загрузка...
 
6.5. АРМ користувача комерційного автоматизованого банку статистичних даних
Повернутись до змісту
Комерційні автоматизовані банки даних, зокрема статистичні, максимально дружелюбні до користувача. Вони налаштовані на організацію ефективної технології роботи навіть непрофесіонального користувача. Цей вид робіт користувача з базами даних найефективніше реалізується будь-якими комерційними АБД. У такому разі не має необхідності в розробленні чи використанні готових спеціальних програмних засобів, залученні додаткових технічних засобів для реалізації задач користувача. Крім пошуку вихідних даних при проведенні користувачем аналітичних робіт, здійснюється й розв’язання певної економіко-статистичної задачі.
Аналітичні роботи значною мірою базуються на інформаційно-довідкових роботах, але є ґрунтовнішими за рахунок залучення апарату економіко-математичного оброблення даних, одержаних із КБСД за запитом користувача. Такі роботи користувачами можуть бути виконані не в кожному КАБСД, що спричинюється таким: або КАБСД спочатку був орієнтований тільки на інформаційно-довідкові роботи, через що не має спеціального програмного забезпечення економіко-математичної оброблення, або серед стандартного набору програм немає необхідних користувачеві засобів оброблення і відображення інформації для реалізації вибраного методу дослідження; або програмно-технічні засоби не забезпечують потрібної форми подання інформації. Очевидно, що КАБСД для підтримки обох видів роботи користувача повинен мати набір відповідних програмно-технологічних інформаційних і лінгвістичних засобів. Труднощі виникають при реалізації аналітичних робіт користувача, особливо в тому разі, коли в КАБСД реалізовано документальне зберігання фактографічної інформації. Такі КАБСД дають змогу організувати пошук за широким колом ознак, але не забезпечують своїми засобами виконання аналітичних робіт. Досить поширеним є компроміс — розподіл засобів організації пошуку та оброблення інформації в КАБСД між центральною ЕОМ і персональними ЕОМ. ПЕОМ забезпечуються програмними засобами, які дають змогу змінювати форму зберігання і подання одержаних з КАБСД даних, а також обробляти їх. У такому разі ефективність і оперативність пошуку засобами КАБСД поєднуються з широкими можливостями оброблення статистичної інформації засобами ПЕОМ, тобто децентралізовано.
Прості централізовані засоби реалізуються в самому КАБСД і забезпечують формування запиту, видачу знайденої інформації і найпростіші види її оброблення (арифметичне і логічне оброблення динамічних рядів, використання пакетів програм математичної статистики, генерація уніфікованих форм вихідних текстових і табличних документів). Ці засоби КАБСД надаються всім користувачам.
Складні централізовані засоби КАБСД забезпечують, крім вказаних вище можливостей, побудову економіко-математичних моделей, застосування засобів символьної графіки для відображення інформації і т. д. Ці засоби даються, як правило, користувачам-професіоналам у галузі статистики, які виконують дослідницьку роботу з використанням засобів моделювання економічних процесів і явищ. Поза межами КАБСД, засобами АРМ користувача, приєднаних до КАБСД, реалізуються прості децентралізовані засоби КАБСД. Вони дають змогу значно скоротити вартість і трудомісткість робіт за рахунок автоматизації побудови і попереднього аналізу запитів, приєднаних до КБСД, а також здійснювати найпростіше оброблення одержаної інформації.
В АРМ реалізуються і складні децентралізовані засоби КАБСД, які передбачають організацію різного виду подання, у тому числі й графічного, та економіко-математичного оброблення одержаної з КАБСД інформації. Ці засоби є технологічно гнучкими і настроюються на конкретні користувацькі задачі.
АРМ користувача, одна з складових децентралізованих засобів організації пошуку та оброблення інформації, створюються з метою забезпечення:
розширення функціональних можливостей КАБСД і підвищення рівня сервісного обслуговування користувачів за рахунок удосконалення організації доступу до нього користувачів і забезпечення оброблення та аналізу розповсюджуваної інформації;
підвищення конкурентоспроможності КАБСД на міжнародному інформаційному ринку;
одержання додаткового прибутку від продажу засобів АРМ користувачам.
Основні засоби АРМ користувача КАБСД за своїми функціональними можливостями істотно відрізняються від засобів існуючих вітчизняних статистичних АРМ, оскільки дають змогу користувачеві звертатися за даними до КАБСД як до основного джерела інформації.
Передбачається функціонування АРМ користувача КАБСД у трьох основних режимах:
підготовчому (досеансовому);
безпосередньої взаємодії (сеансу) з КАБСД;
післясеансового оброблення інформації.
Засоби АРМ у підготовчому режимі мають виконувати такі основні функції: надання користувачеві інформації про склад і структуру баз даних КАБСД; організація формування запиту до КАБСД; попередня перевірка його коректності.
Працюючи в режимі безпосередньої взаємодії з КАБСД, засоби АРМ мають забезпечити: автоматизоване приєднання користувача до КАБСД і до вибраної бази даних, коригування та уточнення запитів користувача, збирання статистики використання КАБСД та автоматизоване відімкнення від КАБСД по закінченні сеансу.
Засоби АРМ користувача в режимі післясеансового оброблення інформації забезпечують завантаження і ведення персональних БД користувача, архіву, зміну форми зберігання інформації (документальна, фактографічна), текстове і табличне редагування документів і статистичних даних, використання економіко-математичних методів.
Окремим функціям, що виконуються АРМ у зазначених режимах, відповідають основні функціональні підсистеми, кожна з яких реалізується у вигляді сукупності взаємозв’язаних програмних засобів АРМ.


загрузка...