загрузка...
 
3.2. Архітектурно-декоративна та статуарна пластика
Повернутись до змісту
Традиції візантійського мистецтва в українському культурно-мистецькому середовищі постійно модифікуються, адаптуючи романські форми переважно в оборонному та сакральному будівництві.
Розвиток готики як домінуючої після візантійського та романського стилів мистецької течії в Європі простежується у середині XII ст. Нові формальні й концептуальні стильові тенденції, започатковані у період будівництва кам'яних соборів на півночі Франції, поширились до північних берегів Середземного моря, а в деяких регіонах проіснували до початку XVI ст. Готику в світовому контексті архітектурної логіки зведення кам'яної споруди можна зіставити лише з архітектурою давнього Єгипту. В готичній архітектурі домінують геометрія та рисунок, досконало вирішені проблеми синтезу мистецтв, гармонії пропорцій і краси споруди. Якщо у візантійській архітектурі декоративно-монументальні види мистецтва зосереджувались на декоруванні інтер'єрів храму, то у готиці інтер'єр ґрунтувався на зіставленні архітектурних форм; пластичні мистецтва, зокрема Скульптура, винесені на зовнішні стіни храмів та інших будівель.
Стиль готики поширився у XIII-XV ст. на теренах Русі, де серед віруючих паралельно із традиційним православ'ям існував католицизм. Відповідно набула розвитку й сакральна скульптура, яка поступово з'являється і в православних храмах. У регіонах, де православ'я склалося як єдина релігійна конфесія (Київ, Кам'янець-Подільський, Крим), сакральна скульптура розвивалися в стильових традиціях візантійського іконопису. Переважно використовувалися традиційні іконографічні мотиви. їм були властиві духовність, величавість, своєрідний монументалізм стильового вирішення, незважаючи іноді на невеликий формат творів. Скульптурі того часу властиві такі самі стильові трансформації, як й іншим видам образотворчого мистецтва.
Визначною пам'яткою сюжетної пластики є оклад Галицького євангелія XIV ст. Давній майстер безумовно мав глибоке відчуття стилістики, розвинуте творче мислення, володів засобами художнього синтезу.
До київських пам'яток XV ст. належать два рельєфи зі зображенням Оранти. На замовлення князя Семена Олельковича 1470 р. виконано ре-льєф-триптих із зображенням Богоматері-Оран-ти й Антонія та Феодосія Печерських. Рельєф розміщувався на стінах апсиди собору, але під час будівельних робіт у 90-х роках XIX ст. його вмуровано в стіну великої Лаврської дзвіниці. В іншому рельєфі зображена тільки Оранта; іконографічно точно вмонтовано в архітектонічну рамку струнку постать Богородиці з молитовно піднятими руками. Моделювання рисунка легке, вирізняється життєвістю, гармонією, грацією (зберігається рельєф у музеї Печерського монастиря).
Архітектура в Україні ХІІ-ХШ ст. розвивалася в руслі романських форм, на які переважно орієнтована й архітектурно-декоративна пластика. Тут домінував площинний рельєф, реалізований на принципі поглибленого тла, що підкреслює площинність стіни споруди. Ці засади домінували ще XII ст. у скульптурах Галича, Чернігова, ймовірно, Холма. Готичні форми у XII ст. з'явилися « Галичі. Про будівництво Галича, який зазнав нищівної руйнації від татаро-монголів, засвідчують лише рідкісні збережені фрагменти. Йдеться про рельєф — зображення дракона із Успенської церкви XIII ст. у Галичі. При будівництві храму (закінчено 1538) використано матеріал зі зруйнованого Успенського собору, побудованого у XII ст. Блок каменя, на якому вирізьблено рельєф, вмуровано невисоко від підлоги в інтер'єрі храму. Реконструкцію Успенського собору XII ст. у Галичі здійснив археолог О. Тіц. Згідно з реконструкцією, первісним походженням рельєфу із драконом розглядається один із блоків завершення південного порталу храму. Саме цей портал становив типово готичну симетричну композицію, що вміщувала два антитетично (тобто у дзеркальному відображенні) закомпонованих драконів із хризмою (ранньохристиянська емблема Христа) в центрі. Ця горельєфна композиція не має нічого спільного з традиційною галицькою пластикою пророманського характеру. Композицію характеризує високий пластичний рівень, фігура дракона сповнена руху і ніби летить у повітрі, випускаючи із пащі полум'я; образ дракона втілює хижість і гостроту. Такі ознаки простежуються в тератологічних мотивах керамічних плиток з підлоги цього храму (Крвавич, 1982).
