загрузка...
 
Про оподаткування прибутку підприємства ( частина 9)
Повернутись до змісту
Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування

19.1. Суми податків на прибуток, отриманий з іноземних
джерел, що сплачені суб'єктами господарської діяльності за
кордоном, зараховуються під час сплати ними податку на прибуток в
Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована
за правилами, встановленими цим Законом.

19.2. Розмір зарахованих сум податку на прибуток з іноземних
джерел протягом податкового періоду не може перевищувати суми
податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку
протягом такого періоду.

19.3. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових
зобов'язань такі податки, сплачені в інших країнах:
податок на капітал (майно) та приріст капіталу;
поштові податки;
податки на реалізацію (продаж);
інші непрямі податки незалежно від того, чи підпадають вони
під категорію прибуткових податків, чи оподатковуються окремими
податками згідно із законодавством іноземних держав;
суми податку, сплачені з пасивного прибутку (дивідендів,
процентів, страхування, роялті).

19.4. Зарахування сплачених за митним кордоном України сум
податку на прибуток провадиться за умови подання письмового
підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати
такого податку та за наявності міжнародного договору України про
усунення подвійного оподаткування доходів, ратифікованого
Верховною Радою України.

Стаття 20. Відповідальність платників податку

20.1. Відповідальність за правильність нарахування,
своєчасність сплати податку та дотримання податкового
законодавства несе платник податку у порядку та розмірах,
визначених законом. ( Пункт 20.1 статті 20 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає
чинності з 1 квітня 2001 року )

( Пункт 20.2 статті 20 виключено на підставі Закону
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з
1 квітня 2001 року )

( Пункт 20.3 статті 20 виключено на підставі Закону
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з
1 квітня 2001 року )

( Пункт 20.4 статті 20 виключено на підставі Закону
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з
1 квітня 2001 року )

( Пункт 20.5 статті 20 виключено на підставі Закону
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з
1 квітня 2001 року )

( Пункт 20.6 статті 20 виключено на підставі Закону
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з
1 квітня 2001 року )

( Пункт 20.7 статті 20 виключено на підставі Закону
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з
1 квітня 2001 року )

Стаття 21. Інші положення

21.1. Суми виявленого прихованого (заниженого) прибутку та
штрафи справляються за весь час ухилення від сплати податку.

21.2. Після закінчення встановлених строків сплати податку до
бюджетів невнесені суми стягуються з нарахуванням пені, відповідно
до закону. ( Пункт 21.2 статті 21 в редакції Закону N 2181-III
( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня
2001 року )

21.3. Сума податкових платежів, що надміру надійшла до
бюджету в результаті неправильного нарахування або порушення
платником податку встановленого порядку сплати податку, підлягає
поверненню з відповідного бюджету протягом десяти робочих днів з
моменту отримання податковим органом відповідної заяви платника
податку або зарахуванню на зменшення платежів до цього бюджету
майбутніх періодів, за вибором платника податку, в разі якщо не
минув строк позовної давності, встановлений законодавством.
( Абзац перший пункту 21.3 статті 21 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 )
Подання заяви про повернення надміру сплачених податків
перериває перебіг строку позовної давності.

21.4. Сума податку, що надміру надійшла до бюджету в
результаті неправильного нарахування (донарахування) податковим
органом, підлягає поверненню з відповідного бюджету з урахуванням
сум, сплачених за фінансовими санкціями, або зарахуванню на
зменшення платежів до цього бюджету майбутніх періодів на
підставі заяви, що подається платником податку такому податковому
органу, якщо не минув строк позовної давності, встановлений
законодавством. При цьому починаючи з дня внесення зазначених сум
до бюджету і закінчуючи днем їх повернення (заліку) на зазначену
суму провадиться нарахування у розмірі 120 процентів облікової
ставки Національного банку України, що діяла на момент такого
повернення (заліку).

21.5. Обов'язковими для виконання платником податку є тільки
акти центрального податкового органу, видані у випадках, прямо
передбачених цим Законом, та зареєстровані Міністерством юстиції
України.

Стаття 22. Прикінцеві положення

22.1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" з 1 липня 1997
року.

