загрузка...
 
2.4. Семантика давньоруської скульптури
Повернутись до змісту
Для розвитку скульптури у княжій Русі склались особливі умови. Державне об'єднання слов'янського племені полян із центром у Києві впродовж перших трьох століть існування далеко не покривалось населенням численних розрізнених слов'янських племен на теренах східної Європи. Суперечливі інтеграційні процеси відображалися в скульптурі.
Із "Повісті минулих літ" дізнаємося, що князь Володимир Великий у столиці на видному місці поставив головні божества різних слов'янських племен — дерев'яного Перуна зі срібною головою та золотими вусами, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла, Мокопіі. Як конкретно виглядали ці статуї — невідомо. Натомість скульптурні зображення давніх слов'янських божеств князь використав як засіб національної консолідації різноплеменної держави.
Археолог В.Хвойка поблизу Десятинної церкви відкрив декілька ремісничих майстерень, зокрема, з виробництва деталей із шиферу, мармуру, граніту, що, на його думку, обслуговували будівництво Десятинної церкви. На одній із цеглин церкви збереглося зображення тризуба. Збереглося декілька мармурових капітелей церкви й інші фрагменти різьбленого мармуру.
У "Хроніці" німецького єпископа Титмара Мерзебурзького (975-1018) зафіксовано, що посеред Десятинної церкви, "на виду" стояли два мармурові саркофаги.
У цих майстернях виконані орнаменти мармурових саркофагів з певною символічно-орнаментальною програмою. Володимир Великий привіз із Херсо-неса бронзову квадригу, однак про цю пам'ятку жодних відомостей немає. Ймовірно, її використано як прикрасу для фасаду княжих палат або площі перед палатами у Києві.
Впродовж І тис. н. є. язичництво і християнство повсюдно співіснували. Якщо на Таврійському півострові (Херсонес, Пантікапей) воно задомовилось вже у IV-VI ст., то у регіоні Києва це відбувалось упродовж VI-XI ст. з певними перевагами тієї чи іншої сторони.
Процес християнізації здійснювався під знаком боротьби з ідолопоклонством, тобто зі скульптурами — символами язичництва. Так, за наказом князя Володимира Великого статую Перуна в день хрещення киян демонстративно тягнули вулицями міста, били палицями і кинули у Дніпро. Ідея боротьби з "ідолами" позначилась на становленні давньоруського мистецтва скульптури.
Язичницька скульптура відома переважно дерев'яна (рідше — кам'яна), її суспільство сприймало як щось звичайне, буденне і не викликало супротиву.
За описом дослідників, слов'янські селища та городища були переповнені ідолами. Поряд із статуями богів у домашньому побуті поширювались невеличкі ідоли різних демонів, зокрема пенати*, яких ставили біля ватри або навпроти печі. В Україні або Польщі такий кут і полицю, на які ставлять святі ікони, називають божник, а самі ікони — боги, що становить ремінісценцію давнього язичницького періоду (Нідерле, 2000, с 320-321).
У християнських новозбудованих храмах об'ємна скульптура стала небажаним явищем. Допускалося лише мистецтво плоского рельєфу. Воно набуло широкого розвитку і стало єдиним видом скульптури у храмах упродовж кількох століть (Мезенцева, 1966, с. 224).
Поступово у процесі християнізації з'явились храми, побудовані, напевно, із дерева, які мали дерев'яні прикраси, зокрема у вигляді плоскорізьби, що засвідчує давні народні традиції дерев'яного різьблення. Адже пластична технологія, технологія "поглибленого тла" спільна для Збруцького ідола, виконаного у дерев'яній різьбярській техніці, саркофагів Десятинної церкви і Софійського собору в Києві.
Стосовно датування саркофага Ярослава Мудрого існують різні гіпотези. Дехто з дослідників пропонує датувати саркофаг VI—VII ст. як привозний об'єкт вторинного використання, ґрунтуючись на архаїчних формах орнаменту. Однак знахідки фрагментів аналогічних саркофагів на території Десятинної церкви переконують, що це не єдиний саркофаг, виконаний XI ст. у відповідній стилістичній манері. Річ у тому, що в декоративній пластиці Візантії, зокрема різьбі, простежується повернення до емблематики і засобів пластичної мови з часів давнього християнства й епохи Юстиніана (Комеч, 1997).
Деякі музеї, наприклад, музеї Стамбула, мають мармурові саркофаги без прикрас. У кар'єрах, де видобувався мармур, замовники мали змогу купувати мармурові заготовки різних архітектурних виробів, у тому числі саркофагів без художнього оздоблення. Тобто замовник разом зі скульптором пізніше узгоджували художню програму об'єкта.
Мармурова заготовка саркофага Ярослава Мудрого могла потрапити у Херсонес як об'єкт для продажу, згодом за ініціативою князя Володимира була доставлена до Києва і вже тут опрацьована, ймовірно, ще за життя князя Ярослава Мудрого. Підтвердженням міг бути той факт, що орнаментика саркофага з боку, яким він стикається зі стіною, не закінчена.
Масив саркофага Ярослава Мудрого компактний, суворий і важкий. Він за-компонований у формі святині зі двосхилим дахом і акротеріями (декоративним оздобленням кутів саркофага). Стіни і покрівля саркофага суцільно оздоблені майстерно виконаними рельєфними символічними орнаментальними мотивами.
Програма знаків і символів старанно підібрана, виконує ідеологічну функцію, ґрунтується на поширених у тодішньому християнстві, а отже, і в Русі, філософських уявленнях про "тсос/иос" як цілість Всесвіту. Популяризації таких уявлень сприяла "Християнська топографія" візантійського письменника Косьми Індикоплова (переклад твору був широко відомий у Київській Русі). Згідно з концепцією Косьми, Всесвіт, тобто "космос", уявлявся у вигляді двоповерхової будівлі. Верхній поверх — місце перебування Бога і його священного оточення, тобто рай; нижній — природа, земля, де живуть люди. Всесвіт нагадував "дім превеликий", над яким поставлено небо — "ако комара", тобто дах.