Землі Галицько-Волинського князівства у XIV ст. захопили Польща й Угорщина. Відтак паралельно з існуючим православ'ям впроваджувався латинський обряд, здійснювалося будівництво відповідних цій конфесії сакральних готичних споруд. Готичний стиль поширився на оборонно-замкове, міське адміністративне (ратуші) та житлове будівництво. Поступово формувалися міські готичні комплекси (Львів, Дрогобич, Самбір, Белз, Добромиль, Мукачеве, Ужгород та ін.). Готичних рис набули тодішні храми, наприклад, церква у Посаді Риботицькій, св. Юра у Львові (розібрана у XVIII ст.), замкова церква у і Зимному поблизу Володимира-Волинського, замкова каплиця у Хотині тощо. Більшість тогочасних готичних міських ансамблів були побудовані з дерева. Внаслідок частих пожеж (зокрема, у Львові, 1527) вони перестали існувати, що також стосується готичної дерев'яної та кам'яної скульптури.
Збережені пам'ятки готичної скульптури були вилучені з архітектурного контексту, існуючи як окремі експонати станкового (переносного) характеру або фрагменти декору архітектурних споруд.
На відміну від періоду княжої Русі, коли для скульптури використовувались здебільшого камінь-вапняк, пісковик, шифер, інколи мармур, привезений із Півдня, переважав вапняк, підльвівський алебастр (ангідрид), кристалистий закарпатський мармур, а також дерево, зазвичай левкашене, поліхро-моване, золочене.
Про скульптуру Галицько-Волинського князівства дізнаємося із літописних джерел. Галицький літопис згадує Авдія (Овдій; роки народження і смерті невідомі) — скульптора-різьбяра XIII ст., котрий працював у Холмі. Він прикрасив західний і південний фасади храму Іоанна Золотовустого чотирилики-ми капітелями, які увінчували колони, що підтримували склепіння храму, виконав рельєфні зображення Спаса та Іоанна Золотовустого над порталами (1259). Різьблення пофарбоване і покрите позолотою. Давні традиції поліхро-мованої скульптури відомі в країнах Європи та в Україні. Поліхромованою була скульптура античності, рештки поліхромії збереглись на статуї Збруцького ідола. Унікальну скульптурну пам'ятку княжого Холма становила споруда світського характеру, або вежа, увінчана зображенням орла. Аналоги стилістичних якостей холмських пластик простежуються в архітектурно-скульптурних спорудах, виконаних майстрами із Галича на теренах Во-лодимиро-Суздальської Русі, де трапляються елементи чотириликих капітелів, анімалістичні й інші мотиви.
Мабуть, найдавнішими скульптурами Галичини періоду польського володіння слід вважати два алебастрони — зображення Богоматері з дитиною і страждаючого Христа. Обидві скульптури мають додаткові сюжетні рельєфні зображення на постаментах. Перша із них — так звана Яцкова Мадонна. Виконані обидві скульптури із матеріалу, який належить до геологічних шарів під назвою "руський мармур" із місцевості поблизу с Журавки на Львівщині. Статуетка Яцкової Мадонни складна за сакральною символікою. Це фронтальна, укоронована і пишно драпірована постать Богородиці, яка тримає на лівій руці маленького Ісуса в короні (у його руці — царське яблуко), правою рукою вона підтримує ніби оперте об неї розп'яття, де Христос розп'ятий на "Дереві Життя". Фігуру Христа зверху до низу обвиває змій. На голову змія на постаменті наступає ногою Богородиця. Внизу на постаменті — кінна постать св. Георгія, який списом пронизує змія. Перед св. Георгієм навколішки у молитовній позі — 261. Яцкова Мадонна. Львів. XIV ст. постать донатора, яку дослідник мистецтва Алебастр. Львів. Історичний музей.
М.Гембарович атрибутував як короля Людовіка Угорського (1370-1382) (Мап-kowski, 1974). Твір становить копію з привізного готичного зразка, виконану ремісником-аматором.
Назва скульптури "Яцкова Мадонна" пов'язана з особою домініканського місіонера Яцека Одровонжа, члена домініканського "жебракуючого" ордена бра-тів-проповідників. Орден за дорученням Святого Престолу здійснював реалізацію місії поширення християнства у світі. Згідно з легендою, місіонер привіз цей твір із Києва.
