загрузка...
 
Моделі бухобліку
Повернутись до змісту

Види моделей
Не Існує навіть І двох країн з однаковими системами обліку Сьогодні відомі три основні моделі бухобліку, які мають як подібні риси, так І відмінності Кожна країна дотримується однієї з трьох основних моделей
Основні моделі бухобліку
британсько-американська,
- континентальна,
- південноамериканська
Нові моделі на стадії формування
* Ісламська,
- Інтернаціональна
Характеристика моделей
Британсько-американська модель
Базові принципи цієї моделі розроблені у Великобританії, СІЛА та Голландії
Провідна Ідея моделі — орієнтація обліку на Інформаційний попит Інвесторів та кредиторів
Ця модель поширена в Австралії, Багамах, Барбадосі, Беніні, Бермудах та Інших країнах
Континентальна модель
Основна Ідея моделі — орієнтація обліку на задоволення вимог уряду, особливо стосовно оподаткування
У країнах, де застосовується ця модель, бухоблік регламентується в законодавчому порядку І відрізняється консерватизмом
Цю модель застосовують більшість країн Європи, франкомовні країни Африки та Японія
Південноамериканська модель
Ключова Ідея моделі — орієнтація обліку на потреби державних планових органів Методи ведення обліку не достатньо уніфіковані
Характерною відмінністю цієї моделі є перманентна корекція облікових даних на темпи Інфляції Цю модель застосовують більшість країн Латинської Америки
Ісламська модель
Основна Ідея моделі знаходиться під значним впливом релігійних Ідей І має наступні особливості:
- забороняється отримувати дивіденди як прибуток;
- при оцінці активів та зобовязань компанії перевага надається ринковим цінам
Ця модель розповсюджена в країнах Близького Сходу
Інтернаціональна модель
Основна Ідея моделі — забезпечення потреби в міжнародній узгодженості Інтересів міжнародних транснаціональних корпорацій та Іноземних учасників міжнародних валютних ринків
Ця модель ще не набула широкого застосування Тільки незначна кількість великих корпорацій може стверджувати, що їхня фінансова звітність відповідає міжнародним бухгалтерським стандартам
Загальні принципи ведення бухобліку за МСБО
ЗПБО (GAAP) — принципи та правила, якими повинні користуватись компанії відповідної країни при підготовці фінансових звітів
У кожній країні Заходу є орган або кілька органів, що мають повноваження щодо регулювання правил ведення бухгалтерського обліку В СІЛА це Рада з розробки фінансових бухгалтерських стандартів, Консультативна Рада зі стандартів фінансового обліку, Фонд Фінансового обліку тощо Однак правила, які розробляються цими установами, не носять обовязковий характер Кожне окреме підприємство може самостійно вводити ті чи Інші категорії обліку
Суть ЗПБО полягає в тому, що вони переважно базуються на Міжнародних Стандартах Бухгалтерського Обліку, які розробляються та вдосконалюються Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Стандарти, які розробляються цим комітетом, за своєю суттю, визначають Ідеологію західного бухобліку Разом з тим сьогодні ще рано говорити про те, що МСБО повністю відображають всі економічні особливості та риси країн — членів Комітету Комітет як раз І створювався з метою розробки уніфікованої системи бухгалтерського обліку, яка б сприймалась більшістю розвинутих країн
У багатьох розвинутих країн сьогодні більше спільних рис, ніж розбіжностей Американська система бухгалтерського обліку дуже подібна до англійської в силу Історичних причин Європейська бухгалтерська система також поступово уніфікується, незважаючи на велику кількість країн, що містяться на континенті
ЗПБО є поєднанням міжнародних стандартів бухобліку з особливостями та традиціями бухобліку окремої країни Найбільш досконалими сьогодні можна визнати американські ЗПБО Правила бухгалтерського обліку розробляються різними органами в цій країні, проте всі вони базуються на загальновизнаних принципах, що надають можливість уникати суперечності та протидії
Інтеграційні процеси в Європі та Інших частинах світу призводять до поступової уніфікації документообігу в цих країнах, у тому числі фінансового Сьогодні завдяки спільним зусиллям розвинутих країн поступово створюється уніфікована система Бухгалтерського обліку Тому можна передбачити, що в майбутньому ЗПБО окремої країни майже повністю базуватимуться на МСБО


загрузка...