загрузка...
 
Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : 2. 9. Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів
Повернутись до змісту
При аналізі накладних витрат перш за все визначають відносний рівень накладних витрат у грошових одиницях (ВРНВ):
ВРНВ=накладні витрати щодо експорту за рік у гривнях / виробнича собівартість реалізованих товарів х 100
Наприклад:
100000 гривень ? 100 _ 1000000 гривень
Отже, на кожних 100 грн. виробничої собівартості товарів припадає 10 грн. накладних витрат.
Аналогічно розраховують цей показник щодо імпорту товарів. Спочатку ці показники за звітний рік порівнюють з показниками за попередній рік, дають початкову оцінку зміні відносних величин накладних витрат. Наступний етап - вивчення чинників, що призвели до зміни кожної статті накладних витрат.
Нижче наведений перелік основних чинників за найважливішими статтями

Аналіз накладних витрат необхідно проводити відповідно до окремих товарів, а потім шляхом узагальнення визначених чинників можна одержати повну картину всього товарообороту.
Наведемо приклад розрахунку чинників на витрати щодо зберігання умовного товару (в грн.) у табл. 75.
Розрахунок проведемо, застосовуючи технічний прийом абсолютних різниць.
1-а підстановка - (визначення чинника кількості (ваги)):
(- 6000) х 12 х 4= - 288000 грн.
Висновок. Значення кількості товарів, що зберігаються, приведуть до зменшення витрат щодо зберігання на 288000 грн.
2-а підстановка (визначення чинника терміну зберігання):
14000 х 8 х 4 = 448000 грн.
Висновок. Збільшення часу зберігання товару призвело до зростання витрат щодо зберігання на 448000 грн.
3-я підстановка - визначення чинника ставки за зберігання:
14000 х 20 х 1 = 280000 грн.
Висновок. Підвищення ставки за зберігання призвело до збільшення накладних витрат на 280000 грн.
Підсумковий приріст витрат на зберігання становив:
- 28000 + 448000 + 280000 = 440000 грн.
Таблиця 75

Аналогічно визначають чинники за іншими статтями накладних витрат. Наступний етап аналізу - з'ясування конкретних причин кожного чинника зокрема і визначення можливостей зниження рівня накладних витрат на перспективу.


загрузка...