У Києві в 20-30-х роках XIII ст. засновано домініканський монастир, організація якого приписується Яцеку Одровонжу. В XV-XVII ст. Яцек Одровонж був канонізований на святого, проголошений апостолом і засновником католицьких монастирів на Русі. Серед публікацій про св. Яцека, зокрема його перебування у Києві, найдавніше є "Житіє св. Яцека", написане у XIV ст. домініканцем Станіславом. Воно оповідає, що "в році 1222 св. Яцек разом із своїми товаришами братом Гордином, братом Флоріаном, братом Бенедиктом прибув у Київ, де, поширюючи слово Боже і славлячи своїми чудесами, прийняв конвент (чин) Пресвятої Діви ордену домініканців. Там він пробув чотири роки і прийняв до ордену багатьох священнослужителів та кліриків. На початку п'ятого року повернувся до Кракова. Залишивши у Києві брата Гордина, прийшов у Гданськ, де, сіючи плодотворне слово Боже і творячи численні чуда, спонукав багатьох вступити до ордену, потім прийняв у цьому місті конвент братів домініканців та залишивши їм брата Бенедикта, повернувся із братом Флоріа-нтом у Краків..." (Щавелєва, 1984, с 139-151).
Перебування домініканців у Києві припинив 1233 р. князь Володимир Рюрикович. Польський історик Ян Длугош писав, що руський князь вбачав у діяльності домініканців загрозу Православній церкві. Активізація місії домініканців досягла кульмінації після Кирила, коли 1233 р. назрів конфлікт між ревними монахами і державною владою. Рішучий крок київського князя Володимира Рюриковича зумовлений конфронтацією з чернігівським князем Михайлом Всеволодовичем, який тоді спільно з угорцями боровся за Галицько-Волинську землю проти Данила Галицького. Володимир Рюрикович виступив на стороні волинського князя, за допомогою якого 1233 р. Галич було відвойовано в угорців, котрі сприяли поширенню католицької віри на теренах Південно-Галицької Русі (Щавелєва, 1984, с 264).
Так закінчилась місія домініканців у Києві, яка тривала десять років і була частиною глобальної ідеї впровадження католицизму на Русі. Домінікани Яцека Одровонжа переїхали до Галича, де їх взяла під опіку Констанція — дружина князя Лева, потім до Львова, де завдяки її підтримці отримали у власність храм Іоанна Хрестителя й осіли напостійно до 1945 р.
Перебуваючи у Києві, Яцек Одровонж заснував монастир Діви Марії неподалік Десятинної церкви. Можливо, первісною спорудою монастиря слугувала ротонда. Датована ротонда XII-
першою половиною XIII ст., тобто періодом перебування там Яцека Одровонжа, коли і побудовано латинський монастир (Раппопорт, 1982). Рельєф Богородиці з дитиною виконано за поширеним на Русі візантійським зразком. Однак пластика і техніка виконання рельєфа інспірована західною привізною проромансь-кою моделлю, оскільки майже всі деталі, у тому числі зображення Богоматері й Ісуса Христа, не відповідають існуючим на той час у Києві зразкам візантійської іконографії. Натомість твір виконано із поширеного в регіоні Київщини каменю вапняку, що дає підстави вважати його роботою одного з київських скульпторів XIII ст.
Залишившись на терені Львова, домінікани стали власниками ікони, так званої Домініканської Мадонни, зображеної у короні. За переказом, Домініканську Мадонну князь Лев подарував домініканам. Обидві Мадонни — Домініканська і Яцкова — зберігаються в домініканському костелі м. Гданська (Польща).
На другому алебастроні зображені страждаючий Христос і П'єта —сумна постать Богородиці, яка тримає на колінах тіло щойно знятого з хреста Ісуса. Перед цією групою розміщена поколінна постать донатора, котрий гаряче молиться. Вся композиція зображає Святу Євхаристію, де кров витікає із рани Ісуса Христа у літургійну чашу, що підставляє ангел. Семантично зображено сцену жертвоприношення Христа — акт Спасіння. Кров Спасителя визначає сутність зображення. Чаша — традиційна літургійна посудина, з якою пов'язане Святе Причастя. Крім чаші, мистецьки виконаної у золоті або сріблі, священик у ритуалі Євхаристії використав ще два художньо оздоблені предмети — ложечку і дискос.
Акт Євхаристії найважливіший у літургії та християнській вірі. Літургійне використання чаші санкціоновано словами Ісуса Христа, виголошеними під час Тайної Вечері: "...27. узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: "Пийте з неї всі, 28, бо це кров моя Нового Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів". У трактуванні цієї теми чаша звичайно стоїть на столі, можливо буває зображеною в ореолі. Чаша, зокрема зі Святими Таїнствами, становить символ християнської віри, отже — Спасіння.
