загрузка...
 
Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : 1.14. Аналіз кредиторської заборгованості
Повернутись до змісту
Проводячи аналіз цього показника, необхідно мати на увазі, що його здійснюють так, як аналіз дебіторської заборгованості. Розраховують показник обороту кредиторської заборгованості як співвідношення річної суми закупок до сальдо кредиторської заборгованості.
Цей показник корисно порівняти з оборотом дебіторської заборгованості.
Оборот кредиторської заборгованості = сума закупок / сальдо кредиторської заборгованості При розрахунку цього показника виникає проблема, як знайти суму закупок. Наявна звітність не передбачає розраховувати цей показник. При виконанні таких підрахунків необхідно робити головний акцент на використанні даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку.
Наведемо порядок таких підрахунків.
1. Затрати на закупки:
затрати на замовлення - 15,0 тис. грн.;
закупівля сировини і матеріалів - 430 тис. грн.;
Експлуатаційні витрати:
адміністративні - 40,0 тис. грн.;
електроенергія - 30,0 тис. грн.;
страхування - 35,0 тис. грн.;
Разом закупки: 550,0 тис. грн.
2. Затрати на збут:
стимулювання збуту - 1000,00 тис. грн.;
витрати на реалізацію та управління - 140,00 тис. грн.;
Разом на збут - 240,00 тис. грн.
Всього витрат на закупівлю і збут - 790,00 тис. грн. (550,0 + 240,0).
Вартість закупок визначають постачальники сировини, матеріалів і послуг, тобто наші партнери.
Вартість додана (у нашому випадку: витрати на збут - 240,0 тис. грн.) - це витрати грошові, які витрачає підприємство для перетворення цих закуплених матеріалів і послуг у нові товари та послуги для реалізації покупцям. Цей порядок дає змогу оцінити приріст вартості за час між закупівлею підприємством товарів та послуг і реалізацією виготовлених на їх основі власних товарів та послуг.
Розрахувавши показник обороту кредиторської заборгованості, можна перейти до розрахунку тривалості обороту кредиторської заборгованості.
Тривалість обороту кредиторської заборгованості - це середнє число днів, необхідних для здійснення платежів кредиторам. Цей коефіцієнт розраховують шляхом ділення сальдо кредиторської заборгованості на суму закупок і множення на 360 днів. Він може бути реально порівнянним із показником тривалості обороту кредиторської заборгованості.
Тривалість обороту
кредиторської заборгованісті = сальдо кредиторської заборгованості / сума закупок х 360 = разів.
Приклад. Розраховуємо тривалість обороту кредиторської заборгованості з 1-го по 6-ий роки існування і на базі одержаних результатів побудуємо графік (див. графік 10).
Таблиця 64

Аналізуючи тривалість обороту кредиторської заборгованості за останні роки можна зробити висновок, що даний показник мав тенденцію до стабілізації. Таку тенденцію необхідно характеризувати як позитивне явище в роботі підприємства.


загрузка...