За таким принципом розміщені рельєфи саркофага Ярослава Мудрого. Увесь їх комплекс рівномірно покриває поверхню саркофага, поділену на два поверхи — нижній і верхній, де окремі групи орнаментальних ідеограм відповідно зображають землю і рай. Поділ на поверхи у зображувально-сюжетних циклах поширений в античності та Середньовіччі, що було зрозумілим для людей того часу.
Передня центральна стінка, що часто використовувалася на античних та візантійських саркофагах як вид епітафії, тут заповнена зображенням урочистої ідеограми померлого князя. Посередині розташована солярна розетка — основна домінанта композиції, оточена крученою гривною. Від цієї центральної емблеми хвилястою лінією простягаються два пагінці галузок плюща, закінчені листочками, які фіксують основи двох великих хрестів. На полях поміж хрестами і центральною розеткою — пальмові віти. Цю ідеограму часто можна побачити на візантійських саркофагах, лише центральну її емблему становить переважно хризма — знак Христа. На саркофазі Ярослава замість хризми — солярна розетка, оточена гривною, що символізує особу померлого.
Ярослав мав християнське ім'я Георгій, яким у побуті не користувався. Християнський святий Георгій у період запровадження християнства був відповідником язичницького бога Ярила. Георгія на Русі звали також Юрієм. Отже, простежується паралель: Юрій і Ярило, котрий славить, тобто Яри — слав. Ярило — бог весни, бог сонця. Тому солярна розетка, оточена гривною — символом княжої влади, хвиляста лінія плющевої гілки — античного діонісійсько-го символу народження і відмирання, символізують життєвий шлях Ярослава Мудрого, початок і кінець якого зафіксований двома хрестами. Гілка у двох місцях перетинається пальмовими галузками — символами перемоги. Солярну емблему князь Ярослав успадкував династійно від батька князя Святослава (званого Завойовником).
Торцеві поля саркофага також поділені на верхній і нижній поверхи. Всю нижню площину займає зображення розквітлого буйними кедровими паростками хреста, на раменах якого росте по одному кедровому дереву. Кедр вважався деревом життя, одним із двох головних дерев, які росли посередині раю (друге — дерево пізнання добра і зла).
По обидва боки хреста розміщені два кипарисових дерева — символи безсмертя. Хрест, на якому розп'ято Христа, за одним із переказів, виготовлено із кедрового дерева. Нижній поверх зображає земне життя Христа, верхній — його перебування в раю. Тут посередині — традиційна візантійська ідеограма з хризмою, оточеною лавровим вінком, символом слави, внизу також плющева гілка, що символізує життєвий шлях.
Подібність ідеограм Ярослава Мудрого і Христа має промовистий підтекст. Упродовж князювання Ярослава простежувалось "холодне" суперництво між ним і візантійською митрополією в Константинополі. Митрополію як голова східної християнської церкви очолював імператор. Він прагнув паралельно із релігійним керівництвом здійснювати політичний вплив на Русь. Однак Володимир Святославич і Ярослав Мудрий візантійськими васалами не стали. Русь перейняла у Візантії лише релігію. Ярослав Мудрий спрямовував справи церкви в Русі у потрібному державній політиці напрямі. Звідси — можлива тотожність двох ідеограм на саркофазі, одну можна зрозуміти так, що справами церкви на Русі керує "кесар" (так називав себе князь Ярослав).
Серед археологічних пам'яток X ст., а точніше 60-х років, відома геральдична кістяна платівка, знайдена на терені хазарського м. Саркел на Дону, яке завоював князь Святослав під час походу на вятичів, Волгу та Хазарію (приблизно в 964-971 pp.).
Платівка двостороння, на аверсі (лицевій стороні) зображено княжий герб — двомачтовий варіант тамги Рюриковичів (тризуба), оточеного орнаментом із морських хвиль (ідеограма "Вода"); реверс (зворотна сторона) платівки заповнює солярна розетка — "сонце", оточена посередині двома обрамленнями, котрі можна прочитати як зображення "Землі" та "Повітря". Якщо "Сонце" зображає ідею "Вогню", то сумарно обидві сторони платівки втілюють зображення чотирьох основних стихій природи — Вогню, Землі, Води, Повітря. Відповідно княжий герб — це княже володіння, що поширюється на всі чотири природні стихії.
Інший приклад — срібна монета Ярослава Мудрого, на її аверсі зображено тризуб князя, де середню мачту закінчує круглий солярний знак; поверх нього — маленький хрестик; на реверсі — погрудне зображення св. Георгія-Юрія. Ці два приклади можуть підтвердити семантичний смисл солярного символу на передній стороні саркофага князя Ярослава Мудрого.
Поверхня двосхилого віка саркофага розчленована на вертикальні поля (це віддалено може нагадувати покрівлю будівлі): на передній частині (вона проглядається) таких полів п'ять, на задній, повернутій до стіни, — чотири. Всі вони заповнені композиційними елементами із ранньохристиянською символікою. Домінують на передньому схилі три центральні, однакові за розміром площини, де ритмічно розміщені три хрести, також однакові за розміром, що у формі орнаментальної ідеограми зображають Трійцю.
У візантійському мистецтві найвідоміше зображення Трійці у вигляді трьох ангелів, які або приходять до Авраама і Сари, або сидять у них в гостях за столом. Останній варіант особливо поширений в образотворчому мистецтві завдяки "Трійці" Андрія Рубльова. У зображенні "Трійці" — мозаїки церкви Сан Вітале в Равенні (VI ст.), на столі перед трьома ангелами лежать три хлібини, на яких намальовано три хрести — предметний додатковий символ Трійці, асоціація із трихрестовим аналогічним символом на саркофазі Ярослава (В.Лазарев). У сюжетних варіантах Трійці фігури ангелів зазвичай доповнені додатковою емблематикою на тлі, яка за допомогою христологічної символіки розкриває ідею першопланових персонажів. Позаду першого ангела (тобто Бога-Отця) зображено Єрусалимський храм, образ Богопізнання; за центральною фігурою ангела, що символізує Христа, — Дерево життя; за третьою, що зображає Святого Духа, — Фаворська гора.