Скульптури із зображенням жертвоприношення Христа своєї крові поширені в готичному мистецтві. В сценах розп'яття Христа один або більше ангелів тримають чаші, куди стікає кров Христа (чаша може зображатися і біля хреста).
В скульптурі жертвоприношення Христа Спаситель зображений у терновій короні. Про це оповідає Євангеліє від Матвія: "...18. і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ,
голову, а тростину дали в праву руку. Потім припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: "Радуйся царю юдейський". Тростина виконує водночас роль берла (скіпетр) і палиці. Пурпурова червінь є кольором володарів, а також кольором крові. Тернова корона тут домінує. Пророк Ісайя у Старому Завіті пророкував, що немає місця від підошви ніг до вершка голови цієї людини частинки тіла, позбавленої болю і страждання.
Над головою розп'ятого Пилат наказав прибити дошку із написом латинською, грецькою і юдейською мовами: "Ісус Назарянин, Цар Юдейський".
У період Середньовіччя, зокрема готики, тема Христових мук — Страстей, одна із центральних у теології, філософії, образотворчому мистецтві. До цієї теми також звертаються митці ренесансу, бароко, класицизму.
Зіставлення згаданих композицій із алебастру засвідчує, що це твори ймовірно однієї творчої майстерні, але двох різних майстрів. Автор страждаючого Христа, очевидно, сильніший як художник. У фігурі Христа привертає увагу тонке моделювання тканин, зокрема гіматія, що пластично звисає нижче його рук; з виразом обличчя гармонізує настроєвий рух голови. Особлива витонченість характеризує трифігурний рельєф на підставці статуї. Фігури Богоматері та донатора по діагоналі об'єднує в одну групу постать Христа, що лежить на колінах Богоматері. Всі три фігури далеко горельєфно винесені від тла і тому цілісно сприймаються як виразна просторова група.
До рідкісних пам'яток готичної архітектурно-декоративної пластики належить декілька відносно збережених уламків сакральної готичної споруди із с Нижанковичі поблизу Добро-миля Львівської області. Уламки використані для повторного декорування новозбудованого у цій місцевості храму XIX ст. Тут вмурована у стіну скульптурна "стопа" — опорник готичного склепіння. Опорник становить закомпонова-не схематичне зображення біблійної сцени — Даниїл у левовій ямі. Сцена є ніби символ невсипної опіки Господа над людиною у хвилини небезпеки. Даниїл — один із чотирьох головних біблійних пророків (Даниїл, Єзекіїл, Ісайя, Єремія). За біблійною оповіддю, Даниїла ще молодим було захоплено у полон, коли Єрусалим вперше завоював цар Навуходоносор (605 до н.е.). Даниїла, завдяки його винятковій мудрості, вмінню проникливо тлумачити сни, Навуходоносор підняв до становища винятково впливової особи імперії. Біблійна оповідь вміщує також апокрифічні елементи, зокрема сюжет про вкинення Даниїла до ями з голодними левами за непокору, невиконання розпорядження перського царя Дарія. Після семи днів цар повернувся, знайшов Даниїла живим та неушкод-женим і увірував у силу Бога. Цей сюжет особливо популярний у багатьох літературних інтерпретаціях і готичному мистецтві.
Консоль з Даниїлом становить укладену на геральдичний манер онтологічну групу. Традиція таких умовних композицій поширена в період візантійського та романського стилів у капітелях в архітектурі, декоративних мотивах в ужитковому мистецтві, коли весь уклад зображення зумовлювався формою самого елемента, декором якого він має стати. Тут не виконують жодної ролі взаємні пропорції компонентів, їх відбір та індивідуальні характеристики. Композиція згаданої консолі вміщує величинні зіставлення голови Даниїла посередині та двох лев'ячих фігур з обох боків.
Скульптура зазнала різних механічних пошкоджень. Пізніше її було видобуто зі стіни (нині зберігається у музеї Одеський замок на Львівщині). Це твір майстра середньої професійної кваліфікації, проте глибокої чуттєвості та вродженого таланту. Зображення втілює якості, властиві народному мистецтву, риси загострення характеру й експресії, зокрема форму зачіски (пишне волосся) пророка Авакума митець переніс на Даниїла.
