загрузка...
 
4. Припинення дії міжнародних договорів.
Повернутись до змісту
Припинення дії договору означає втрату ним його юридичної сили. Це може мати значення як для всіх учасників міжнародного договору, так і для однієї або кількох сторін.
Підставами припинення дії міжнародного договору можуть бути:
- закінчення терміну дії договору;
- виконання умов договору;
- виникнення нової норми імперативного характеру, що припускає скасування застарілих положень;
- денонсації договору однією або кількома сторонами за умови, передбаченої в договорі;
- скасування договору за спільною згодою його учасників;
- новація (перегляд або ревізія умов договору і укладання нового договору);
- анулювання (одностороння відмова від договору внаслідок істотної зміни обставин).
У міжнародно-правовій літературі можна зустріти поділ способів припинення дії міжнародних договорів на вольові (розірвання) й автоматичні.
До вольових способів відносять: скасування, денонсацію, новацію, анулювання.
До автоматичних - закінчення терміну, появу нової імперативної норми, загибель договірного об'єкта, зникнення суб'єктів договору, виникнення війни між державами - сторонами договору, настання скасовуючої умови та ін.


загрузка...