На саркофазі Ярослава Мудрого місце ангелів зайняли три хрести, сутність яких розкрита христологічною символікою, орнаментально розміщеною на їх тлі. На першому полі — ідеограма Бога-Отця. Крім хреста, зображені два кипариси, символи безсмертя, а на раменах хреста — два пальмових дерева, символи перемоги християнства.
У середній площині розташована ідеограма з орнаментально витонченим хрестом. Хрест розміщений на орнаментальному мотиві піврозетки, її форма символізує гору Голгофу, з якої симетрично виростають пагінці виноградної лози. Переплітаючись галузками листя і гронами винограду, лоза заповнює всю площину тла. Ідеограма зображає Христа — другу особу Трійці. Сюжет виноградної лози відомий в античній літературі та мистецтві задовго до християнства. Він сформувався серед жалібних пісень і танців діонісійського культу, символізував тінь і кінець життя. Сюжет поширився у християнському мистецтві як часто вживаний біблійний і євангельський мотив. У Біблії виноград вважається символом землі обітованої. У книгах євангелістів Христос промовляє: "Я є лоза істинна і Отець мій виноградар..." Уже в ранньому християнському мистецтві мотив виноградної лози використовувався як символ Євхаристії. У давньоруському мистецтві цей мотив вперше використаний на саркофазі Ярослава. Пізніше мотив винограду і виноградної лози поширився в українському народному мистецтві, декоративно-орнаментальній пластиці, сюжетних композиціях тощо.
Третя площина за композицією повторює першу. На ній також зображений хрест з двома кипарисами по боках, але зверху тут розташовані риби, що торкаються ротами центру хреста. Це ідеограма Святого Духа — третьої особи Трійці. Риба — поширений символ раннього християнства. У Київській Русі символ риби в христологічній емблематиці вживався зрідка. Риба як символічний знак могла зображати Євхаристію, Христа, пророка Іону (якого за переказом проковтнув кит), а також простого християнина. Розкриваючи ідеограму Святого Духа, який, за Євангелієм, з'явився під час хрещення Христа у річці Йордані, риба також є алегорією хрещення, яка в христології пов'язується з ідеєю Святого Духа (Щербаківський, 1921, с 55-56).
На двох крайніх композиціях, обабіч Трійці, розташовані квадратні водоймища — символи життя, біля них — два голуби, що символізують душі, котрі прагнуть спасіння, і по два кедри (Іванов, 1980; с 394-395; Кресальний, 1960, с 140). Завершуючи композицію передньої частини віку саркофага з обох боків, разом зі Святою Трійцею посередині, два кедри створюють загальну ідеограму образу раю.
Тема кедра існувала в культурах стародавнього Сходу. Символ кедра відомий у культурі, літературі, образотворчому мистецтві Єгипту, Ассирії, Вавилону (Топоров, 1980, с. 396). В "Епосі про Гільгамеша" кедр зберігає таємницю вічного життя. На цих композиціях-ідеограмах кедр виступає як образ дерева життя, а в подвійному варіанті дерев — на кожній із композицій кедри символізують дерево життя і дерево пізнання.
На іншому схилі віка саркофага (воно обернене до стіни і не проглядається) розміщені два складені квадрати зі зображенням квітучих хрестів, розташованих серед двох квадратних композицій — водоймищ "живої води", оточених вінками із кедрового листя. Ідеограма із двох квадратів з хрестами, символічно об'єднаних позументом, — це відображення двох основних компонентів християнської віри — Старого і Нового Завітів. Два оточені вінками водоймища символізують життєдайні джерела християнства.
Комплекс орнаментально-декоративних символів, які покривають стіни саркофага Ярослава Мудрого, є панегіриком померлому князеві. Набір символів запозичено із ранньовізантійської емблематики VI—VII ст., яка за часом становлення християнства у Візантії найбільш відповідає аналогічному періодові утвердження християнства в Київські Русі.
Саркофаг Ярослава Мудрого — єдина прекрасно збережена пам'ятка Русі XI ст., де орнаментальне оформлення наповнене символічною емблематикою. Цікавий факт наявності символів держави відповідно до тих, що застосовувались ще в язичницьких культах (солярний знак, водоймища, дерево життя, рослини, птахи тощо). Ці символи були зрозумілими особливо в умовах характерного для тієї епохи "двовір'я" (Крвавич, 1990).
Більше відомостей маємо про скульптурні пам'ятки собору Софії Київської. Тут збережена велика серія орнаментованих шиферних плит на парапетах хорів, фрагменти мармурового оздоблення інтер'єру, тобто елементи вівтарної перегородки та ін. Шиферні орнаментальні плити виконані за такою самою технікою, як збережений шиферний саркофаг із Десятинної церкви і пластика мармурових саркофагів з усіх соборів княжого Києва. Стиль побудови композицій ідентичний новим засадам візантійського мистецтва, які сформувались у християнських регіонах візантійського сакрального впливу, де, починаючи із IX ст., устійнилась нова сакральна іконографічна естетика. Постаті чи орнаментальні мотиви вирішені в одній площині, композиційно розвернуті у зображувальному просторі. Зображення подані в узагальнених формах, властивих пізньоеллі-ністичним традиціям. Нова стильова система домінувала в українському сакральному мистецтві до початку XVI ст., коли поступово видозмінилася під впливом Відродження.
Весь цикл шиферних плит парапетів хорів Софії Київської заповнений орнаментальною знаковістю зі загальнолюдською або космічною символікою: теми народження та смерті, дня і ночі; основні природні стихії {вогонь, повітря, вода, земля). Такий цикл орнаментальних елементів на парапетах хорів є і на шиферному саркофазі Десятинної церкви. На його накритті зображені чотири кола зі символічними розетками, що втілюють ідею чотирьох періодів життя в уявленні середньовічних мислителів (народження, життя, смерть, відродження). Деякі символи простежуються у згаданих плитах парапетів хорів.
У XII ст. скульптура княжої доби переживає певну метаморфозу, з'являються сюжетні зображення фігур людей, тварин, фантастичних полімофічних бестіяріїв (зображень фантастичних тварин) та ін.
