загрузка...
 
1. Загальні характеристики фінансового права як галузі національного права України
Повернутись до змісту
В основу визначення предмета фінансового права покладено зміст фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування з приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів держави та органів місцевого самоврядування.
Фінансове право - це галузь публічного права, норми якого регулюють державні фінанси. Фінансові відносини виникають при встановленні бюджетної системи, податкової системи, грошово-кредитної системи держави; складанні, розгляді та затвердженні актів про бюджет; розподілі доходів та видатків між окремими ланками бюджетної системи; виконанні державного та місцевих бюджетів; збиранні податків, зборів та обов'язкових платежів; фінансуванні та кредитуванні; обов'язковому державному майновому та особистому страхуванні; у відносинах у сфері державного кредиту та регулюванні грошово-кредитної та валютної систем тощо. В цих відносинах проявляється владно-організаційна роль держави та органів місцевого самоврядування в процесі розподілу та перерозподілу національного доходу країни.
Основним методом правового регулювання фінансового права є метод владних приписів - імперативний метод правового регулювання.
Суб'єктами фінансового права с держава; територіальні громади та адміністративно-територіальні утворення в особі уповноважених органів; юридичні особи - підприємства, установи, організації різних форм власності тобто колективні суб'єкти, а також індивідуальні суб'єкти - громадяни.
Отже, фінансове право - це публічна галузь права, яку складає сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі створення, розподілу і використання фондів коштів держави та органів місцевого самоврядування, необхідні для реалізації їх завдань і функцій.


загрузка...