загрузка...
 
Важливість інформаційного забезпечення
Повернутись до змісту

Види інформації
Для забезпечення діяльності будь-якої організації, установи чи підприємства необхідні певні ресурси — матеріали, робоча сила, обладнання, приміщення тощо В умовах ринкової економіки, на відміну від радянської, за всі ці фактори необхідно платити Для ефективної діяльності установ чи підприємств потрібна Інформація про кількість ресурсів, способи їхнього фінансування та результати їхнього використання Інформацію також потребують І зовнішні користувачі, тобто люди, які не повязані з діяльністю установи чи підприємства Вони також мають бажання мати уяву про діяльність підприємства Бухгалтерський облік — це система, яка може забезпечити цю Інформацію
У своїй діяльності підприємства можуть використовувати різну за характером Інформацію як фінансового, так І нефінансового характеру У цілому, всю Інформацію можна представити в наступному вигляді:
Кваліфіковану Інформацію можна виразити в цифрах До неква-ліфікованоі Інформації належить будь-яка Інформація, що надходить від проведення переговорів, візуальна, з телевізійних програм, радіо, газет тощо Бухгалтерський облік в основному повязаний з кваліфікованою Інформацією
Характеристика видів бухгалтерської інформації
Оперативна Інформація
Оперативна Інформація — Інформація, яка повязана з щоденною діяльністю підприємства Оперативна Інформація надходить постійно з різних джерел
Наприклад: підприємство повинно сплатити своїм працівникам
суму, яку їм заборгувало; уряд вимагає ведення обліку заробітної
плати для кожного працівника, щоб було видно, скільки він заробив І скільки йому виплачено
Продавець товару повинен знати Існуючий попит на товар, його собівартість та ринкову ціну продажу
Бухгалтер повинен знати суму, яку компанія заборгувала Іншим, коли це необхідно сплатити та скільки грошей є на рахунку в банку
Оперативна Інформація використовується як у фінансовому, так І в управлінському обліку
Фінансова Інформація
Фінансова Інформація необхідна як менеджерам компанії, так І зовнішнім користувачам, таким, як організації, акціонери, банки, Інші кредитори, урядовим установам та спільноті Акціонерам необхідна Інформація про те, як успішно працює компанія Якщо вони вирішать продати свої акції, їм потрібна Інформація про те, якою може бути вартість цих акцій Таку саму Інформацію потребують майбутні покупці акцій Якщо компанії потрібен кредит, то банк, чи будь-який Інший кредитор, бажає Інформацію про платоспроможність компанії та її ліквідність Ця Інформація розкривається в фінансових документах, що ведуться компанією Зовнішні користувачі можуть вимагати, щоб компанія підготувала Інформацію згідно з їхніми вимогами Однак у багатьох випадках вони користуються Інформацією, яку готує сама компанія
Управлінська Інформація
Управлінська Інформація використовується для здійснення наступних функцій управління: а) планування; б) виконання; в) контролю
Взаємозвязок управлінських ФУНКЦІЙ:

Види користувачів облікової інформації Необхідна інформація та мета її використання
1 2
1. Внутрішні користувачі
1 1 Власники підприємств та вищий управлінський персонал Загальний фінансовий стан підприємства; прийняття управлінських рішень тактичного І стратегічного розвитку
1 2 Менеджери різних напрямів діяльності (фінансові, виробничі, збуту, з маркетингу) Інформація щодо функціонування підпорядкованої системи діяльності; прийняття рішень по вдосконаленню та регулюванню ДІЯЛЬНОСТІ
1 3 Керівники підрозділів (центрів відповідальності) підприємства Інформація про функціонування підрозділів, їхні витрати, доходи; прийняття оперативних рішень з контролю та управління підрозділами
1 4 Робітники І службовці підприємства Інформація про загальний стан функціонування підприємства; збереження робочих місць, можливість підвищення оплати праці
2. Зовнішні користувачі
2 1 Інвестори Фінансовий стан підприємства, рентабельність, одержаний прибуток; можливість отримання прибутку, прийняття рішень в операціях з акціями, про доцільність вкладання капіталу
2 2 Банківські та Інші кредитні установи Фінансовий та майновий стан підприємства, платоспроможність; можливість надання кредитів, ймовірність повернення кредиту та отримання ВІДСОТКІВ
1 2
2 3 Постачальники та Інші кредитори Платоспроможність підприємства, своєчасність оплати рахунків, заборгованість
2 4 Замовники, покупці, клієнти Інформація про фінансовий стан підприємства; можливість отримання необхідних товарів І послуг
2 5 Органи державного регулювання І контролю; податкові Своєчасність І повнота сплати податків
2 6 Органи Фонду державного майна Фінансовий та майновий стан підприємства; прийняття рішень про корпоратизацію, акцюнування, приватизацію підприємства
2 7 Органи державної статистики Узагальнення та аналіз звітності підприємств, підготовка необхідної Інформації для вищих органів державного управління
2 8 Профспілки Фінансовий стан підприємства, галузей; підготовка до ведення переговорів з питань праці та її оплати
2 9 Широка громадськість Загальний вплив діяльності підприємства на благополуччя суспільства, на навколишнє середовище
3. Інші користувачі Згідно з потребами


загрузка...