Хори Успенського собору Печерського монастиря були прикрашені сюжетними композиціями зі зображеннями постатей святих. Із цих рельєфних шиферних плит збереглися дві симетричні композиції святих вершників. Вершники показані один навпроти одного, створюючи так звані антитетичні (дзеркально відображені) композиції, широко практиковані у світовому мистецтві. У XII ст., коли актуальною стала проблема захисту країни, якій загрожували степові орди, відбулася своєрідна воєнізація святих, зокрема святих воїнів, котрі уособлювали ідею національного захисту держави. Такими священними прообразами ратної справи були зображені на першій плиті св. Георгій Каппадокійський і св. Федір Стратилат, на другій — св. Нестор (котрий вбиває гладіатора Лія) і св. Дмитро. Подібні композиції були поширені у мистецтві Середньовіччя, однак у київському варіанті вони засвідчують про власні художні ознаки монумента-лізму і поетизації.
Святі Георгій, Дмитрій, Федір Тирон та Федір Стратилат, що вшановувались християнством як святі мученики, з кінця ІХ-Х ст. стають патронами полководців, імператорів і воїнів, зображуються у військових обладунках з мечем і списом в руках, часом верхи, символізуючи перемогу християнства над язичництвом, добра над злом. Поява цих зображень у таких антитетично-геральдичних композиціях на фасадах центральних столичних храмів, ймовірно, мала захисний характер і відображала конкретну історичну реальність — усвідомлення наближення воєнної небезпеки. Культ святого Георгія-Юрія набув особливої популярності у ХІІ-ХШ ст. як патрон князів у їхніх ратних справах. Зображення святих воїнів цього періоду популярні в творах ужиткового та декоративного мистецтва, монументальних храмових розписах.
Унікальний комплекс становлять два рельєфи з Києво-Печерської лаври. Один зображає боротьбу героя з левом, інший — жінку або чоловіка, які сидять на колісниці, запряженій парою левів. Більшість дослідників вважає, що композиції відображають сюжети античної міфології — боротьбу Геракла із левом і Діоніса на колісниці. Античні мотиви часто зустрічаються в декоративному мистецтві княжої доби: грифони, кентаври, дракони, Александр Македонський на колісниці тощо. Розповідальні сюжети трапляються рідше. Прикладом може бути уламок шиферної плити зі зображенням воїна зі щитом і мечем, знайдений на руїнах Іринінської церкви в Києві.
До цієї групи пам'яток давньоукраїнської скульптури слід також зачислити виявлену під час розкопок на території Золотоверхого Михайлівського монастиря 17 березня 1997 р. рельєфну плиту із зображенням вершника, яка стилістично датується другою половиною ХІ-першою половиною XII ст. Пам'ятка стилістично належить до двох інших "михайлівських плит" із парними зображеннями святих вершників, плита сюжетно атрибутована як сцена "навернення Савла" (Козак, 1998, с 240-252). Хоча композиція за вершницьким сюжетом асоціюється з парними геральдичного плану рельєфами, однак вона подібна також до рельєфів Києво-Печерської лаври, оскільки глибша за семантикою, не так однозначно переможна, як "михайлівські плити", відрізняється від останніх лаконізмом пластики, цілісністю задуму, динамікою вирішення композиції тощо.
Перші дві сюжетні плити зі зображенням єдиноборства героя із левом та образом Діоніса чи Кібели, що їдуть у візку, запряженому парою левів, традиційно відносять до оздоблення палацової споруди в Берестові або Успенського собору Києво-Печерського монастиря. Тотожність стилевих і мистецьких ознак засвідчує аналогічність мистецького задуму та приналежності до єдиного комплексу. Про зміст рельєфів висловлено декілька різних припущень, однак останнім часом думки сходяться на визначенні сюжетів як боротьби Геракла з левом та зображенням Кібели як богині-опікунки всього живого — символічний образ пробудження до життя вітальних сил природи (Архіпова, 1947, с 53-67).
Цикл шиферних, орнаментальних і сюжетних композицій виконаний у руслі візантійської стилістики, проте з київсько-руськими творчими новаціями.
Певні зміни виявилися в XII ст., коли окремі скульптори працювали у традиційному візантійському руслі, а інші творили під впливом романського мистецтва, яке утверджувалося тоді в країнах Заходу. Ці тенденції особливо відчутні в декоративній скульптурі Чернігова, Галича, Холма, а також скульптурних циклах, створених галицькими майстрами на теренах Володимиро-Суз-дальських князівств (Георгіївський собор у Юр'єві-Польському, Дмитріївський собор у Володимирі та храм Покрови на Нерлі — споруди, що існують як цілісний мистецький комплекс).
У традиційні форми декоративного мистецтва з переважно геометричним і рослинним орнаментом втілювалися мотиви птахів, фантастичних звірів, навіяні міфологічними слов'янськими сюжетами, співзвучними зі "Словом о полку Ігоревім". Капітелі Борисоглібського храму в Чернігові, рельєф із драконом з Галича, серії рельєфних плиток зі зображенням бестіяріїв із Галича, — скульптурних фантасмагоній із цих храмів, побудованих галицькими майстрами, що збереглися на терені Володимиро-Суздальської Русі.
Дрібна культова пластика. Окремий розділ скульптури княжої доби становить дрібна металева і кам'яна пластика. Такі невеликі за формами шедеври середньовічного мистецтва засвідчують популярність художньої культури серед населення. Твори здебільшого є копіями існуючих у храмах Київської Русі шедеврів настінного чи станкового живопису, які переважно втрачені. Дрібні ікони становлять іноді єдині іконографічні зразки, що зберегли для нас уявлення про іконографічні процеси в скульптурі княжої доби. Поширювалися сюжети Євангелія, образи Христа, Богородиці та ін.
Серед нагрудних іконок поширені мотиви Розп'яття, Богородиці Одігітрії, Богородиці Замилування, Богородиці Знамення, Ісуса Христа Пантократора, Іоанна Богослова, святих Костянтина і Олени, Бориса та Гліба, із сюжетних сцен — сцени Благовіщення, сходження в пекло, оплакування, Гріб Господній.
