загрузка...
 
4.1. Класифікація функціональних підсистем інформаційної системи статистики
Повернутись до змісту
Функціональна частина інформаційної системи статистики об’єднує відносно взаємопов’язані функціональні підсистеми, які є її основними складовими елементами. Функціональна підсистема являє собою комплекс статистичних робіт, об’єднаних загальним об’єктом статистичного спостереження та представлених системою взаємопов’язаних статистичних показників, які всебічно охоплюють стан і розвиток даного об’єкта.
Функціональні підсистеми інформаційної системи статистики побудовані з використанням структурного підходу, тобто виходячи з організаційної структури Державного комітету статистики.
Склад функціональних підсистем інформаційної системи статистики сформований згідно з переліком відповідних галузей статистики: статистика промисловості, статистика інвестицій та будівництва, структурна статистика, статистика послуг і соціальних програм, статистика праці, статистика населення, статистика сільського господарства та довкілля, статистика торгівлі, статистика зовнішньої торгівлі, статистика фінансів, статистика цін, обстеження умов життя домогосподарств тощо.
У кожній функціональній підсистемі існують комплекси електронного оброблення інформації, які створюються і функціонують у складі окремих управлінь Держкомстату. Комплекси електронного оброблення інформації (КЕОІ) — це сукупність програмних, технічних, технологічних, інструктивних і організаційних засобів, які забезпечують електронне оброблення інформації конкретної статистичної задачі.
Їх можна поділити на комплекси регламентних задач і комплекси задач статистичних спостережень.
Використання комплексів електронного оброблення інформації в кожній функціональній підсистемі, періодичність і рівень оброблення інформації наведено в табл. 4.1.


На теперішній час в інформаційній системі статистики України функціонує понад 500 комплексів електронного оброблення інформації.
Здебільшого кожний комплекс електронного оброблення інформації реалізує автоматизоване оброблення однієї конкретної форми статистичної звітності. Однак існують КЕОІ, які об’єднують у своєму складі кілька тісно пов’язаних за своїм економіко-статистичним змістом форм статистичної звітності. Прикладом такого комплексу може слугувати комплекс електронного оброблення інформації за формами: № 1-ПВ «Звіт з праці за місяць», № 2-ПВ «Звіт з праці за рік», № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу за перший квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік».загрузка...