загрузка...
 
2.2. Міжнародні організації торгових палат; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

2.2. Міжнародні організації торгових палат

У світі найбільшими міжнародними об'єднаннями щодо торгових палат є: Міжнародна торгова палата та Асоціація Європейських торгово-промислових палат.

Міжнародна торгова палата (МТП) - авторитетна і найбільша організація підприємницьких кіл світу. Створена у червні 1919 року в Парижі.

Відповідно до Статуту МТП, її основні цілі полягають у тому, Щоб захищати інтереси всіх секторів економіки, сприяти діловим контактам, вирішенню міжнародних економічних проблем та кращому взаєморозумінню між діловими колами та організаціями різних країн.

Згідно із Статутом Міжнародної торгової палати членство у цій організації має декілька градацій:

- зі статусом національного комітету, який представляє підприємців з усіх головних економічних секторів країни та за умови, що керівництво країни дотримується ринкових принципів управління економікою;

- зі статусом "прямого члена", який діє на національному, регіональному, місцевому, галузевому рівнях як промислові, торгові, транспортні союзи або об'єднання, торгові палати, банківські та страхові установи, окремі компанії.

Різниця у статусах національного комітету та "прямого члена" полягає головним чином у тому, що комітети ширше представлені в організаційній структурі Міжнародної торгової палати й тому більше впливають на прийняття рішень її керівних органів. При цьому вони сплачують значно більше, ніж "прямі члени" фінансові внески до бюджету Організації.

Органи МТП - Конгрес (скликається раз у три роки), Рада (у складі представників усіх національних комітетів та певного числа "прямих членів") на чолі з Президентом МТП, Виконавчий комітет (у складі представників найвпливовіших національних комітетів). Фінансовий комітет, Міжнародний секретаріат на чолі з Генеральним секретарем.

Конкретна робота щодо вивчення аспектів економічної діяльності ведеться у межах технічних комісій (рад, комітетів, груп). Вони розробляють такі проблеми: міжнародна торгова політика, фінансові послуги, страхування, навколишнє середовище, маркетинг і реклама, транспорт, міжнародна комерційна практика тощо.

Автономними органами Міжнародної торгової палати є: Міжнародний арбітражний суд, Всесвітня промислова рада з питань навколишнього середовища, Інститут міжнародного ділового права та практики, Бюро щодо питань боротьби з шахрайством та економічними злочинами, а також Міжнародне бюро торгових палат (МБТП).

МБТП являє собою орган, покликаний виражати у рамках МТП інтереси власне торгово-промислових палат та займається питаннями міжпалатного співтовариства.

Конкретні галузі діяльності Бюро:

  1. участь у проведенні семінарів, реалізації програм технічного сприяння;
  2. сприяння розвитку співпраці між палатами країн Заходу, країн, що розвиваються, країн з економікою перехідного періоду;
  3. забезпечення системи функціонування АТА (тимчасове безмитне ввезення товарів).

Міжнародна торгова палата займається також виданням та розповсюдженням цілої низки спеціальних видань таких, як довідники торгових термінів, міжнародні арбітражні правила, транспортні документи тощо.

Асоціація європейських торгово-промислових палат (скорочена офіційна назва - "Єврошамбр") - регіональне об'єднання торгово-промислових палат західноєвропейських країн. Заснована у 1958 році під назвою Постійна конференція торгово-промислових палат Європейського економічного співтовариства. Штаб-квартира "Єврошамбр" розташована у Брюсселі (Бельгія).

Офіційні цілі Асоціації полягають у розробці узгодженої позиції її членів щодо проблем укріплення західноєвропейської інтеграції та доведення її до відома основних інститутів ЄС (комісії, Європарламенту, Ради) перш за все щодо питань промислової і торгової політики та у сфері послуг. Єврошамбр, як лобіруюча організація, бере участь у роботі ряду консультативних комітетів у рамках Комісії ЄС та спеціалізованих комісій Європарламенту. Асоціація представлена також у Раді Європи, маючи там статус неурядової організації.

Єврошамбр займається організацією конференцій, нарад та семінарів щодо внутрішньорегіонального співтовариства торгових палат і сприяє підготовці і публікації економічних доповідей та досліджень, інформаційних бюлетенів та довідників; здійснює стажування та навчання спеціалістів з програм, що фінансуються з бюджету ЄС.

Членами Асоціації більшістю є національні федерації (союзи) торгово-промислових палат західноєвропейських та деяких інших країн. Розрізняють повні члени (по одному з кожної країни-члена ЄС), асоційовані члени (від більшості країн-членів ЕАСТ та ряду середземноморських країн, що уклали з ЄС угоду про соціально-економічне співтовариство), члени-кореспонденти.

Різниця між повними, асоційованими членами та членами-кореспондентами полягає перш за все у повноті прав, якими вони користуються у межах Єврошамбр, і відповідно, у ступені їх участі в її Діяльності, роботі керівних органів, розмірі внеску до бюджету Асоціації.

Фінансові ресурси Єврошамбр складаються з членських внесків, Що встановлюються верховним органом Асоціації, а також прибутків, отриманих завдяки діяльності підприємств, якими вона володіє.

Структура Єврошамбр - Генеральна асамблея (скликається два рази на рік у складі всіх членів Асоціації), Виконавчий комітет (у складі керівників палат-членів Єврошамбр), Правління (у складі представників окремих палат-членів, займається координацією діяльності робочих груп), секретаріат, робочі групи (транспорт та зв'язок, навколишнє середовище, підготовка кадрів, оподаткування, туризм).
загрузка...