Найдавніші твори кам'яної пластики виявлені у Тмутаракані, Києві, Херсонесі. У Києві найбільша колекція таких мистецьких виробів була у збірці Б.І. і В.Н. Ханенків. Зокрема, поява у кам'яній пластиці зображення Гробу Господнього пов'язується з можливим подорожуванням давньоруських людей до "Святої землі". Згодом такі іконки були наділені ознаками зцілення від різних захворювань. Під час розвідувальних робіт 1977 р. на Замковій горі (Київ) виявлено стулку енколпіона-квадрифолія зі зображенням Розп'яття (розмір 68x51 мм). Великий хрест з тілом Христа створює головну вісь зображення. На стулці вміщено композиції Розп'яття з пристояними Богоматір'ю (ліворуч) та Іоанном Богословом. Над головою Христа розташовано трьох птахів. Птах у центрі за розмірами більший від інших, сидить на верхівці хреста і вписується у верхній виступ квадрифолію. Це — Фенікс, символ воскресіння і безсмертя. Подібні композиції у XI-XV ст. поширені в мистецтві Візантії та Київської Русі (Івакін, 1999).
У музеї-заповіднику "Києво-Печерська лавра" зберігається мідний, інкрустований черню хрест (23,3 х 14,8 х 2,77 см). За переказом, він належав Маркові Печернику. (Додаток 2, іл. 154). Ця пам'ятка металопластики перебуває у стадії наукового вивчення. Хрест датовано кінцем XI ст. на тій підставі, що про Марка — ченця Печерського монастиря — згадується 1090 p., коли мощі Феодосія Печерського перенесено із печери до щойно побудованого Успенського собору. Вважається, що Марку могла належати лише коробчаста частина хреста, а пластина зі зображенням Розп'яття виготовлена пізніше. Хрест має чотири прямі дещо заокруглені кінці. На зовнішній стороні виконана фігура Христа серед 12 апостолів і святих Феодора та Георгія (його зображення стерте і ледве вгадується) із супроводжуючими грецькими написами. По боках на рівні голови Христа — монограми ІС-ХС. Тут Христос зображений як учитель. Такий іконографічний образ надзвичайно подібний до Пантократора, має численні аналогії в мистецьких пам'ятках ранньохристиянського і візантійського періодів. Проте композиція із зображенням Христа в центрі серед фронтально розміщених апостолів зустрічається рідко (Пуцко, 1987).
Дрібна культова пластика — унікальний феномен періоду утвердження нової віри, коли поєднувались ідеї адаптованого християнства та відкинутого язичництва. Вироблялася дрібна металева, кістяна, дерев'яна, кам'яна та керамічна пластика; невеличкі за розміром нагрудні іконки, хрестики-енколпіо-ни, перстені тощо. Існував цей вид християнського мистецтва паралельно із наручними браслетами, які тематично відтворювали ідеологію народних звичаїв, купальської ночі, веснянок, народних свят, пробудження природи з традиціями глибоко закоріненого язичництва. Християнські нагрудні ікони (одно- чи двосторонні) зображають майже виключно християнські сюжети, становлять копії іконних мотивів, запозичених зі станкового іконного та монументального живопису або книжкових мініатюр. Можливо, виняток становили двосторонні нагрудні медальйони, так звані змійовики (де з одного боку зображено християнський мотив, а з іншого — антична Медуза Горгона), наприклад, змійовик Володимира Мономаха. (Додаток 2, іл. 155).
У візантійській столиці такі винятково цінні культові предмети виконувались з коштовних і напівкоштовних твердих порід каменя. В Україні, навпаки, ці речі для особистісного використання безпосередньо різьбилися із м'яких порід каменя, дерева чи бронзи. Бронзові, кам'яні та керамічні предмети витримали проби часу найкраще.
За специфікою дрібні іконки — вироби, наближені до ювелірного мистецтва, оскільки переважно виконують адекватні функції. їх виготовлення вимагало художніх знань, вміння використовувати спеціальні інструменти тощо. Дрібні іконки розраховані на сприйняття із близької відстані, тому виконавці ретельно проробляли деталі, шляхетно опрацювали фактуру поверхні, здійснювали витончену шліфувальну обробку та ін.
Особливе значення надавалось іконографічним мотивам пластики. Цікаво, що дві найдавніші іконки, виконані близько середини XIII ст., зображають різні композиції на тему "Невір'я Фоми". Вищий рівень вирізняє іконку з Княжої гори* поблизу Канева, виконану зі світло-зеленуватого каменя, стеатиту (мінерал підгрупи шарових силікатів). Тут дві із виразними жестами фігури розкривають сутність зображеної сцени: Христос активним монументальним жестом декларує факт Воскресіння і нахилена постать Фоми, який з недовір'ям ставиться до цього, намагається навіть доторкнутися до рани від солдатського списа. Незважаючи на мініатюрний розмір, композицію характеризують риси монументалізму. Ймовірно, це ремінісценція монументального розпису стінописів одного із храмів Канева чи Києва княжої доби. Друга — київська іконка, поступається за рівнем виконання першій, трактуючи тему в дещо побутовий спосіб.
Символіка нагрудних іконок мала переважно характер оберегів, які охороняли власника від різних негараздів та захворювань. Оригінальним зразком нагрудної іконки є знайдений у Переяславі-Хмельницькому двосторонній стеатитовий медальйон із зображенням святих Козьми та Дем'яна. Святим лікарям присвячені численні храми і твори станкового малярства. Іконка мала оберегову функцію, зокрема стосовно здоров'я дітей. Під час християнського обряду хрещення виконувалася спеціальна молитва новонародженого, коли священик молився до святих Козьми та Дем'яна за здоров'я новонародженої дитини. Такий медальйон-оберіг користувався великим попитом серед різних верств населення — простого люду, бояр, князів, духовенства.
У ХІІ-ХШ ст. збільшилася кількість нападів на Русь зі сторони степу (тобто кочових племен печенігів-половців) і з Півночі (відокремлених від Києва Ростово-Суздальських, а згодом Московських князівств).
