загрузка...
 
ПЕРЕДМОВА
Повернутись до змісту
Сучасне міжнародне право є дуже об’ємним і складним комплексом історичних, доктринальних, юридичних і практичних положень, що характеризують, регулюють, коментують і в цілому визначають міжнародно-правові відносини у світовому співтоваристві. Ці відносини стають усе більш і більш різноманітними, різнобічними, і це, у свою чергу, розширює та ускладнює міжнародне право. Підтверджень цьому багато. Зокрема ще на початку XX сторіччя коло суб'єктів міжнародного права було обмежене менше ніж: трьома десятками держав, а в наш час їхнє число зросло до 200 і серед суб'єктів міжнародного права з'явилися нації та народи, що борються за самовизначення, міжнародні організації, а на черзі й інші види суб'єктів, такі, як індивіди, ТИК. Або в міжнародному морському праві протягом тисячоліть існувала одна правова категорія морських просторів, а зараз їх уже 10, і не виключено, що з'являться її інші. Постійно розростається структурна будова міжнародного права за рахунок появи нових галузей (міжнародне торговельне право, право міжнародних економічних організацій, міжнародне атомне право, міжнародне космічне право та ін.).
Прогресуючий розвиток міжнародних відносин, регульованих також міжнародним правом, що розвивається, висуває міжнародне право в число найважливіших координаторів міжнародного життя. Цим пояснюється зростаюче значення міжнародного права, його вивчення в кожній державі.
Україна, що розвивається як самостійна, суверенна держава, активно розширює свої міжнародні зв’язки, використовуючи при цьому засоби і способи, регламентовані міжнародним правом враховувати це. Особливо необхідне у цьому зв'язку широке й усебічне вивчення міжнародного права у стінах Української академії зовнішньої торгівлі.
Пропонований підручник "Міжнародне право "містить у собі матеріал, написаний відповідно до навчальної програми Міністерства освіти і науки України, передбаченої для підготовки магістрів за фахом "Міжнародне право ".
В Україні поки ще відчувається певний дефіцит підручників подібного плану, підготовлених українськими авторами, і дана робота покликана якось нівелювати цей дефіцит.


загрузка...