( Пункт 22.2 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )

( Пункт 22.3 статті 22 виключено на підставі Закону N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Пункт 22.4 статті 22 виключено на підставі Закону N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

22.5. Акти законодавства до приведення їх у відповідність із
цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому
Закону.
Встановити, що на період проведення експерименту на території
експериментальної економічної зони "Сиваш" сума податку на
прибуток підприємств - суб'єктів експериментальної економічної
зони "Сиваш", визначена згідно з нормами цього Закону, зменшується
на п'ятдесят відсотків у разі використання суми, на яку
зменшується податок на прибуток, на реалізацію інвестиційних
проектів у межах цієї зони.
Установити, що на період функціонування спеціальної
економічної зони "Яворів" податок на прибуток платників податку -
суб'єктів цієї зони, справляється з урахуванням особливостей,
встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону
"Яворів" ( 402-14 ). ( Пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом
згідно із Законом N 403-XIV ( 403-14 ) від 15.01.99 )
Встановити, що на період функціонування спеціальної
економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс
Трускавець" справляння податку на прибуток платників податку -
суб'єктів цієї зони здійснюється з урахуванням особливостей,
встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"
( 514-14 ). ( Пункт 22.5 доповнено абзацом згідно із Законом
N 515-XIV ( 515-14 ) від 18.03.99 )
Установити, що на період функціонування спеціальної
економічної зони "Славутич" податок на прибуток платників податку
- суб'єктів цієї зони справляється з урахуванням особливостей,
встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону
"Славутич" ( 721-14 ). ( Пункт 22.5 доповнено абзацом згідно із
Законом N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99 )
Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Луганській області податок на прибуток суб'єктів підприємницької
діяльності, які реалізують на цих територіях інвестиційні проекти,
справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом
України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на
територіях пріоритетного розвитку в Луганській області"
( 970-14 ). ( Пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом згідно із
Законом N 971-XIV ( 971-14 ) від 15.07.99 )
Установити, що на період функціонування спеціальних
економічних зон "Азов" і "Донецьк" та дії спеціального режиму
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Донецькій області податок на прибуток справляється з платників
цього податку з урахуванням особливостей, встановлених Законом
України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим
інвестиційної діяльності в Донецькій області" ( 356-14 ). ( Пункт
22.5 статті 22 доповнено абзацом згідно із Законом N 973-XIV
( 973-14 ) від 15.07.99 )
Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Житомирській області податок на прибуток суб'єктів підприємницької
діяльності, які реалізують на цих територіях інвестиційні проекти,
справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом
України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на
територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області"
( 1276-14 ). ( Пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1278-XIV ( 1278-14 ) від 03.12.99 )
Установити, що на період проведення економічного
експерименту щодо стабілізації роботи підприємств легкої та
деревообробної промисловості Чернівецької області податок на
прибуток підприємств - учасників експерименту справляється з
урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 Закону України
"Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств
легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області"
( 1375-14 ). ( Пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000 )
Установити, що на період функціонування спеціальної
економічної зони "Рені" податок на прибуток платників податку -
суб'єктів цієї зони справляється з урахуванням особливостей,
встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону
"Рені" ( 1605-14 ). ( Пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1606-III ( 1606-14 ) від 23.03.2000 )
Установити, що на період функціонування спеціальної
(вільної) економічної зони "Порто-франко" на території Одеського
морського торговельного порту податок на прибуток платників
податку - суб'єктів цієї зони справляється з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну
(вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського
морського торговельного порту" ( 1607-14 ). ( Пункт 22.5 статті 22
доповнено абзацом згідно із Законом N 1608-III ( 1608-14 ) від
23.03.2000 )
Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності на території міста Харкова податок на
прибуток суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на
території міста Харкова інвестиційні проекти, справляється з
урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про
спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста
Харкова" ( 1714-14 ). ( Пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1715-III ( 1715-14 ) від 11.05.2000 )
Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків
податок на прибуток справляється з урахуванням особливостей,
встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної
та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ).
( Пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1749-III ( 1749-14 ) від 01.06.2000, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2744-III ( 2744-14 ) від 04.10.2001, в
редакції Законів N 3118-III ( 3118-14 ) від 07.03.2002,
N 1702-IV ( 1702-15 ) від 11.05.2004 )
Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та
функціонування спеціальної економічної зони "Порт Крим" в
Автономній Республіці Крим податок на прибуток платників податку -
суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на цих
територіях інвестиційні проекти, та суб'єктів спеціальної
економічної зони "Порт Крим" справляється з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та
спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці
Крим. ( Пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2199-III ( 2199-14 ) від 21.12.2000 )
Установити, що на період функціонування спеціальної
економічної зони "Миколаїв" податок на прибуток платників
податку - суб'єктів цієї зони справляється з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну
економічну зону "Миколаїв" ( 1909-14 ). ( Пункт 22.5 статті
22 доповнено абзацом згідно із Законом N 2323-III ( 2323-14 ) від
22.03.2001 )
Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області податок на прибуток платників податку -
суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на цій
території інвестиційні проекти, справляється з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області" ( 2354-14 ). ( Пункт 22.5 статті 22 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2355-III ( 2355-14 ) від 05.04.2001 )
Встановити, що сплата податку на прибуток платниками податку
- суб'єктами інноваційної діяльності і амортизація їх основних
фондів здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених
Законом України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ). ( Пункт
22.5 статті 22 доповнено абзацом згідно із Законом N 40-IV
( 40-15 ) від 04.07.2002 - дію змін зупинено на 2003 рік згідно із
Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, дію змін зупинено на
2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003,
дію змін зупинено на 2005 рік згідно із Законом N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004 )
( Пункт 22.5 статті 22 в редакції Законів N 639/97-ВР від
18.11.97, N 793/97-ВР від 30.12.97; N 403-XIV ( 403-14 ) від
15.01.99; N 515-XIV ( 515-14 ) від 18.03.99; N 722-XIV ( 722-14 )
від 03.06.99; N 971-XIV ( 971-14 ) від 15.07.99; N 973-XIV
( 973-14 ) від 15.07.99; N 1278-XIV ( 1278-14 ) від 03.12.99 )