У монументально-декоративному, станковому малярстві та скульптурі популяризувався образ святого воїна: архангела Михаїла, святого Георгія-Юрія, святих Федора Тирона, Федора Стратилата та ін. Водночас був популярний болгарський святий Димитрій Солунський. Його зображення в монументальному мистецтві відомо у мозаїці Дмитріївського, тепер Михайлівського, монастиря (Київ). Композиція виконана у плані монументальних іконних зображень. Святий Димитрій Солунський представлений на повний зріст, одягнутий у давньоримські військові обладунки, правою рукою він тримає спис, лівою опирається на щит. У двох верхніх кутах композиції — зображення двох ангелів; ангел праворуч від святого подає йому меча. Загальний настрій композиції урочистий і величавий, її пронизує ідея захисту Вітчизни, яку реалізують святі воїни.
Окрему групу пам'яток ХІІ-ХШ ст. становлять срібні браслети традиційного язичницького культу, що дістав християнську назву Ніч на Івана Купала. Існує кілька таких предметів у різному стані збереження. їх тематика символічно-геральдична, однак відомі також фігуративні сюжети, пов'язані із розважальними ритуалами купальських ночей, простежуються і міфологічні сюжети звільнення бога Ярила із тенет Змія-Дракона, Ярило зі списом оживляє рослину тощо. Деякі сюжети аналогічні міфам Близького Сходу, зокрема давнього Єгипту. Відповідні сюжети властиві символічним зображенням боротьби Соко-ла-Ярила із Драконом-Змієм та ін.
Двовір'я у його різновидах триватиме ще декілька століть (подекуди сягає майже нашого часу), поки релікти язичництва не синкретизуються у народних звичаях святкувань Різдва Христового, Воскресіння, Зелених свят та ін.
Галицькі керамічні плитки з рельєфними зображеннями. На цей феномен декоративного мистецтва стародавнього Галича вперше звернуто увагу під час розкопок на території Галицько-Волинського князівства, які проводила у 1955 і 1959 pp. археологічна експедиція на чолі з М.Каргером (Ленінград, тепер С.-Петербург). Неподалік від залишків Успенського собору давнього Галича, у розкопках 1955 р. виявлено значну кількість фрагментів рельєфних керамічних плиток; 1959 р. тут також знайдені подібні пам'ятки. Відкриття галицького Успенського собору належить археологові Я.Пастернаку, котрий зробив опис покриття підлоги.
Керамічні плитки, якими зазвичай прикрашали підлоги давніх храмів Русі XI—XIII ст. (переважно Галичини і Буковини), були покриті поливою і суцільно декоровані невисоким рельєфом. Із 310 знайдених фрагментів рельєфним рисунком прикрашені 224 фрагменти плиток, решта гладкі. Багато плиток потертих. За пропорціями плитки близькі до квадрата: 14x12 см або 12x11 см, товщина 1,5—1,7 см; відтиснуті у дерев'яних формах, рельєф декоративних зображень невисокий — 1,5 см, його гострота згладжена покриттям поливою одним із трьох кольорів: жовтого, зеленого, коричневого, у деяких плитках, покритих прозорою поливою, проглядався колір кераміки.
На 224 декоративних плитках виявлено 12 варіантів зображень, окремі з них реконструюються тільки частково. Переважно зображені грифони*, птахи сіріни**, прямокутна сітка, пальмові віти та сім варіантів рослинного орнаменту, частини якого закомпоновано по діагоналі плиток.
За характерними особливостями розрізняють два види плиток. До першого можна віднести плитки, де відсутня рамка, що обрамлює декоративне зображення. Плитки другого виду вдвічі товстіші від перших, більші за розміром і не покриті поливою, форматом близькі до квадрата — від 15x14,5 до 17x16 см, більшість плиток мають товщину 3,3-3,5 см, окремі — 5 см. Виготовлені плитки у дерев'яних формах. На відміну від плиток першого виду, їх декоративні зображення закомпоновані у крузі (круг часто подвійний). Кути плиток заповнені орнаментальними мотивами, що становить логічний перехід до прямокутної форми.
Другий вид плиток вміщує десять зображувальних варіантів і один орнаментальний. Перший варіант — зображення фантастичної людини із двома хвостами, другий — орел у геральдичній позі, третій-шостий — фантастичні птахи із розквітчаними хвостами, сьомий-восьмий — грифони, дев'ятий-десятий — звірі (барси), одинадцятий — симетрична, орнаментально-декоративна композиція.
Із 317 видобутих фрагментів лише вісім покриті поливою. Рельєф плиток другого виду низький і покриття поливою не давало змоги робити чітке зображення. Мабуть, тому майстри відмовились від покриття поливою плиток цього виду.
Для плиток першого виду питання стосовно дат постає чіткіше. Безумовно, основна група плиток розкопана у Галичі й становить фрагменти розібраної підлоги Успенського собору, тобто стосується побудови храму, який датується першою літописною згадкою 1157 р., до цього часу відноситься і виготовлення плиток першого виду.
Реальні хронологічні дані про плитки другого виду відсутні. їх датування ґрунтується на стратиграфічних даних розкопок і стилістичному характері творів, обмежується періодом між другою половиною ХН-першою половиною XIII ст. Однак верхня дата може бути дещо уточненою розгромом Галича монголами 1241 р.
Покриття підлог сакральних палацових і заможних житлових приміщень поширювалось на Русі з кінця X до XIII ст. Зазвичай це були не орнаментовані квадратні плитки, покриті глазур'ю. На підлогах вони укладені відносно стін під кутом 45°, пусті місця, які залишались уздовж стін, заповнювались трикутними плитками. Крім квадратних і трикутних плиток, були підлоги із фігурними плитками. Плитки переважно однокольорові, жовті, зелені та коричневі. Плитки з рельєфними орнаментами, за винятком галицької землі, ніде більше на Русі не застосовувались.
Знайдені у Галичі рельєфні плитки становлять унікальне, локальне, характерне тільки для цього регіону явище, вони знайшли практичне застосування у декількох столичних будівлях і як рідкісні винятки проникали в інші міста Галицько-Волинського князівства, ймовірно, також у Василів чи Володимир-Волинський. Недостатньо даних і стосовно композицій загального укладання плиток на підлозі храму чи іншого приміщення, хоча відсутність плиток трикутної форми могла б засвідчити, що вони укладались не під кутом, а паралельно до стін приміщення. Знахідка круглої плитки першого виду дає змогу допустити, що у центрі храму під куполом формувалась кругова композиція із пли-ток-омфалій (Малевська, Раппопорт, 1978).