Якщо попередня готична консоль із Нижанкович втілювала ідею Божої опіки над людиною в хвилини нещасть, то іншу опорну консоль, де зображено літнього чоловіка у королівській короні, можна розглядати як дар мудрого володарювання. У добу Середньовіччя народ у храмі просив Бога дати мудрого володаря. Тому людина із шляхетним, розумним, співчутливим обличчям зображена у короні — вінці володаря. Це не портрет конкретної особи, а передусім ідеальне обличчя, яке могло б викликати загальну довіру до себе: людина середнього віку, основною її домінантою є корона. Тобто особа, наділена здоров'ям, мудрістю, силою, чесністю, благородством, з короною на голові і є бажаний ідеальний володар. Коли споглядати збоку на короновану голову-кон-соль, то вона ніби витягнута вперед, вдивляється у далечінь, шукаючи відповіді на хвилюючі питання.
Корона — головний чинник посвячення на царство, ритуалу накладання на голову вінка монарха, величання його вінценосним. Корона символізує Сонце, сонячні проміння, вогонь освітлення, красу, життя, смерть, безсмертя, історію, гідність, славу, амбіцію, гонор, репутацію, перемогу, нагороду, думу, піднесеність, успіх, монархію, імперію, королівство, почесть, велич, багатство, зверхність, могутність, гніт, поневолення, тиранію, пиху, відповідальність, мудрість, інтуїцію, досконалість, берло, коло, вінець, тобто символізує владу.
Семантика корони різноманітна. Темі коронації присвячена численна світова художня література, містична філософія, вірування. Філософія символіки корони суттєво позначилась на декоративному, образотворчому мистецтві, зокрема мистецтві золотарства.
Традиція повторного використання елементів зруйнованих пожежами й іншими видами стихійних руйнацій залишків житлових будинків або храмів, відома у Львові. У Львівській галереї мистецтв зберігається скульптурний фрагмент у вигляді протоми* лева. Виявлена протома на території стародавнього Львова, хоча її первісне знаходження, як і більшості інших фрагментів, не зафіксовано. Скульптура виконана із демнянського вапняку. Протомою лева можна назвати її лише умовно, тому що зображена лише пропорційно велика голова, штучно поєднана із двома передніми й однією задньою лапами тварини при пластичній незавершеності тулуба. Фігура ніби втиснута у куточок і максимально його заповнює. Об'ємно вирішений горельєф, використаний як елемент муру, що забезпечує прилягання будівельних блоків до порталу, з'єднаних під прямим кутом. Голова лева значно приплюснута, що перекреслюється горизонтальним розрізом злегка розкритої пащі. При деякій пластичній недбайливості вирішення загального об'єму голови старанно виконані очі, ніздрі, паща. Це стосується і форми правої передньої лапи, в пластиці якої відчувається певне натуралістичне трактування окремих елементів. Передні лапи дещо відірвані від масиву тварини, яка ніби прагне стрибнути. Зверху голова лева вирішена рівною площадкою, яка переходить на гриву, утворюючи основу для верхнього архітектурного блоку.
Порівняння з аналогічними елементами в готичній архітектурі дає підстави для висновку, що перед нами — підпора готичної портальної колони або портального стовпа, виконана у формі протоми лева. Такі портальні архітектурні елементи у формі лев'ячих фігур або протом поширені у романській та готичній архітектурі до середини XIV ст.
Можливо, львівську "лев'ячу" підпору чи основу колони виконав місцевий скульптор. Безпосередність вирішення пластичних елементів засвідчує працю самодіяльного майстра. Протома лева наділена рисами хижої експресії та на-строєвості, властивих виконанню народної різьби по каменю.
Два цікаві архітектурно-скульптурні елементи XV ст. збереглись у Львові завдяки повторному використанню на будинках по вул. Руській, 4 та Староєврейській, 35. Готична скульптура Львова до пожежі 1527 р. була носієм типових декоративних компонентів, притаманних готичним середньоєвропейським містам того часу (Краків, Люблін, Братислава, Прага та ін.). Такими компонентами були портали, обрамлення вікон, декоративні вставки на стінах будинків, скульптурні закінчення водозливнах ринв (так звані ригачі), які оформлялися у жанрі поширених фантастичних химер, драконів тощо. Прикладом є скульптурне завершення кам'яного водозливу, що має вигляд пащі лева (елемент повторного використання як реклама винного магазину; Львів, вул. Руська, 4). Очевидно, практичний власник якогось питного закладу вирішив змінити скульптурне завершення кам'яного водозливу на функцію торгової реклами. Він використав фрагмент орнаментованого архітектурного карнизу, до широкої пащі "ригача" вкомпонував кам'яне гроно винограду і, вмурувавши це все разом, отримав мальовничу рекламно-декоративну вставку. Попереднє збереження цього об'єкта невідоме. Маскарон (маска лева) вражає експресією пластики, майстерним вирішенням глибоких готичних перепадів форми, які надають йому виразності та демонічної сили химер. Збережений фрагмент засвідчує про високоякісну готичну скульптуру давнього Львова.
