загрузка...
 
6.6. Форми, результати й критерії завершення конфліктів
Повернутись до змісту
Завершення конфлікту — це закінчення конфлікту з будь-яких причин. Основні форми завершення конфлікту: розв’язання, урегулювання, згасання, усунення, переростання в інший конфлікт [3].
Розв’язання конфлікту — це спільна діяльність його учасників, спрямована на припинення протидії й на вирішення проблеми, що призвела до зіткнення.
Урегулювання конфлікту відрізняється від розв’язання тим, що в усуненні суперечностей між опонентами бере участь третя сторона. Її участь можлива як за згодою протиборчих сторін, так і без їхньої згоди.
У разі завершення конфлікту не завжди усуваються суперечності, покладені в його основу. Тільки близько 62 % конфліктів між керівниками й підлеглими розв’язується чи врегульовується [3, с. 469]. У 38 % конфліктів суперечності не розв’язуються, а загострюються. Це відбувається тоді, коли конфлікт згасає (6 %), переростає в інший (15 %) чи усувається адміністративним шляхом (17 %) (рис. 6.3). Згасання конфлікту — це тимчасове припинення протидії за збереження основних ознак конфлікту: суперечностей і напружених відносин. Конфлікт переходить із явної форми в приховану. Згасання конфлікту зазвичай відбувається в результаті:
виснаження ресурсів обох сторін, необхідних для боротьби;
втрати мотиву до боротьби, зниження важливості об’єкта конфлікту;
переорієнтації мотивації опонентів (нові проблеми, більш серйозні, ніж боротьба в конфлікті).
Під усуненням конфлікту розуміють такий вплив на нього, у результаті якого ліквідуються структурні елементи конфлікту. Незважаючи на неконструктивність усунення, існують ситуації, що вимагають швидких і рішучих впливів на конфлікт (загроза насильства, загибелі людей, дефіцит часу чи матеріальних можливостей). Усунення конфлікту можливе такими способами:
вилученням із конфлікту одного з опонентів (перехід до іншого відділу, філії; звільнення з роботи);
виключенням взаємодії опонентів на тривалий час (відправлення у відрядження одного чи обох тощо);
усуненням об’єкта конфлікту (мати забирає в дітей, що сваряться, іграшку, через яку виникла сварка);
усуненням дефіциту об’єкта конфлікту (у третьої сторони є можливість забезпечити кожну із сторін-конфліктерів об’єктом, до володіння яким вона прагнула) [3].
Переростання в інший конфлікт відбувається, коли у відносинах сторін виникають нові, серйозніші суперечності і відбувається зміна об’єкта конфлікту.
Результат конфлікту розглядається як результат боротьби з погляду стану сторін і їхнього ставлення до об’єкта конфлікту. Результатами конфлікту можуть бути:
усунення однієї чи обох сторін;
припинення конфлікту з можливістю його поновлення;
перемога однієї зі сторін (заволодіння об’єктом конфлікту);
розподіл об’єкта конфлікту (симетричний чи асиметричний);
згода з правилами спільного використання об’єкта;
рівнозначна компенсація однієї зі сторін за володіння об’єктом іншою стороною;
відмова обох сторін від зазіхань на даний об’єкт;
альтернативне визначення таких об’єктів, що задовольняють інтереси обох сторін [3, c. 470].


загрузка...