Окреме питання становить мистецька генеза галицьких орнаментальних плиток. На перший погляд, не викликає сумніву їх романо-візантійський характер, поєднаний із орнаментальними впливами мистецтва Сассанідського Іраку. Такі впливи поширились на галицьких теренах з творами ужиткового та декоративного мистецтва, їх наслідуванням у середовищі численних кочових племен, які в середині — другій половині І тис. мігрували через Прикарпаття на Південь та Захід Європи.
У 40-х роках XX ст. український дослідник Іван Старчук (1894-1950) писав, що безпосереднім взірцем для рельєфів галицьких плиток із грифонами, зооморфними і рослинними зображеннями, були металеві прикраси кінської збруї, одягу, зокрема пряжки східних поясів та їх різноманітні наслідування, широко уживані в побуті скіфів, різних кочовиків і слов'ян. Наукові здобутки вченого і митця висвітлюють сучасні видання (Филипчук, 1993; Купчинсь-кий, 1998; Яців, 2001). Орнаментальні сюжети галицьких керамічних плиток відображають впливи образно-стилістичної системи декоративної кераміки Візантії. В свою чергу галицькі керамічні плитки були посередником у просуванні візантійських художніх впливів на північний Схід (Кошовий, 1997; 1998). Відтворення сюжетів керамічних плиток галицькими майстрами на теренах Володимиро-Суздальської Русі засвідчує високохудожнє оформлення храмів — Покрова на Нерлі, Георгіївському соборі в Юр'єві-Польському та Дмитріївсь-кому соборі у Володимирі.
Незважаючи на численні стилістичні, сюжетні, ідейні впливи, галицькі керамічні плитки ХІІ-ХІП ст. становлять окремий високохудожній культурний феномен. Тому вчені кваліфікують їх самобутнім мистецьким явищем української культури періоду Середньовіччя (Ткачук, Тимус, 1997).
В іконографічних джерелах декоративних мотивів галицьких плиток домінують образи тератологічного* характеру, тобто образи фантастичних звірів і птахів. Витоки тваринного (звіриного) стилю сягають останніх тисячоліть до нашої ери, а саме — мистецтва Ассирії, Вавилону, Ірану, периферій елліністичного Сходу. Тваринний стиль присутній у всіх видах монументального, декоративно-ужиткового, ювелірного, рукописно-книжкового мистецтва, яке особливо зазвучало в яскравих образах мистецтва Середньовіччя.
165(1). Другий тип керамічних галицьких плиток. XII ст. Варіанти 1-6. Споруди Давнього Галича.
Для цілісного бачення тератології як унікального євразійського історичного, філософського і мистецького феномена доцільно брати до уваги такі положення:
• зображення звірів у мистецтві укорінено в первісних тотемістичних уявленнях людини, що традиційно продовжували існувати майже в усіх народів упродовж історії, модифікуючись залежно від чинників часових і географічних;
• унаслідок суспільних і державних утворень, узагальнення родових тотемів і релігійних уявлень відбувалося формування тератології, яка набуває значення ідеологічно-релігійних і державних символів;
• кочівний або напівосілий побут євразійських степів і приморських полісів, на основі яких відбувалися взаємозв'язки зі суспільствами стародавнього світу, становить підґрунтя розвитку яскравої високомистецької філософсько-осмисленої тератології на теренах від Тихого океану до Атлантики (колосальна роль тут належала великому переселенню народів);
• із поширенням нової християнської релігії, яка впродовж майже трьохсотлітнього періоду існування не мала власної образотворчої символіки, тератологічний струмінь синкретизувався з ідеологією християнства;
• в процесі утворення середньовічних ранньофеодальних держав тератологічний епос пережив новий розквіт, диференціювався соціально і семантично.
Хоча розвиток відбувався начебто по прямій лінії — від "візантійсько-романського" символізму до "готичного реалізму", за кожним художнім явищем завжди у прихованому вигляді простежується певне відношення до давньої символіки. Процес переадаптації символів відбувався довго і суперечливо. Християнізація не скрізь приживалась швидким і докорінним переосмисленням тератологічних образів язичницької міфології. Деякі символи, зберігаючи давній зміст, наповнювались новими формами. Крім того, нові ідеологічні концепції зумовлювали певні релігійні уявлення, що не мали сюжетних схем у попередньому мистецтві. Так народжувались легенди та численні апокрифи Середньовіччя.
Тваринний тератологічний образний світ, властивий галицькому Середньовіччю, багато в чому відповідав тенденціям двовір'я, що поступово згасали (Вагнер, 1964, с. 106).
Наукові джерела засвідчують початок білокам'яної архітектури на Володими-ро-Суздальській землі в період князювання Юрія Довгорукого та будовах Андрія Боголюбського і його наступників (Іоанісян, 1981, с 357).
Професійні артілі-об'єднання висококваліфікованих майстрів сакрального будівництва, білокам'яної різьби та фрескового малярства відомі у давньому Галичі. На Володимирівській землі їхня діяльність зафіксована кількома пам'ятками. Перший приїзд майстрів пов'язаний із побудовою двох храмів за Юрія Довгорукого: церкви Бориса і Гліба в Кідекші (1152) та Спасо-Преображенсько-го собору (1152-1157). Під час другого приїзду майстри брали участь в архітектурних побудовах Андрія Боголюбського у 1158-1165 pp., коли була зведена знаменита споруда Покрови Богородиці на Нерлі (Воронін, 1996, с 600-604). Третій приїзд галицької артілі майстрів відбувся за князя Всеволода III Велике гніздо і пов'язаний зі спорудженням та оздобленням рельєфами Дмитріївського собору у Володимирі (1194-1197).
Галицьких майстрів у 1230-1234 pp. запросив Святослав Всеволодович для оздоблення Георгіївського собору в Юр'єві-Польському; 1238 р. вони брали участь у реконструкції дверей церкви Різдва Богородиці в Суздалі, куди князь Святослав Всеволодович переніс столицю.