Використані в архітектурі Львова пізніші ренесансові декоративні маски XVI-XVII ст., порівняно зі згадуваним маскароном (переробленим із "ригача"), не такі яскраві, а переважно видаються поверхневішими за пластикою.
Схожий на попередній маскарон, вмонтований на фасаді іншого львівського будинку по вул. Староєврейській, 35. Функціонально — це один із готичних консольних опорників, знайдений під час земельних робіт і вмурований у стіну як елемент декору. Тут маскарон компактніший за пластичним вирішенням, проте менш виразний та експресивний. Маскарон погано зберігся, його загальний вигляд ушкоджений процесом загального вивітрення каменю, втратою окремих елементів, загальною "затертістю" форм. Однак пам'ятка важлива як типовий зразок оформлення львівських готичних споруд. Маскарони нагадують' властиві ще романському періодові риси: випуклі очі, плоский ніс, підкреслені вилиці, тяжке підборіддя, розкрита паща.
Мистецька спадщина скульптури періоду готики збереглась в Україні у жалюгідних рештках. Витвори деяких скульпторів чи майстерень могли бути винищені зовсім або зберегтися у поодиноких примірниках і не як цілі твори, а лише фрагменти поодиноких статуй та композицій.
Унікальною такого виду пам'яткою скульптури XV ст. є виконана у камені голова усміхненого юнака з колекції Національного музею у Львові. Походить вона із церкви с Унів на Львівщині. Найвірогідніше це фрагмент двофігурної скульптурної композиції зі зображенням святих Бориса і Гліба. Скульптурні форми проглядаються ніби через серпанок, однак з великим поетичним чуттям переданий образ молодої, усміхненої людини — Гліба. Збереглася численна іконографія Бориса і Гліба, переважно парне зображення цих святих у фронтально стоячих позах або верхи на конях. Князів зображали у типових давньоукраїнських кожушаних шапках. Борис, звичайно, старший, із короткою чотиригранною борідкою, Гліб — молодий юнак з чарівним усміхненим обличчям без заросту. В такому іконографічному вирішенні зображений лише цей святий, тому щодо його ідентичності не може бути сумніву, оскільки образи святих особливо популярні. Пластично голова виконана надзвичайно талановитим скульптором — так схопити сонячний настрій, образ уособленої невинності міг тільки глибоко творчо проникливий майстер (Крвавич, 1984).
Відносно добре збережене розп'яття із Жидачева, датоване XIV ст. Статуя розп'ятого на хресті Ісуса — твір типово готичний за стилевими якостями, проте ще зберігає прикмети романіки. Постать Христа подана з особливим лаконізмом, анатомічна структура не деталізована, а вирішена широкими масивами, органічно побудованими на точних пропорційних співвідношеннях. У такий спосіб передано настрій величавості та глибина людської трагедії. Домінуючим смисловим центром розп'яття сприймається голова Христа, увінчана терновим вінком, що за орнаментальним поданням може нагадувати корону. Конструктивно вирізьблене обличчя виражає спокій, ніби ілюструє останні слова Христа: "Звершилось".
Близькою за характером і стилістикою до згаданого розп'яття є статуетка св. Анни (музей "Олеський замок"). Статуетка фронтально вирішена як фігура Ісуса Христа Воскреслого (з цієї колекції); тут широкими складками компонований одяг, лаконічно вирізьблені форми обличчя і рук. Уся статуя з молитовно складеними долонями сповнена зосередження і смутку. її вирізняє лаконізм і настроєвість — це твір майстра, який та лановито володіє технікою різьби по дереву. Тема страждань Спасителя, розвинута в європейській готиці, матиме творче продовження в період Ренесансу в Україні у малярстві та декоративному мистецтві.
В колекції Олеського замку зберігається ще одне готичне розп'яття XV ст., виконане із дерева (як і попереднє розп'яття із Жидачева). Це розп'яття у доброму стані, поліхромоване і золочене. Тіло Спасителя, зависле на хресті, сповнене збалансованого руху та динаміки, пов'язка на стегнах немов підхоплена вітром, відірвана від постаті Христа. Тут маємо приклад рідкісного трактування форми розвіяної драперії у готичному творі.
