загрузка...
 
1.6. Сучасні політичні технології.
Повернутись до змісту
Технологія як система принципів, методів і способів впливу на процеси управління виробництвом чи організації життєдіяльності людей відповідними засобами. Сутність, характер і технології управлінської праці за ринкових умов. Актуальність і необхідність «заземлення» закономірностей, загальнотеоретичних рецептів демократизації суспільства, переведення їх на рівень практичних управлінських технологій.
Визначення вихідного, засадничого поняття «політична технологія» як система способів послідовних дій і шляхів досягнення бажаних результатів, як процес вироблення загально визнаних демократичних правил та принципів «політичної гри». Місце політичних технологій в демократичному процесі і в структурі політичної культури. їх роль в діяльності суб'єктів політичного управління. Функціонування демократичної політичної системи суспільства завдяки наявності в ній «технологічної підсистеми», розробленої сучасними філософсько-політичними теоріями. До складу цієї «технологічної підсистеми» входять принципи та правила, звичаї та традиції політичного життя. Технологічні засади демократичної діяльності партій та рухів як масових політичних суб'єктів.
Високі політичні технології - невід'ємний структурний елемент політичної культури як суспільства загалом, так і окремих політичних суб'єктів. Поділ технологій, залежно від типу політичної культури на демократичний та недемократичний. Власне технології та антитехнології. Технології функціонування й розвитку демократії Технологія поділу політичної влади. Технології діяльності політичного лідера.
Інноваційні політичні технології демократичного розвитку суспільства та особливості їх застосування щодо масових політичних суб'єктів в сучасній Україні. Базові технології - організації і здіснення демократичних виборів, технології запобігання і розв'язання соціально-політичних конфліктів, а також технології забезпечення стабільності в суспільстві. Політичний менеджмент і політичний маркетинг. Важливість інноваційних технологій для переходу від командно-адміністративної до консенсусної системи державного управління.
Принципова відмінність технології демократичних виборів за новим законом про вибори депутатів українського парламенту - застосування вперше в історії України змішаної виборчої системи (у співвідношенні 50:50). Головні технології розв'язання соціально-політичних конфліктів: посередництво, створення «всезагальної» партії, соціальна індоктринація, взаємне вето коаліційного уряду, децентралізація рішень.
Залежність політичних технологій від еволюцій політичної еліти у суспільстві, рівня легітимності влади та розвиненості громадянського суспільства, від характеру стратегічної моделі майбутнього розвитку країни і демократизації політичної культури та суспільних відносин в цілому.


загрузка...