загрузка...
 
6.3. Комп’ютерні технології розповсюдження статистичної інформації
Повернутись до змісту
Основними партнерами, які беруть участь у створенні та експлуатації комерційного АБД є виробник інформації і власник (розробник) АБД. На міжнародному інформаційному ринку найбільш поширені такі принципи взаємовідносин між ними: продаж БД на машинних носіях; надання розробникові АБД виняткового права на розповсюдження інформації з БД; залучення розробника АБД до створення БД. При цьому взаємовідносини між вказаними організаціями-партнерами регулюються спеціальним договором. Договір може передбачати початкову плату плюс періодичні відрахування (авторський гонорар) виробникові бази даних за право розповсюджувати інформацію або періодичні відрахування з доходу чи прибутку, одержаних у результаті комерційного розповсюдження інформації з БД у складі АБД.
У разі вибору розробника АБД виробником бази даних експерти з інформаційного маркетингу рекомендують дотримуватися таких принципів: існування попередніх зв’язків між виробником БД і розробником АБД; наявність високої репутації організації, яка розробляє АБД, на інформаційному ринку; наявність у складі АБД баз даних, аналогічних за змістом.
Зважаючи на значний досвід, нагромаджений у сфері комп’ютерного розповсюдження інформації в економічно розвинених країнах, доцільне налагоджувати тісні зв’язки з фірмами, які користуються авторитетом на міжнародному інформаційному ринку, для проведення сумісних робіт з комерційної експлуатації вітчизняних КАБСД. Організаційно-економічні та правові умови надання користувачам доступу до вітчизняних КАБСД оговорюються в контрактах типової форми, які укладаються між користувачем і власником АБД (або іншою організацією, яка діє за його дорученням). У типовому контракті визначаються: предмет й умови виконання контракту; порядок платежів; відповідальність сторін; авторські права на інформацію, яка міститься в АБД; порядок вирішення суперечок тощо. Додатками до контракту є перелік баз даних, доступних користувачеві, список наданих йому інформаційних матеріалів, прейскурант на інформаційні послуги.
Невід’ємним елементом програми маркетингу є рекламно-пропагандистська діяльність з просування комерційного АБД на інформаційний ринок.
Один із напрямів такої діяльності — розроблення спеціальних інформаційно-рекламних матеріалів. До складу цих матеріалів передусім мають включатися: рубрики довідкових баз даних, рекомендації щодо формування запитів користувача і засобів оброблення інформації, одержаної в результаті роботи АБД.
За бажанням користувача йому можуть надаватися додаткові довідкові матеріали. У разі постачання АРМ необхідним є надання користувачеві відповідної документації. Контроль за виконанням програми маркетингу здійснюється з метою аналізу результатів комерційної експлуатації АБД і розроблення стратегічних, тактичних та оперативних рішень з її вдосконалення, спрямованого на збільшення доходу і прибутків від надання інформаційних послуг.
Стратегічні рішення пов’язані з довгостроковим плануванням і формуванням головних напрямів розвитку АБД. Так, на основі виявленого стійкого попиту на певний вид інформації можуть бути прийняті принципові рішення про укладання договорів на тривалу перспективу з виробниками відповідних БД, про зміну політики ціноутворення тощо.
Тактичні рішення приймаються виходячи з поточної кон’юнктури інформаційного ринку і можуть стосуватися підвищення або зниження цін на окремі БД, зміни розкладу роботи АБД, проведення додаткових рекламних заходів і т. ін.
Оперативні рішення регулюють повсякденне функціонування АБД і належить до питань обмеження доступу користувачів, які регулярно затримують сплату рахунків або порушують інші умови контракту, видачі додаткових паролів доступу тощо.
Для інформаційного забезпечення процесів контролю за виконанням програми маркетингу збираються та аналізуються статистичні дані щодо використання комерційного АБД. Збирання даних реалізується спеціальними програмними засобами.


загрузка...