До речі, розвіяна драперія характерна для відомих високомистецьких розп'ять періоду рококо XVIII ст. Таку особливість зауважили деякі дослідники. Проте ця тема потребує певного пояснення.
Відомий німецький історик мистецтва XX ст. Ріхард Гаман, пояснюючи у двотомній "Історії мистецтв" еволюцію світових мистецьких стилів, стверджував, що кожна із стильових епох, якщо розглядати її у власних хронологічних межах, обов'язково вміщує три хронологічні етапи: архаїчний, класичний, бароковий. Після цього стильова семантика разом з періодом занепаду дає місце розвитку наступній системі. Те саме відбулося і з періодом готики. Цей стиль вийшов із романського і мав свій початок у XII ст., потім настав розквіт готики — ХІП-початок XIV ст. і своєрідне готичне бароко — кінець XIV-XV ст., тобто період, коли у творчості готичних майстрів з'являються такі мотиви, як розвіяні драперії тощо (Hamann, 1959). До такого кінцевого етапу розвитку готичної стильової системи і належить це рідкісне розп'яття із колекції музею Олеського замку.
Цікаві готичні скульптури знаходяться в колекції Львівської галереї мистецтв. Галерею мистецтв започаткувала переважно колекція сім'ї графів Любо-мирських, котрі заповіли її Львову. Предмети їхньої збірки, які потрапили до музею, зібрані виключно на теренах Галичини. Однак, під час надходження мистецьких пам'яток наприкінці ХІХ-початку XX ст. у музеї не здійснювались систематичні реєстрації. Відомості про численні предмети переважно обмежувались лише констатацією про їх походження з теренів Галичини.
Фундаментальну стильову готичну композицію тут становить достатньо велика за розміром (700x780) плоскорізьба у камені-вапняку — "Благовіщення" XV ст. Це одна із поширених у Середньовіччі тем, яка фіксує божественне начало Богочоловіка Ісуса Христа. Художній твір має високий мистецький і технічний рівень виконання. Для твору використано сірий, твердий (так званий густий) вапняк, тобто вапняк із нижніх шарів породи, що дало змогу різьбяреві досягти значної деталізації і технічної досконалості. Зображено дві особи — Богородиця й Архангел Гавриїл. Постаті виділені рельєфом і вирізняються винятково старанним виконанням рисунку і пластики. Архітектурне тло вирішене переважно у вертикальних лініях, що асоціюється з архітектурним готичним середовищем. На цьому тлі тонкий грайливий рисунок двох постатей сприймається особливо граціозно завдяки традиційно витонченим рухам, тонкій пластиці паперово-ломаних, сухуватих і м'яких тканин одягу, що розвіваються внизу під легким подувом вітру.
Інший твір також великого формату, де плоскорізьба виконана у закарпатському кристалічному мармурі, втілює сюжет "В'їзд до Єрусалима". Багатофігурна композиція (110 х 540) зображає Христа верхи на віслюкові. Випереджуючи натовп із учнів та міського люду, він в'їжджає у міську браму Єрусалима, збудовану в готичному стилі. Справа біля брами — дві постаті. Одна з мішком у лівій руці, очевидно, зображає апостола Іуду Іскаріота, чим передбачає розвиток подій, що відбудуться зі Спасителем, якого тепер вітають із криком "Осанна", а потім кричатимуть — "Розіпни".
Мармур — матеріал делікатний і вимагає значного освітлення для адекватного сприйняття у музейному приміщенні (яке не завжди відповідає умовам огляду речей, виконаних із мармуру), особливо коли композиція твору має панорамний характер.
Третій твір — об'ємна фігура у поліхромованому дереві зображає св. Се-бастіана; молодий юнак із перепояскою на стегнах рухами рук і тіла реагує на випущені в нього стріли. Пластика фігури складна, водночас форми витончені, еластичні.
Зображення св. Себастіана рідкісне в українському мистецтві, зокрема скульптурі. Можливо, це єдиний зразок, хоча Себастіан — широко відомий святий і великомученик. Про життя цього святого відомостей мало, в його біографії відсутні чудо і надприродні дії. Згідно з легендою, Себастіан був військовим на службі начальника варти імператора Діоклеті-ана (III ст.). Він таємно охрестився, про це дізналися тоді, коли двох його друзів — Марка і Маркелліна — було засуджено на смерть за віру. Себастіан став на їхній захист. Тоді віддали наказ знищити стрілами самого Себа-стіана. Думаючи, що Себастіан мертвий, його залишили одного, але як виявилось, жодна із завданих ран не була смертельною. За однією із легенд, його вилікувала вдова Ірина, і Себастіан знову постав перед імператором як доказ своєї віри. Тоді його закатували. Тема згадуваної скульптури втілює момент мучеництва святого, який залишається живим (Холл, 1999).
