діяльності в Україні за 1989 р., які мали експериментальний характер.
Склад, зміст і коди рахунків, які вміщено в цьому збірнику, подавалися згідно з СНР-93 та врахуванням особливостей національного рахівництва України в перехідний період. Було опубліковано зведені (консолідовані) рахунки для економіки України в цілому, рахунки «іншого світу» та рахунки інституційних секторів. Рахунки виробництва й утворення доходів деталізовано за галузями. Наведено методологічні пояснення, довідкові та аналітичні таблиці, рахунки у порівнянних цінах, перелік змін і доповнень до показників 1989 р.
Номенклатура галузей народного господарства відповідає класифікатору, який діяв у 1992 р., за такими винятками: кустарно-ремісниче виробництво промислових товарів ураховано в складі інших галузей сфери матеріального виробництва, домашнє виробництво вина та олії — у складі продукції сільського господарства.
Усі розрахунки зроблено на базі офіційної інформації, в деяких випадках — з використанням експертних оцінок, оскільки бракувало частини даних про зовнішньоекономічну діяльність, взаємовідносини з республіками колишнього СРСР і колишніми загальносоюзними органами управління, діяльність некомерційних організацій, окремі форми нагромадження нематеріального основного капіталу тощо. Імпорт та експорт визначено лише щодо товарів за даними міжгалузевого балансу (платіжний баланс за ці роки не складався).
Починаючи з періоду інтенсивного нарощування інфляції (з 1991 р.) внесено поправки до розрахунків для усунення інфляційного впливу на показники національних рахунків.
У другому статистичному збірнику «Національні рахунки України за 1989—1992 роки» наведено основні рахунки економічної діяльності в Україні за 1990—1992 рр., а також найважливіші показники за 1989 р.
У третьому збірнику «Національні рахунки України за 1993 рік» додано дані за 1993 р., а далі Держкомстат України перейшов на щорічний випуск такого збірника.
Методологічна робота щодо СНР у Держкомстаті України ведеться за напрямками освоєння:
оперативних розрахунків;
регіональних розрахунків;
розрахунків показників основних рахунків у постійних цінах;
секторних розрахунків.


загрузка...