22.6. Запропонувати Президенту України привести чинні
нормативні акти, видані Президентом України, у відповідність з цим
Законом.

22.7. Штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників
податку у зв'язку з порушенням нормативних актів Кабінету
Міністрів України або центрального податкового органу, виданих
протягом строків, передбачених цією статтею, у випадках, прямо
передбачених цим Законом, починають застосовуватися до таких
платників податку за наслідками податкового періоду, наступного за
податковим періодом, протягом якого були оприлюднені такі акти.
Планові перевірки платників податку щодо застосування норм
цього Закону здійснюються у порядку, передбаченому
законодавством, починаючи з 1 лютого 1998 року. ( Пункт 22.7
статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 639/97-ВР
від 18.11.97 )

22.8. Балансова вартість основних фондів, які згідно зі
статтею 8 цього Закону підпадають під визначення груп 1, 2 та 3,
введених в експлуатацію до набрання чинності цим Законом,
визначається на рівні їх залишкової вартості за станом на момент
набрання чинності цим Законом з включенням їх до відповідної
групи основних фондів з метою подальшої амортизації. ( Пункт 22.8
статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від
18.11.97 )

22.9. Балансова вартість нематеріальних активів, що введені в
експлуатацію до набрання чинності цим Законом, визначається на
рівні їх первісної балансової вартості за станом на момент
набрання чинності цим Законом та підлягає подальшій амортизації.
( Пункт 22.9 статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N
639/97-ВР від 18.11.97 )

22.10. Балансова вартість витрат, пов'язаних з видобутком
корисних копалин, які підпадають під визначення статті 9 цього
Закону та включених до балансу платника податку до набрання
чинності цим Законом, визначається як їх залишкова балансова
вартість за станом на момент набрання чинності цим Законом та
підлягає подальшій амортизації. ( Пункт 22.10 статті 22 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 )

22.11. Для родовищ, частково розроблених на момент набрання
чинності цим Законом, загальний розрахунковий обсяг видобутку
корисних копалин визначається на рівні залишкових запасів
родовища, за станом на момент набрання чинності цим Законом.

22.12. Норми пункту 12.1 цього Закону не поширюються на
заборгованість, що виникла у зв'язку із затримкою в оплаті товарів
(робіт, послуг), проданих (відвантажених, наданих, виконаних) до
набрання чинності цим Законом.
Порядок урегулювання безнадійної заборгованості банками за
рахунок страхових резервів, визначений статтею 12 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ),
застосовується для цілей оподаткування щодо заборгованості,
віднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року.
( Пункт 22.12 статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

22.13. На перехідний період встановлюються такі нормативи
формування страхового резерву відносно сукупного розміру боргових
вимог банків згідно з підпунктом 12.2.3 цієї статті: 40 відсотків
до 31 грудня 1999 року включно; 30 відсотків до 31 грудня 2001
року включно; 20 відсотків починаючи з 1 січня 2002 року.