Серед дрібних металопластикових художніх виробів упродовж історії розвинулось мистецтво виготовлення печаток з образно-сюжетним рельєфним вирішенням. Це також різновид дрібної вжиткової пластики. Історія зберегла для нас три печатки, виконані у стилі готики. Всі вони виявлені на теренах Галицько-Волинського князівства.
Найдавніша з них — печатка міської громади м. Львова з гербом князя Лева Даниловича (його іменем названо Львів). За композицією печатка має дві кругові зображувальні зони. В середині у готичному стилі зображено герб міста; тут стрільчаста готична брама завершена однією баштою з трьома бійницями і трьома мерлонами*. Край муру, що творить стрі-льчасту браму, прикрашений пластичним рослинним орнаментом; простір входу до брами заповнено профільним геральдичним зображенням лева. Тло середини печатки і кругове завершення декоровано шнурковим орнаментом. Простір, на якому зображена башта з левом, вирішено у формі декоративно стилізованого зоряного неба. Завершується печатка кругом із латинським готичним декоративним написом, що переривається розетками і хрестиком посередині печатки зверху.
Друга печатка магістрату м. Львова, датована 1353 p., подібна за характером до першої, але високохудожніша. Центральне коло становить зображення брами із трьома баштами, кожна прикрашена мерлонами й однією бійницею. У двох проміжках, утворених на карнизі в'їздової брами, поміщено по одному мерлону, відповідно до тих, що декорують три башти; показана декоративна кладка міського муру, в якому пробита стрільчаста готична брама. Увесь простір брами займає зображення геральдичного лева, котрий ступає. Простір заповнений, як і в попередній печатці, зображенням стилізованого зоряного неба — у вигляді малих хрестиків. Такі самі прикрашення центрального і обрамлюва-льного написного кола у вигляді шнуркового орнаменту; відсутні розетки між буквами, повторено зображення хреста у центрі зверху. Печатка скомпонована краще від попередньої, оскільки тут присутня градація рельєфності зображення архітектури міської брами, зоряного неба, фігури лева та напису. Перші сприймаються як своєрідне тло, а рисунок силуету самого контура стрі-льчастого отвору готичної брами, фігури лева і тексту напису з його шнурковими обрамленнями подано сильніше, товстішим рельєфом, що надає печатці більшої "повітряної" просторовості та художнього виразу.
Третя печатка королівського зразка належить королеві Юрію Львовичу, що засвідчує латинський напис: "Печать Пана Юрія, Короля Руси". Тут простежується подібність із високохудожніми готичними печатками королів європейських країн Угорщини, Чехії, Німеччини, Польщі (XII-XIV ст.). На аверсі печатки зображена постать короля Юрія Львовича, який сидить "у маєстаті" (на престолі) з усіма королівськими регаліями, короною на голові та бер-лом у правій руці. В образі короля втілено волода-ря-мудреця. Тло престолу тут також становить зоряне небо. Тонка рельєфна градація центрального кола печатки виділяє фігуру короля, надаючи тендітнішого рельєфу елементові тла. Чіткістю рельєфу, якою виділена постать короля, вирішена і високорельєфна подача готичного напису, що обрам-лює композицію печатки.
На реверсі печатки домінує зображення кінного вершника з гостроверхим шоломом на голові й трикутним щитом у лівій руці. На щиті зображений геральдичний лев. Вершник скаче на тлі зоряного неба. Як і на аверсі печатки, тут пластично рельєфно домінують постать вершника і напис. Високий мистецький рівень печатки відповідає алегоричній сутності особи, котрій печатка присвячена.
Під володарюванням короля Юрія Львовича (Юрія І) на початку XIV ст. знову об'єдналася Гали-цько-Волинська держава. Далекосяжність політики короля засвідчує те, що він домігся у Константинопольській патріархії дозволу на утворення окремої Галицької митрополії, яка стала символом державного суверенітету королівства, сприяла зміцненню його реальної незалежності (Ісаєвич, 2001). Юрій Львович прийняв королівський титул і почав називати себе "королем Руси, князем Лодомирії". Оскільки Лодомирія — це Володимирія, Волинь, історичний центр якої — місто Володимир, то, цілком очевидно, в розумінні князя Руським королівством була Галицька земля — своєрідне ядро східнослов'янських земель.загрузка...