загрузка...
 
4.2 Типи результативних показників
Повернутись до змісту
Результативні показники поділяються на такі типи:
1. показники затрат або вхідних ресурсів визначають обсяги та структуру
ресурсів, що забезпечують виконання бюджетної програми (наприклад, кількість штатних одиниць, кількість установ, кількість обладнання тощо);
2. показники продукту (обсяг виконаних робіт) використовуються для оцінки
досягнення поставлених цілей. Показниками продукту, зокрема, є кількість споживачів товарів (робіт, послуг), вироблених в процесі виконання бюджетної програми (наприклад, кількість студентів, підготовлених спеціалістів, вилікуваних хворих, відвідувачів бібліотек і музеїв тощо);
3. показники ефективності (рентабельності) визначаються як відношення
кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх
вартості у грошовому або людському вимірі. Ці показники визначають вартість
(у грошах або робочих годинах)одиниці продукції, витрати ресурсів на одиницю
показника продукту (наприклад, кількість студентів на одного викладача,
вартість підготовки одного студента тощо);
4. показники якості повинні відображати якість вироблених товарів (виконаних
робіт, наданих послуг). Вони показують користь від здійснення заходів
бюджетної програми (наприклад, зниження захворюваності на туберкульоз на 2% порівняно із минулим періодом) .
При збиранні даних і проведенні оцінки виконання бюджетної програми необхідно визначити програми, які функціонують так, як було заплановано, і ті, які є недостатньо функціональними. Якщо якась програма істотно перевищує результати, визначені на стадії планування, то слід провести дослідження на предмет можливого підвищення планових показників на наступний рік або визначення реальної ефективності програми. Якщо виявляється, що програма була особливо ефективною, то потрібно визначити ресурси, необхідні для підтримання даного рівня, а зайві ресурси спрямувати на виконання іншої програми. Однак, якщо програма не відповідає заданому рівню або очікуваним результатам, організація повинна визначити, чи прийнятний такий рівень, чи слід шукати додаткових ресурсів для неї. Якщо рівень виконання програми є дуже низьким, тобто таким, що програма перетворюється на неефективну, слід відмовитись від її виконання.
Кожен з результативних показників має свої переваги. Для різних типів програм використовують різні показники. Таким чином, при розробці й використанні показників, посадові особи, відповідальні за розробку рішень, а також за оцінку програми, повинні зважати на викладені нижче міркування. Як правило, слід вибирати й використовувати ті показники, які найкраще відображають результати програми -досягнення встановленої мети та виконання поставлених завдань.


загрузка...