( Пункт 22.14 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )

( Пункт 22.15 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )

22.16. Оподаткування доходів, одержаних від володіння
державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик,
проводиться по державних цінних паперах і облігаціях місцевих
позик, що придбані платником податку після набрання чинності цим
Законом. ( Пункт 22.16 статті 22 в редакції Закону N 639/97-ВР
від 18.11.97 )

( Пункт 22.17 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )

22.18. Норми пункту 5.7 цього Закону набирають чинності після
прийняття відповідних законів. Норми пункту 6.3 застосовуються
починаючи з 1 січня 1999 року. ( Пункт 22.18 статті 22 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 639/97-ВР від 18.11.97, N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Пункт 22.19 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )

22.20. У зв'язку з введенням обов'язкової реєстрації
постійних представництв нерезидентів в якості платників податку
державна реєстрація таких постійних представництв нерезидентів з
моменту набрання чинності цим Законом не застосовується у тому
числі в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі
України або інших органах державної влади. ( Пункт 22.20 статті
22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від
18.11.97 )

( Дію пункту 22.21 статті 22 зупинено на 2004 рік крім
підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих
виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми,
затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання
чинності Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) згідно із Законом N 1344-IV
( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) 22.21. Тимчасово до 1 січня 2008 року
для підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і
комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність відповідно
до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в
Україні" ( 535/97-ВР ), встановлюються такі особливості
оподаткування їх прибутку: ( Абзац перший пункту 22.21 статті 22 в
редакції Закону N 2779-III ( 2779-14 ) від 15.11.2001 )

22.21.1. Податковим періодом для них вважається звітний
податковий рік;

22.21.2. Валові доходи і валові витрати підприємства,
отримані (сплачені) протягом звітного податкового року,
підлягають індексуванню виходячи з офіційного індексу інфляції за
період від місяця, наступного за місяцем сплати витрат (отримання
доходів), до кінця звітного податкового року;

22.21.3. Об'єкт оподаткування, визначений за наслідками
звітного податкового року, зменшується на суму коштів, які
направляються на погашення кредитів, отриманих для реалізації
інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України,
та реінвестується підприємством у розвиток власного виробництва та
виробництво матеріалів і комплектуючих виробів для
автомобілебудування, а також на суму нарахованих та сплачених
засновникам дивідендів, які реінвестуються ними на ці ж цілі.
Рішення про проведення таких реінвестицій має бути прийняте до
граничного терміну подання річної податкової декларації до
відповідного податкового органу. У разі коли протягом наступного
податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо
проведення зазначеної реінвестиції або зменшують її обсяги,
підприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорівнює сумі
оголошеної реінвестиції або сумі її зменшення, додати його суму до
суми оподаткованого прибутку поточного податкового періоду, а
також сплатити пеню у розмірах та за період, визначений
законодавством України;

( Підпункт 22.21.4 пункту 22.21 статті 22 виключено на
підставі Закону N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002 )

22.21.5. До 1 січня 2008 року дія підпункту 5.5.2 не
поширюється на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів
і комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність
відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва
автомобілів в Україні" ( 535/97-ВР ). ( Підпункт 22.21.5 пункту
22.21 статті 22 в редакції Закону N 2779-III ( 2779-14 ) від
15.11.2001 )
( Статтю 22 доповнено пунктом 22.21 згідно із Законом N 535/97-ВР
від 19.09.97 )

( Пункт 22.22 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )

( Пункт 22.23 статті 22 виключено на підставі Закону N
793/97-ВР від 30.12.97 ) 22.23. До 31 грудня 1997 року платники
податку, за винятком нерезидентів та виробників
сільськогосподарської продукції, протягом звітного (податкового)
кварталу сплачують до бюджету за перший та другий місяці кварталу
авансові внески податку, визначені згідно з пунктом 16.3 цього
Закону наростаючим підсумком з початку року.
Авансові внески сплачуються до бюджету за підсумками першого
та другого місяців кварталу до 20 числа другого і третього місяця
кварталу відповідно.
Розрахунки авансових внесків здійснюються платником податку
самостійно, без подання податкової декларації. Повідомлення про
результати таких розрахунків надсилається податковому органу в
терміни, передбачені для сплати авансових внесків. Штрафні санкції
за відхилення розмірів сплачених авансових внесків від розмірів
внесків, перерахованих за результатами звітного кварталу, не
застосовуються.
( Статтю 22 доповнено пунктом 22.23 згідно із Законом N 639/97-ВР
від 18.11.97 )

22.23. На період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2002 року до
валового доходу платника податку не включаються суми коштів,
нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та
теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію, які спрямовуються на фінансування
витрат, пов'язаних із добудовою енергоблоків електростанцій та
теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок і
використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з
добудовою таких енергоблоків.
Державна податкова адміністрація України встановлює порядок
обліку і подання податкової звітності про використання коштів,
спрямованих на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою
енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України,
перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі використання зазначених коштів не за цільовим
призначенням такі кошти включаються до складу валового доходу
платника податку і оподатковуються на загальних підставах.
( Статтю 22 доповнено пунктом 22.23 згідно із Законом N 317-XIV
( 317-14 ) від 16.12.98 )

