загрузка...
 
Словник маркетолога - Вандич : З
Повернутись до змісту
Загальний еквівалент - товар, за допомогою якого при товарному виробництві в процесі обміну (купівлі-продажу) вимірюється вартість усіх інших товарів. Із маси товарів з виникненням регулярної торгівлі виділяється один, який користується найбільшим попитом. Цю роль у різні історичні часи, у різних народів виконували різні товари (хутро, шкіра, сіль, пізніше золото та срібло).
Загальнонаціональні марки -див. марки виробників.
Задоволення - це вибір конкретного товару споживачем із сукупності подібних товарів. Вибраний товар мусить мати найвище з-поміж усіх інших значення функцій корисності й забезпечувати досягнення високого рівня задоволення потреб. Існують два типи задоволення від товару: функціональне (функціональні можливості товару) та психологічне (підноситься престиж покупця).
Закон Енгеля - тенденція, які були примічені біля ста років тому Ернстом Енгелем щодо розподілу сімейного бюджету в міру зростання доходів, його цікавило, скільки витрачається на харчування, житло, транспорт, охорону здоров'я тощо.
Закон рекламної практики Політца (І): "Реклама стимулює продаж якісного товару і прискорює провал поганого. Вона має показати не тільки те, які властивості товар мас, а й те, яких властивостей він не має. і допомогти споживачеві в цьому швидше розібратися".
Закон рекламної практики Політца (II): "Реклама, яка наголошує на тих властивостях товару, які цей товар має в мікроскопічних дозах і котрі не помітні споживачеві вже на перший погляд, завжди прискорює провал цього товару".
Закон Мерфі - рекламний закон, що гласить: "Недостатні рекламні виграти приводять до безглуздої витрати грошей", тобто економія на рекламі безглузда.
Закриті запитання -запитання, які використовуються в анкетному опитуванні, вони містять усі можливі варіанти відповідей і опитуваний просто вибирає один із них. Форми закритих запитань можуть бути різні. Найпоширенішими з них є альтернативні запитання (передбачають відповідь «так» або "ні") і запитання з вибірковою відповіддю.
Залежні оптові посередники - група оптових посередників, які складаються з агентів і брокерів, які, на відміну від оптовиків-покупців не беруть на себе право власності на товар, що його реалізують. Вони не приймають самостійних рішень щодо цін та інших умов продажу і діють у межах повноважень, наданих їм виробником згідно з укладеними угодами, отримуючи за посередництво комісійну винагороду чи платежі за послуги. Запити - лин. побажання.
Захоплення - мода, яка швидко з'являється, активно розповсюджується, рано досягає свого піку і дуже швидко падає.
Збутова контора - оптовий підрозділ виробника, який фізичних операцій з товарами не виконує, як звичайно, а мас лише їх взірці. Завданням з.к. є встановлення контактів із споживачами, рекламна діяльність, збирання замовлень та їх розміщення, організація транзитної поставки товарів зі складу підприємства чи його збутових філій.
Збутова філія - оптовий підрозділ виробника, який розміщують у містах, де зосереджені численні споживачі даної продукції. З.ф. мають складські приміщення для зберігання значних товарних запасів, а також систему сервісного обслуговування, якщо це зумовлено типом ринку і видом товару.
Збутовий маркетинг - маркетинг, який використовує систему (нові методи) торгівлі як основний засіб досягнення комерційного успіху на ринку.
Змішаний маркетинг - орієнтація як на споживача, так і на продукт, а особливо на високу репутацію та добротність останнього (типовий європейський маркетинг), даній рекламі притаманні гнучкість, висока частота повторних контактів, помірна вартість.
Зовнішня реклама - рекламні щити вздовж доріг, на стінах і дахах будинків, написи на транспорті, реклама на спортивних змаганнях, електричні табло тіпу "рухомий рядок" тощо, найпопулярнішими носіями з.р. г: брандмауери, біг-борди, баннери, сіті-лайти. лайт-бокси, призматрони, призма-віжн. рекламні годинники, спеціально оформлені кіоски, реклама на транспорті тощо.
"Зона байдужості" - це ринок, споживачі якого не є прихильниками продукції фірми.
Знижки -суми, які надає продавець товару різним покупцям з метою розширення ринку збуту, покриття окремих витрат, збільшення кількості реалізованих товарів. Знижки бувають:
? кількісні - за придбання великих партій товарів;
? касові - за оплату готівкою:
? за замовлення вартістю понад якусь обумовлену суму;
? торговельні - посередникам за здійснення торгових операцій;
? сезонні - на товари, що продаються поза сезоном;
? залікові - на новий товар за одночасного повернення старого;
? договірні - на вимогу якогось надто важливого клієнта;
? бонусні - які надаються за результатами річного обороту.


загрузка...