Запрошення майстрів із Галича для виконання будівельно-оздоблювальних робіт пояснювались їхнім високим професійним і мистецьким рівнем, хоча важливою була родинна спорідненість княжих сімей. Можливо, цьому сприяв політичний союз між володимирівським князем Андрієм Боголюбським і галицьким князем Володимиром. Відомо, що сестри володимирівського князя Андрія Боголюбського мешкали у Галичі.
У декорі сакральної архітектури Володимиро-Суздальської Русі поєднання рослинних мотивів із тваринними з'явились не одразу. Галицькі майстри оздоблювали стіни храму Покрови на Нерлі (1165) рельєфами грифонів, зображеннями левів і барсів, хвости яких закінчувались рослинними формами. Проте на капітелях храму використано зображення левів і барсів без рослинних хвостів. Покрова на Нерлі побудована й оздоблена за єдиним ідейним задумом. Храм зведений у винятково прекрасному природному середовищі. Він сприймається світлим монолітом суцільно на тлі неба. Особливий повітряний простір, рівнинний ландшафт, плесо водоймища, в якому відбивається архітектура — все разом створює казковий образ споруди.
Відомою пам'яткою мистецтва княжої доби є срібна чаша із Чернігова, на дні якої розміщена епічна двофігурна сцена "Давид і Мелодія" (XII ст.). Давид і персоніфікована в образі дівчини Мелодія оточені тваринами і птахами, які застигли, вслухаючись у звуки Давидової арфи. Увесь комплекс скульптурного оформлення Покрови на Нерлі присвячено цій ідеї: тут домінує центральна постать Давида. Як і на чернігівській срібній чаші, біля Давида найвище зображені два птахи, нижче них — леви-сторожі. У скульптурі храму Покрови на Нерлі простежується не лише втілення ідей покровительства небесних сил, а й властива земному світові боротьба світлих і темних сил. Цей світ охороняють леви та барси, в яких проростають рослинними елементами хвости. Це засвідчує їх містичну фантастично-фольклорну сутність і наближає до мотивів згадуваних галицьких плиток.
Спорудження Дмитріївського собору (1194-1197) у Володимирі в період князювання Всеволода III має значно більше елементів декоративного поєднання тварин і рослин. У рельєфах Дмитріївського собору та плитках із Галича наявні деякі спільні іконографічні мотиви, хоча загальна декоративна концепція споруди істотно відрізняється насиченням скульптурних елементів від Покрови на Нерлі. Скульптура Дмитріївського собору справляє сильне враження завдяки надзвичайній наповненості зображеннями птахів, звірів, фантастичних істот, що суттєво відрізняються від відомих явищ романського мистецтва. Зооморфна скульптура Дмитріївського собору значно різноманітніша, ніж антропоморфна. Передусім тут особливу групу становлять проміжні, напівлюдські істоти, а також поліморфні істоти, де поєднані прикмети звірів та птахів, і окремо — тваринні істоти та мотиви птахів.
У період закінчення спорудження храму Покрови на Нерлі фасадна скульптура Володимиро-Суздальської Русі перетворилась в органічну частину художньої культури краю, формуючи самосвідомість княжої верхівки і широких верств населення. Фасадна пластика Дмитріївського собору втілює килимний спосіб декорації. Тут вміщено понад 500 рельєфів фігур людей, звірів, птахів, рослин, міфологічних сюжетів не враховуючи численних дрібних фігур у різних архівольтах порталів; різьбою оздоблено понад тисячі кам'яних блоків. Пластика становить художнє довершення володимирівської скульптури XII ст. Спільність іконографічних прикмет скульптурного Галича і фантастичних образів галицьких керамічних плиток засвідчує, що майстри і будівельники, виконавці художніх циклів декоративної різьби фасадів Дмитріївського собору привнесли сюди і традиції декоративного мистецтва Галицької Русі.
Безумовною перлиною мистецтва Володимиро-Суздальського краю є побудований галицькими майстрами Георгіївський собор (1230-1234) у Юр'єві-Поль-ському. Порівняння іконографічних зразків декоративних композицій на плитках Галича і рельєфів стін собору підтверджує їх подібність. Якщо прийняти рельєфи Покрови на Нерлі за певний початковий етап будівельно-мистецької діяльності галицьких майстрів у Володимиро-Суздальській Русі, то у Георгіївському храмі Юр'єва-Польського йдеться про завершальний етап формування тератологічних образів. Техніка галицьких майстрів відчувається повсюдно, зазначені аналогії характерні для різьблення Дмитріївського собору. В цьому випадку доцільно взяти до уваги специфіку застосованих матеріалів, розмір творів та індивідуальне образне мислення окремих творчих особистостей. Автор керамічних плиток із Галича прагне передусім утвердити своїм мистецтвом гармонію і красу. Компонуючи образи у коло чи подвійні кола у квадратах, він намагається ідеально розвернути зображення на площині кола. Супутні рослинні елементи дуже гармонійно вписуються у просторові композиції, не викликаючи зорових напружень. Тут відчувається певна, ніби давно існуюча, часово узгоджена, "академічна" завершеність. Своєрідна "академічність" в Юр'єві-Поль-ському характерна для канонічно-іконографічних сакральних образів. Викликають захоплення краса фронтальної величної постаті гармонійно "розгорнутого" на площині стіни св. Георгія, Розп'яття, дві поколінні постаті ангелів, які, очевидно, належать до композиції півфігурного "Деїсуса". Тут розміщені три фігури: Авраам і два ангели за столом (зі сцени "Гостювання Авраама") та фронтальні жіночі маски. Однак зовсім інакше вирішені тератологічні образи, що іконографічно взоровані на мотивах галицьких плиток. Проте тератологічні зображення тут значно експресивніші, художньо яскравіші порівняно з образами на плитках. Вони індивідуально творчо вирішені, високопрофесійні у мистецькому сенсі. Безперечно, ці зображення належать до вагомих здобутків українського мистецтва періоду Середньовіччя.


загрузка...