загрузка...
 
Реалізація або знищення конфіскованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

Реалізація або знищення конфіскованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів

У разі виявлення фактів ввезення на митну територію або реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору службові особи державної податкової інспекції, державної контрольно-ревізійної служби, органів Держспоживзахисту та органів внутрішніх справ складають і передають державним податковим інспекціям відповідні протоколи та описи немаркованих товарів.

Конфісковані алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обліку та оцінці відповідно до Порядку обліку, оцінки у реалізації конфіскованого, безхозного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. № 375.

Перевірка якості конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється згідно з законодавством. Конфісковані алкогольні напої та тютюнові вироби, якість яких не відповідає встановленим вимогам, підлягають переробці або знищенню. Ця продукція передається у переробку на підставі відповідного дозволу установ Державної санітарно-епідеміологічної служби чи державних органів у справах захисту прав споживачів.

Конфісковані тютюнові вироби, якість яких не відповідає встановленим вимогам або щодо яких прийнято рішення про недоцільність випробування, підлягають знищенню, а алкогольні напої - знищенню чи переробці на спирт для подальшого його використання на технічні потреби. При цьому рішення про доцільність знищення або передачу на переробку конфіскованих алкогольних напоїв приймають голови державних податкових адміністрацій або їх заступники, до функціональних обов'язків яких належать зазначені питання.

Знищення здійснюється комісією, до складу якої обов'язково включаються представники державної податкової адміністрації, яка взяла на облік зазначені вироби, установи, де проведено випробування, та відповідних місцевих державних адміністрацій.

Про знищення алкогольних напоїв і тютюнових виробів складається акт, до якого у відповідних випадках додається висновок установи, де проведено випробування, про неможливість використання зазначених конфіскованих виробів.

Переробка конфіскованих алкогольних напоїв здійснюється на спиртових і виноробних заводах, визначених Комітетом харчової промисловості та Комітетом з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості, які мають відповідні технічні можливості і спеціальні дозволи (ліцензії) на виробництво, на підставі договорів, укладених з ними державними податковими адміністраціями.

Передача алкогольних напоїв на переробку здійснюється на підставі акта опису і оцінки, що складається відповідно до законодавства.

Приймання конфіскованих алкогольних напоїв на переробку здійснюється комісією, до складу якої входять представники Державної податкової адміністрації, підприємства, яке здійснює переробку, та відповідної місцевої державної адміністрації.

Облік продукції, що підлягає переробці, здійснюється за кількістю безводного етилового спирту згідно з Інструкцією по прийманню, зберіганню, транспортуванню та обліку спирту етилового, затвердженою Міністерством харчової промисловості СРСР від 25 вересня 1985 року.

Переробка конфіскованих алкогольних напоїв здійснюється згідно з діючими технологічними регламентами.

Тара та скляний посуд з-під конфіскованих і перероблених алкогольних напоїв оприбутковуються підприємствами за ціною можливої реалізації, що встановлюється комісією, створеною для приймання конфіскованих алкогольних напоїв, а у разі неможливості реалізації скляного посуду — за ціною склобою.

Про переробку конфіскованих алкогольних напоїв складається акт, до якого додаються розрахунки зазначених вище витрат.

Кошти, отримані від реалізації продуктів переробки зазначених алкогольних напоїв, перераховуються до державного бюджету (за винятком витрат на їх зберігання, випробування, транспортування і технічну переробку).

Якісні конфісковані алкогольні напої продаються через аукціони оптовими партіями разом з відповідною кількістю марок акцизного

збору з включенням суми акцизного збору до аукціонної ціни. Кошти від реалізації конфіскованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів зараховуються до державного бюджету, за винятком витрат, пов'язаних із зберіганням, пересиланням, перевезенням, проведенням відповідної експертизи і реалізації зазначених товарів.

Питання для самоперевірки

  • Дати визначення поняттю "інформація".
  • На які групи поділяються товаросупровідні документи залежно від характеристик товару?
  • Дати характеристику кількісних ТСД.
  • Охарактеризувати ТСД якості.
  • Які функції виконує маркування товарів ?
  • На які групи поділяються інформаційні знаки?
  • Товарні знаки та їх правовий захист.
  • Дати характеристику окремим групам товарних знаків.загрузка...