загрузка...
 
Організації, що займаються розробкою МСБО
Повернутись до змісту

Міжнародні організації з бухобліку
Питаннями стандартизації бухгалтерського обліку займаються кілька міжнародних організацій Серед них, насамперед, слід назвати Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) (International Accounting Standards Committee — IASC), створений у 1973 році в Лондоні організаціями професійних бухгалтерів Австралії, Канади, Франції, Японії, ФРН, Мексики, Голландії, Великобританії, Ірландії та СІЛА Це цілком незалежний орган, який займається розробкою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Основні завдання комітету сформульовані так:
1 Розробляти І публікувати в Інтересах суспільства найважливіші бухгалтерські стандарти, яких необхідно дотримуватись при наданні фінансової звітності
2 Сприяти поширенню застосування бухгалтерських стандартів у світовій практиці бухгалтерського обліку
3 Надавати допомогу щодо вдосконалення І гармонізації національних законодавств у царині бухгалтерського обліку та звітності
Членами КМСБО є професійні бухгалтерські організації, що є членами Міжнародної Федерації Бухгалтерів (МФБ) КМСБО фінансується професійними бухгалтерськими організаціями, що входять до складу його правління, МФБ, а також за рахунок внесків від багатонаціональних компаній, фінансових установ, бухгалтерських фірм та Інших організацій Нині Правління включає представників бухгалтерських організацій з наступних країн:
Австралія Індія Нідерланди
Канада Італія Скандинавська Федераця
Франція Південна Африка суспільних бухгалтерів
Японія Йорданія
Німеччина Великобританія СІЛА
Звязок між КМСБО та Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ) підтверджується Взаємними Зобовязаннями, ухваленими обома організаціями Члени КМСБО (як І МФБ) у переглянутій угоді визнають, що КМСБО має повне право та абсолютну автономію у встановленні та випуску Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Рада
Діяльністю КМСБО керує Рада, до складу якої входять представники бухгалтерських організацій 13 країн (або груп країн), що призначаються Радою МФБ, І не більше 4 представників Інших організацій, зацікавлених у питаннях фінансової звітності Кожен член Ради має право висунути не більше двох представників та одного технічного консультанта, які беруть участь у засіданнях Ради Комітет заохочує кожного члена Ради вводити до складу своїх представників принаймні одну особу, що працює в промисловості, І одну особу, що безпосередньо бере участь у діяльності національного органу з розробки стандартів
Консультативна група
У 1981 році Рада КМСБО створила міжнародну Консультативну групу, яка обєднує представників міжнародних організацій — розроб-лювачів І користувачів фінансових звітів, а також представників фондових бірж та організацій, що регулюють обіг цінних паперів До складу групи також увійшли представники або спостерігачі з агенцій розвитку, органів розробки стандартів та міжурядових організацій На поточний момент членами Консультативної групи є:
- Підрозділ ООН Із транснаціональних корпорацій та Інвестицій (спостерігачі);
- Міжнародна асоціація з бухгалтерської освіти та досліджень;
- Міжнародна конфедерація вільних профспілок та Міжнародна конфедерація праці;
- Міжнародна торгова палата;
- Міжнародна федерація фондових ринків;
- Міжнародна фінансова корпорація;
- Міжнародна юридична асоціація;
- Міжнародний комітет Із стандартів оцінки;
- Міжнародні банківські асоціації;
- Організація з економічного співробітництва та розвитку (спостерігачі);
- Світовий банк
Консультативна група періодично проводить свої засідання для обговорення з Радою технічних питань стосовно проектів КМСБО, робочої програми комітету та його стратегії Ця група відіграє важливу роль у належному процесі розробки комітетом Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та досягненні прийняття розроблених стандартів
Дорадча рада
У 1955 році КМСБО створив Міжнародну дорадчу раду — орган високого рівня, до складу якого входять провідні представники бухгалтерської професії, бізнесу, користувачі фінансової звітності, що обіймають керівні посади Завданням Дорадчоі ради є сприяння прийняттю Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та підвищення авторитету діяльності КМСБО шляхом:
а) перегляду та надання коментарів стосовно стратегії І планів Ради з метою дотримання потреб та вимог членів КМСБО;
б) підготовки річних звітів щодо ефективності діяльності Ради в досягненні її цілей І в дотриманні належних процедур;
в) сприяння участі в роботі комітету І прийняття роботи КМСБО представниками бухгалтерської професії, діловою спільнотою, користувачами фінансових звітів та Іншими зацікавленими сторонами;
г) пошуку І забезпечення фінансування діяльності КМСБО таким чином, аби не обмежувати незалежності КМСБО;
д) перегляду бюджетів та фінансових звітів КМСБО
Дорадча рада забезпечує дотримання Радою незалежності та обєктивності в прийнятті технічних рішень щодо Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, які пропонуються Дорадча рада не бере участі та не прагне впливати на ці рішення
