загрузка...
 
6.2. Система аналізу бюджетних запитів
Повернутись до змісту
Аналіз бюджетного запиту -це той процес, під час якого бюджетний аналітик (працівник галузевого управління міністерства фінансів):
• перевіряє бюджетні запити головних розпорядників і/або програми;
• визначає проблеми, які потребують вирішення;
• надає рекомендації стосовно обсягу видатків, змісту програми чи її структури.
Важливо, щоб існувала система аналізу бюджетних запитів. Наступний підхід
демонструє таку систему. Аналіз визначає перелік проблемних питань, які співробітник Мінфіну повинен вивчати при аналізі програм та напрямів діяльності. Цей підхід включає такі запитання, як "що?", "чому?", "як?", "де?", "коли?" та "чому Ви в цьому впевнені?". Перелік запитань, що приведений нижче є ілюстративним. В залежності від специфіки кожної конкретної бюджетної програми, деякі питання можуть використовуватися при аналізі програми, а деякі - ні.
Проблема
В чому полягає проблема, яку необхідно розв'язати в контексті формування проекту бюджету на наступній рік, наприклад, - чи в обсязі видатків, чи в адміністративному управлінні бюджетною програмою, чи обидві проблеми існують одночасно?
Політика
Чи бюджетні запити відображають політику уряду на наступний бюджетний період? Якщо ні, то які зміни необхідні для того, щоб її відобразити?
Програма
Що буде досягнуто в результаті виконання бюджетної програми? Як програма виражається у показниках затрат? На скільки достовірними є дані, які визначають проблему?
Цілі та завдання
Чи завдання бюджетної програми є обґрунтованими, вимірними, конкретними, досяжними та поставленими в часові рамки?
Відповідна роль
Чи проблема належить до таких проблем, які належить вирішувати за кошти державного бюджету?
Ефективність програми
Чи була програма ефективною в минулому? Наскільки достовірними є результативні показники, що характеризують виконання цієї програми? Які є перспективи для покращення або яке можливе погіршення програми? Який вплив на виконання бюджетної програми буде мати виділення додаткових коштів? Які будуть наслідки, якщо додаткові кошти не будуть виділені?
Управління програмами
Чи чисельність штату працівників є оптимальною або надлишковою? Чи працівники достатньо кваліфіковані для виконання програм, якими вони управляють? Про що свідчать результати використання коштів? Чи не виникає надто великих витрат у певні моменти бюджетного періоду, що викликають підозру? Якщо так, то чим це пояснюється?
Бюджет та фінансова інформація
Чи інформація, наведена у бюджетних запитах, є достатньою? Чи бюджетний запит поданий в межах граничних обсягів, чи відповідає іншим вимогам, визначеним Мінфіном? Чи бюджетний запит забезпечує достатнє фінансування для найбільш пріоритетних бюджетних програм? Чи реальним є прогноз доходів спеціального фонду? Які зобов'язання на капітальні або інші видатки будуть вимагатися в майбутньому? Як здійснено розподіл видатків в розрізі економічної класифікації?
Кінцевим результатом аналізу бюджетного запиту, відповідно до описаного вище підходу, є ряд рекомендацій стосовно обсягу видатків на виконання програми або управління програмою. Вони можуть надаватися формі аналітичного огляду бюджету разом із супроводжувальними матеріалами, такими, як таблиці вартості програмну довгостроковому вимірі та рекомендації або відповіді на запитання, що наводяться вище.
В той час, як аналізуються конкретні бюджетні програми, Департамент по бюджету та інші структурні підрозділи Мінфіну здійснюють аналіз бюджетних запитів в сукупності та приймають відповідні рішення, в т.ч. на підставі ряду інших факторів. При прийнятті цих рішень увага зосереджується на останньому прогнозі доходів, поточних даних виконання бюджету, середньострокових прогнозах бюджету та загальних фінансових проблемах, таких, як погашення заборгованості по зарплатам, підвищення пенсій тощо.
Деякі важливі моменти аналізу бюджету
Співробітники Міністерства фінансів та головні розпорядники, здійснюючи аналіз бюджетних запитів, повинні перебувати у постійному контакті (з міністром, працівниками, що займаються бюджетом у міністерствах, працівниками міністерств, що відповідають за програми) для того, щоб уточняти інформацію та вирішувати проблеми.
Процес аналізу бюджетних запитів може бути достатньо якісним тільки тоді, коли на його здійснення виділено достатньо часу під час формування проекту бюджету.
Прийняття бюджетних рішень є завжди важчим в складні економічні періоди, оскільки необхідно робити наголос на тих видатках бюджету, які стануть предметом скорочення або будуть припинені взагалі. З іншого боку, саме в ці періоди потреба у ефективному аналізі бюджету є надзвичайно важливою для виконання ґрунтовного аналізу, оцінки економічної ефективності (витрати/результат) та визначення можливих альтернатив .загрузка...