( Пункт 22.24 статті 22 виключено на підставі Закону
N 568-XIV ( 568-14 ) від 06.04.99 ) 22.24. Суми амортизаційних
відрахувань спрямовуються у повному обсязі на впровадження нових
технологій, оновлення та реконструкцію виробництва.
До 10 відсотків амортизаційних відрахувань, нарахованих
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності
крім платників фіксованого сільськогосподарського податку, може
централізуватися у Державному бюджеті України для реалізації
заходів щодо структурної перебудови економіки. Конкретний розмір
централізованих амортизаційних відрахувань визначається Законом
України про Державний бюджет України. ( Абзац другий пункту 22.24
статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 484-XIV
( 484-14 ) від 16.03.99 )
( Статтю 22 доповнено пунктом 22.24 згідно із Законом N 371-XIV
( 371-14 ) від 29.12.98 )

22.24. У період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2009 року для
суб'єктів космічної діяльності України податковим періодом
оподаткування їх прибутку встановлюється звітний податковий рік.
( Статтю 22 доповнено пунктом 22.24 згідно із Законом N 1559-III
( 1559-14 ) від 16.03.2000 )

22.25. Установити, що на період, визначений Законом України
"Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту
в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд" ( 3044-14 ), кошти, внесені платниками податку на
рахунки учасників фондів банківського управління, або за
договорами пенсійних вкладів включаються до складу валових витрат
платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового
доходу цього платника за звітний період. ( Статтю 22 доповнено
пунктом 22.25 згідно із Законом N 1694-III ( 1694-14 ) від
20.04.2000, в редакції Закону N 3045-III ( 3045-14 ) від
07.02.2002, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Пункт 22.26 статті 22 виключено на підставі Закону
N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Пункт 22.27 статті 22 виключено на підставі Закону N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )

( Дію пункту 22.28 статті 22 зупинено на 2004 рік крім
підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності
Законом N 1344-IV ( 1344-15 ), якщо перерахована сума авансових
платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту згідно із
Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) 22.28. Встановити,
що на період з 1 січня 2001 року до 1 січня 2006 року податок на
прибуток із суб'єктів підприємницької діяльності - підприємств
концерну "Бронетехніка України" стягується з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України "Про визнання
бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості України
та заходи щодо надання їй державної підтримки. ( Статтю 22
доповнено пунктом 22.28 згідно із Законом N 2211-III ( 2211-14 )
від 11.01.2001 )

22.29. Установити, що податок на прибуток підприємств, які
здійснюють реалізацію інвестиційних проектів в Туркменистані,
справляється з урахуванням особливостей статті 1 Закону України
"Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в
Туркменистані". ( Статтю 22 доповнено пунктом 22.29 згідно із
Законом N 43-IV ( 43-15 ) від 04.07.2002 )

22.30. Тимчасово, з дня набрання чинності Законом України
"Про розвиток автомобільної промисловості України" до 31 грудня
2008 року, для підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів
та/або комплектуючих виробів і запасних частин, які здійснюють
діяльність відповідно до Закону України "Про розвиток
автомобільної промисловості України", встановлюються такі
особливості оподаткування їх прибутку:

22.30.1. Податковим періодом для них вважається звітний
податковий рік.

22.30.2. Об'єкт оподаткування, визначений за наслідками
звітного податкового року, зменшується на суму коштів, які
реінвестуються підприємством у розвиток власного виробництва.
Рішення про проведення такої реінвестиції має бути прийняте до
граничного терміну подання річної податкової декларації до
відповідного податкового органу. Якщо протягом наступного
податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо
проведення зазначеної реінвестиції або зменшують її обсяги,
підприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорівнює сумі
оголошеної реінвестиції або сумі її зменшення, додати його суму до
суми оподатковуваного прибутку поточного податкового періоду, а
також сплатити пеню в порядку і розмірах, передбачених чинним
законодавством.
( Статтю 22 доповнено пунктом 22.30 згідно із Законом N 1624-IV
( 1624-15 ) від 18.03.2004 )

22.31. Кабінету Міністрів України:
розглянути пропозиції щодо особливостей оподаткування
інноваційної діяльності і до 1 жовтня 1997 року подати Верховній
Раді України відповідні пропозиції з цього питання;
протягом місяця прийняти відповідні рішення для забезпечення
реалізації цього Закону, які прямо віднесені цим Законом до його
компетенції;
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
протягом місяця привести рішення Уряду у відповідність із цим
Законом.


Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 28 грудня 1994 року
N 334/94-ВРзагрузка...