загрузка...
 
5. Поняттю та елементи механізму держави. Органи держави
Повернутись до змісту
Держава для виконання своїх завдань і функцій потребує створення різноманітних структур. Механізм держави - це система всіх державних організацій, які здійснюють її завдання і функції. Серед таких організацій виділяють державні підприємства, державні установи та органи держави. Державні підприємства - це державні організації, які здійснюють функції держави у сфері виробничої діяльності та надання послуг і функціонують на засадах самоокупності. Державні установи - не державні організації, які здійснюють функції держави у невиробничій сфері, виконують гуманітарні завдання і функціонують на основі бюджетного фінансування.
Органи держави - це державний службовець чи колектив державних службовців, котрі виступають від імені держави і наділені владними повноваженнями для виконання завдань і функцій держави. Органи держави утворюють єдину узгоджену систему, яка займає особливе місце в механізмі держави. Систему всіх органів держави, які виконують її завдання та функції, називають апаратом держави.
Види органів держави:
1. За місцем у системі державного апарату:
- первинні - створюються шляхом прямого волевиявлення народу; вторинні - органи, що створюються первинними органами і підзвітні їм.
2. За характером і змістом діяльності:
- органи законодавчої влади;
- глава держави;
- органи виконавчої влади;
- органи судової влади;
контрольно-наглядові органи (прокуратура, державні інспекції").
3. За способом утворення:
- виборні;
призначувані;
ті, що успадковуються.
4. За часом функціонування:
- постійні;
тимчасові.
5. За територією, на яку поширюються їхні повноваження:
загальні (центральні);
- місцеві (локальні).
6. За складом:
- колегіальні;
одноособові.
До державних органів долучають і органи місцевого самоврядування, які на локальному рівні самостійно вирішують питання місцевого значення, хоча формально вони не є державними органами, їх повноваження чітко окреслені загальнодержавним законодавством.


загрузка...