загрузка...
 
Необхідність переходу до МСБО
Повернутись до змісту

З отриманням державного суверенітету в Україні розпочались широкомасштабні економічні реформи, основна мета яких полягає в переході від адміністративно-командної системи господарювання до ринкової Відмінність у системах господарювання вимагає перегляду системи обліку та звітності суб’єктів господарської діяльності Нові методи господарювання висувають нові вимоги до якості та способів подачі Інформації, особливо фінансової, яка є основою щодо прийняття управлінських рішень
Основні передумови необхідності переходу на МСБУ
* широкомасштабні економічні реформи, що призвели до формування нової економічної системи, основу якої складають ринкові відносини;
- масова приватизація майна сприяла створенню значного приватного сектора економіки;
- розширення як вертикальних, так І горизонтальних господарських зв’язків призвело до активізації самостійності суб’єктів господарювання, яким для прийняття рішень необхідна якісна Інформація, що повно та вірогідно відображає усі економічні процеси;
- активізація ролі грошей призвела до збільшення потреби на кредитні кошти, для отримання яких банки вимагають від суб’єктів господарювання надання фінансових документів, які б дали змогу провести фінансовий аналіз підприємства;
- стара бухгалтерська звітність вже не відповідає вимогам сьогодення, тому що не відображає реального стану підприємства;
- простежується стійка тенденція щодо збільшення кількості підприємств, що займаються міжнародним бізнесом;
- вихід українських підприємств на міжнародні фінансові ринки вимагає надання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, а також перехід до західної практики ведення бухгалтерського обліку;
- потреба в значних Іноземних капіталах;
- поступова Інтеграція в європейський економічний простір


загрузка...