Штат МСБО
Діяльність Ради підтримує невеликий штат постійних представників, очолюваний Генеральним секретарем, з офісом в Лондоні До складу технічного штату та Інших менеджерів проекту сьогодні входять представники Великобританії, Канади, Малайзії, Німеччини, Нової Зеландії, СІЛА та Франції
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, котрі приймає КМСБО, не є домінуючими над місцевими положеннями Зобовязання, взяті членами КМСБО, передбачають, що в разі дотримання МСБО у всіх важливих аспектах цей факт має розкриватись Там, де місцеві положення вимагають відхилення від МСБО, місцеві члени КМСБО намагаються переконати відповідні органи в доцільності гармонізації з МСБО
Іншою авторитетною міжнародною організацією є Міжнародна федерація бухгалтерів (International Federation of Accountants — IFA), створена в 1977 році в Мюнхені Сферою діяльності цієї організації є розробка етичного, освітнього та аудиторського напрямів у бухгалтерському обліку
Значну роль у справі стандартизації бухгалтерського обліку відіграє ООН через створену при ній в 1982 році Міжурядову робочу групу експертів з міжнародних стандартів обліку І звітності
Американські організації з бухобліку
Комісія з цінних паперів та бірж (КЦПБ) (Securities and Exchange Commissio — SEC) була створена 26 червня 1934 року як незалежне регулююче агентство уряду СІЛА Комісія має широкі повноваження встановлювати облікові процедури та визначати форми бухгалтерської звітності
Американська Асоціація бухгалтерського обліку (ААБО) (American Accounting Association — ААА), була створена на базі Американської асоціації викладачів бухгалтерського обліку в 1935 році 3 самого початку ця організація здійснювала фінансування в галузі розробки облікових принципів та стандартів, яким був притаманний фундаментальний теоретичний підхід Асоціація видає журнали «Accounting Review» та «Accounting Horizons»
Рада з розробки Фінансових Бухгалтерських Стандартів (РРФБС) (Financial Accounting Standards Board — FASB) була створена на місці Комітету з Принципів бухгалтерського обліку в 1973 році, яка стала основною організацією з розробки загальновизнаних принципів РРФБС покликана розробляти та вдосконалювати стандарти фінансового обліку та звітності з метою навчання спільноти разом з видавцями, аудиторами та користувачами фінансової Інформації До й складу входять 7 членів
Консультативна Рада Із стандартів фінансового обліку (КРСФО) (Financial Accounting Standards Advisory Council, FASAC), займається розясненням принципів бухгалтерського обліку, що були розроблені РРФБС та забезпечує контакти з бізнесом До й складу входить мінімум 20 членів
Американський Інститут дипломованих бухгалтерів-аудиторів (АІДБА) (American Institute of Certified Public Accountants — AICPA) був створений у 1957 році шляхом злиття Американського Інституту бухгалтерів (АІА) та Американського Товариства дипломованих бухгалтерів (АТДБ) Займається підготовкою дипломованих бухгалтерів-аудиторів Через свій щомісячник «Журнал Бухобліку» та дослідні відділення здійснює вплив на розвиток принципів та стандартів бухобліку
Фонд Фінансового Обліку (ФФО) (Financial Accounting Foundation — FAF) був створений 1 липня 1973 року незалежно від Інших професійних організацій — Ради з розробки Фінансових Бухгалтерських Стандартів
(РРФБС) та Консультативної Ради зі стандартів фінансового обліку (КРСФО) Метою створення Фонду є затвердження складу РРФБС та КРСФО, а також збір коштів для їхньої діяльності Він також несе відповідальність за призначення членів Ради з розробки стандартів бухобліку в державних організаціях (Government Accounting Standards Board)
Регіональні організації з бухобліку
- Європейське економічне співтовариство, 1957 рік. (European Economic Community — EC)
Великобританія та Ірландія Інститут громадських бухгалтерів Англії
таУельса (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) Створений в 1880 році
Інститут громадських бухгалтерів Шотландії (Institute of Chartered Accountants of Scotland) Створений у 1951 році
Громадська асоціація дипломованих бухгалтерів (Chartered Association of Certified Accountants) Створена в 1939 році
Франція Громада бухгалтерів та аудиторів
(Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agrees)
Німеччина Інститут аудиторів
(Institute der Wirtschaftsprufer)
Нідерланди Нідерландський Інститут бухгалтерів
(Nederlands Instituut van Registeraccountants)
< Африканська Рада з бухобліку, 1979 рік. (African Accounting Council)
- Федерація бухгалтерів країн Південно-східної Азії. (ASEAN Federation of Accountants)
- Конфедерація бухгалтерів Азіатсько-тихоокеанського регіону. (Confederation of Asian and Pacific Accountants)
< Європейська Федерація бухгалтерів, 1986 рік. (Federation des Experts compatibles Europeans)
- Австралійська громада бухгалтерів (Australian Society of Accountants), 1952 рік.


загрузка...