загрузка...
 
Проблеми трансформації українського бухгалтерського обліку (УБО) за МСБО
Повернутись до змісту

УБО — нащадок радянського бухобліку
Український бухгалтерський облік протягом багатьох років формувався під впливом радянської системи господарювання І обслуговував адміністративно-командну систему
Основні риси адміністративно-командної системи господарювання:
- суспільна (державна) власність на засоби виробництва;
- централізований та директивний спосіб розподілу ресурсів (матеріальних, людських, фінансових);
- відсутність самостійності в підприємств щодо управління підприємством;
- відсутність економічних стимулів щодо ефективного використання наданих ресурсів;
- відсутність горизонтальних звязків між субєктами господарювання;
- гроші практично не виконували своєї функції, вони служили засобом обліку державного майна, хоча формально виконували функції засобу платежу, збереження відносної вартості та засобу заощадження;
- основним завданням діяльності підприємства було виконання плану, який розроблявся відповідним міністерством чи відомством;
- відсутність приватного власника;
- монополізація державою валютних та кредитних ресурсів;
- екстенсивні методи господарювання
Українська бухгалтерська система повністю відповідала вимогам та завданням Існуючої економічної системи та успішно обслуговувала її Основним завданням радянської системи бухгалтерського обліку було здійснення обліку руху матеріалів, коштів та засобів виробництва В умовах відсутності власника підприємств (формально вони належали державі) підприємства були позбавлені можливості отримувати прибутки з метою власного збагачення Користувачами бухгалтерської Інформації переважно були контролюючі органи На той час банки формально виконували свої функції, вони були установами, через які держава розподіляла кошти Банки також не були зацікавлені в отриманні прибутку, тому що також були державними Таким чином, фінансова звітність їх також мало цікавила 3 тих самих міркувань не цікавились Інформацією й звичайні люди Стара бухгалтерська система обліку не була призначена для широкого користування з метою здійснення аналізу Фінансовий аналіз підприємства обмежувався співставленням з директивними цифрами Діяльність підприємства оцінювалась за результатами виконання директивних цифр та вказівок
Переваги МСБО
Міжнародний бухгалтерський облік, на відміну від українського, протягом багатьох років обслуговував Іншу господарську систему, а саме ринкову Відомо, що в ринковій економіці діяльність підприємств спрямована на отримання прибутку та збагачення власників підприємств, тому І ведення бухгалтерського обліку здійснюється, насамперед, в Інтересах власників підприємств
Основні переваги Міжнародного бухгалтерського обліку (МБО):
- МБО чітко визначає майновий стан власників підприємства За балансом підприємства можна визначити організаційно-правову форму підприємства;
- МБО здійснюється не тільки заради забезпечення фіксації господарських операцій, обліку майна підприємства, він дозволяє контролювати виконання підприємством зобовязань, наявність І рух майна, ефективного використання матеріальних І фінансових ресурсів;
- МБО дозволяє здійснювати ефективний фінансовий аналіз підприємства щодо його ліквідності та платоспроможності;
- МБО дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої діяльності підприємства;
- методологічно та організаційно бухгалтерський облік на Заході поділяється на фінансовий І управлінський;
- бухгалтерія в західній фірмі бере на себе функції не тільки обліку, а й обовязки планового та аналітичного відділів, що досягається завдяки високій кваліфікації бухгалтерських кадрів та відповідній методичній базі фінансового та бухгалтерського обліку;
- у розвинутих країнах не Існує чіткої регламентації процедурного боку бухгалтерського обліку Загальні принципи бухобліку визначаються в так званих Загальновизнаних бухгалтерських принципах (GAAP);
- у розвинутих країнах не Існує єдиних форм бухгалтерської звітності навіть в середині країни;
- не Існує єдиного національного плану рахунків, потоків Інструкцій;
- не Існує єдиного методологічного центру, вказівки якого приймалися б до виконання;
- фінансова звітність, яка підготовлена за МСБО, є доступною не тільки для фахівців, а й для широкого кола користувачів


загрузка...