загрузка...
 
Причини створення МСБО
Повернутись до змісту

Протягом останніх років ми частіше відчуваємо, як «вітер перемін» все глибше проникає в наше життя Економічні зрушення в нашому суспільстві, які поки що не призвели до підвищення життєвого рівня населення, все ж таки певною мірою закладають віру в це Особливий поштовх економічним змінам надала трансформація державної форми власності Хоча частка державної власності в загальній структурі власності залишається вагомою, проте сьогодні помітна присутність Інших форм власності й, перш за все, приватної Згідно зі статистичними даними, до приватної власності сьогодні належать всі малі та середні підприємства Більшість великих підприємств змінила державну форму власності на акціонерну Сьогодні виключно державних підприємств залишилось незначна кількість, хоча більша частина основних фондів великих підприємств належить державі Поява значної кількості власників певною мірою активізувала зацікавленість у результатах своєї діяльності Навіть ті, хто ще й сьогодні сподівається на повернення до старих часів, вимушені замислюватись над тим, що вони виробляють, як вони виробляють і для кого
Підвищення ролі товарно-грошових відносин у суспільстві та приватного Інтересу підвищують вимоги до якості Інформації, яка впливає на діяльність субєктів підприємницької діяльності Особливі вимоги висуваються до фінансової Інформації, яка міститься в фінансовій звітності підприємства: балансі, звіті про збитки та прибутки, звіті про грошові кошти та Ін І це не випадково, тому що Інформація, яка відображається в цих документах, дозволяє робити висновки про фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, а головне — зробити висновок про те, чи можуть власники підприємства розраховувати на отримання прибутку
Якщо трансформування структури власності в Україні відбувалось досить активно, то форма подачі Інформації в фінансовій звітності підприємств майже не змінювалась Існуюча фінансова звітність вже не відображає реальний стан підприємства І не представляє цінності для власників підприємств Якщо в балансі західних країн в частині пасивів Існує спеціальний запис — власний капітал/акціонерний капітал, де чітко визначено вартість капіталу власників, то в українському балансі це поняття визначається через статутний фонд Поняття досить аморфне та не визначене Методи обліку витрат та доходів теж вже не відповідають потребам приватного бізнесу
Обєктивні зміни в поглядах та цілях щодо здійснення підприємницької діяльності, поява приватного сектора та приватних
підприємців стали причиною палких дебатів щодо зміни порядку здійснення бухгалтерського обліку в Україні Незважаючи на те, що обговорення цього питання триває вже кілька років, лише в цьому році вдалось здійснити значний рух вперед у цьому напрямі 3 прийняттям Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» процедура бухгалтерського обліку стала більш реальною та корисною перш за все для власників підприємств У Законі чітко визначені принципи бухгалтерського обліку, які відповідають принципам ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами Цей Закон вступить у дію з 1 січня 2000 року
Готуючи цей матеріал, ми намагались розкрити суть міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, показати їхню практичність та переваги МСБО були розроблені багатьма країнами, що є членами Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, тому вони увібрали в себе передовий досвід економічно розвинутих країн Ми не відстоюємо точку зору чистого копіювання МСБО, проте їхні прогресивність та практичність не викликають жодного сумніву
Ми вважаємо за потрібне почати розгляд питання з усвідомлення причин створення МСБО, тому що ці обєктивні обставини є актуальними сьогодні й для нашої країни Зясування цих обставин допоможе читачеві зрозуміти, які фактори вплинули на фахівців більшості розвинутих країн обєднати їхні зусилля щодо формування зрозумілих та доступних єдиних стандартів бухгалтерського обліку
Загальноєвропейська інтеграція
У повоєнні роки в країнах Західної Європи та Сполучених Штатах Америки значно активізувались економічні та політичні процеси ЦІ процеси характеризувались швидкими темпами економічного росту та посиленням ролі політичних консультацій у вирішенні найсуттєвіших проблем Поряд з відродженням національних економік поступово стали набирати розвитку Інтеграційні процеси на міждержавному рівні майже в усіх галузях суспільного буття
Причини економічної інтеграції:
- посилення процесів кооперації та спеціалізації на міждержавному рівні;
- посилення еміграційних процесів на міждержавному рівні, що було зумовлено різними темпами розвитку, які супроводжувались високими темпами Інфляції, зменшенням робочих місць та високим рівнем безробіття;
- розвиток зовнішньої торгівлі та усунення торгових барєрів;
- розвиток національних ринків капіталів та посилення руху вільних капіталів Із однієї країни в Іншу;
- створення міжнародних транснаціональних компаній (корпорацій), які діяли одночасно в кількох країнах
Причини політичної інтеграції:
- нерівномірні темпи розвитку країн Заходу вимусили керівництво цих країн проводити спільні зустрічі щодо вирішення найважливіших проблем шляхом поступок та компромісів;
- проблеми безпеки окремої країни не могли бути вирішені зусиллями окремої країни, тому питання забезпечення власної безпеки стало спільною справою всіх країн Заходу щодо створення суспільної системи безпеки
Створення МСБУ — результат інтеграційних процесів
Інтеграційні процеси в країнах Західної Європи обєктивно вимагали перегляду як законодавства цих країн, так І систем обліку, звітності та статистики Після створення Європейського Союзу значно активізувались процеси уніфікації та стандартизації законодавств та систем обліку, звітності та статистики європейських країн Розпочався новий етап співіснування
Процес створення Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку став результатом процесу економічної Інтеграції, створенням єдиного економічного простору, створенням міжнаціональних корпорацій, вільних економічних зон, створенням та функціонуванням спільних підприємств, реалізацією спільних проектів


загрузка...