загрузка...
 
5. Юридичні особи - суб'єкти підприємництва. Поняття та види підприємств
Повернутись до змісту
Відповідно до Глави 7 Господарського кодексу України основним учасником відносин у сфері підприємництва є підприємство як юридична особа - суб'єкт підприємництва.
Підприємство - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, встановленому Господарським кодексом та іншими актами законодавства (ч. 1 ст.62 Господарського кодексу України).
І підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство діє. як правило, на основі статуту. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
Види підприємств. Відповідно до ст. 63 Господарського кодексу України залежно від суб'єкта права власності, який виступив засновником підприємства, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
1) приватне підприємство, що діє на основі приватної власності фізичних осіб чи суб'єкта підприємництва - юридичної особи;
2) підприємство, що діє на основі власності кількох власників одного виду права власності {підприємство колективної власності);
3) комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
4) державне підприємство, що діє на основі державної власності;
5) підприємство, засноване на змішаній власності (на базі об'єднання майна різних власників).
В Україні можуть діяти- також інші види підприємств, передбачені законом.
Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.
Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними с підприємства: державні; комунальні; підприємства об'єднань громадян чи релігійних організацій; підприємства споживчої кооперації; підприємства, засновані на приватній власності одного засновника, тощо.
Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є: кооперативні підприємства (виробничі кооперативи); підприємства, що створюються у формі господарського товариства; інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.загрузка...